A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 521
TÝŽDEŇ: 9576
CELKOM: 1496915

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

MŠ Sklárska - zápis deti do MŠ

Typ: škola
MŠ Sklárska - zápis deti do MŠMilí rodičia detí predškolského veku, od 01. mája do 31.mája 2021 sa uskutoční zápis do našej materskej školy.

Podrobnejšie informácie k zápisu detí do MŠ nájdete tu.

Keďže kvôli platným opatreniam v súvislosti s Covid ochorením nie je možné zápis realizovať za prítomnosti detí a nie je možná ani obhliadka MŠ, ako to bolo u nás zvykom, chcela by som Vám našu materskú školu aspoň v krátkosti predstaviť.

Poslaním Materskej školy Sklárska 34 v Poltári  je v priateľskom a láskavom prostredí vychovávať a vzdelávať deti predškolského veku.

V materskej škole je zriadených 6 tried pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Nachádza sa v zástavbe sklárskeho sídliska v tichom prostredí s dvomi veľkými záhradami plnými stromov, kríkov, vybavenou detským ihriskom, v ktorom nechýbajú hojdačky, pieskoviská, preliezky, detské šmýkačky poskytujúce deťom veľa zábavy. Vznikla z pôvodného spoločného zariadenia – detské jasle a materská škola.

Filozofiou našej materskej školy  je rozvíjať samostatné a zdravo sebavedomé deti cestou prirodzenej výchovy, položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmov a potrieb.

Pri výchove a vzdelávaní sa osobitne zameriavame na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl, rozvíjame pozitívny vzťah k životnému prostrediu prostredníctvom environmentálnych aktivít (poznávaniu prírody jej skúmaním, experimentovaním, bádaním i postupným chápaním zákonitostí prírody prostredníctvom hier). V spolupráci so základnými školami zabezpečujeme oboznamovanie sa s anglickým  jazykom. Krúžok anglického jazyka vedie kvalifikovaná učiteľka ZŠ, ktorá s deťmi pracuje následne aj v základnej škole. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s inými  organizáciami so sídlom v Poltári ako je ZUŠ, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a s Komunitným centrom.

Dieťa je u nás centrom pozornosti výchovy a dôraz sa kladie na jeho aktivitu, v ktorej dominuje hra. Vytvárame u detí predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravujeme ho na život v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi vekovými osobitosťami.

Hlavným cieľom nášho predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Vláčik poznania“.  Logo školského vzdelávacieho programu symbolizuje vláčik šiestich tried, kde sa spoločne s deťmi vydávame na cestu spoznávania nového, nepoznaného. Symbolizuje túžbu po nepoznanom a možnosti posúvať sa stále dopredu vo všetkých oblastiach.

Učebné osnovy sú zostavené z desiatich rámcových tematických projektov, ktoré sú spojené so skutočným životom detí v materskej škole. Charakteristika obsahových celkov stručne predstavuje základný tematický rámec, v ktorom sa výchova a vzdelávanie pohybuje. Dominujú činnosti, pri ktorých je dieťa aktívne, pasívne učenie sa obmedzuje na minimum.

Využívame vzájomné učenia sa detí. Neizolujeme od seba vekové skupiny. Neučíme deti to, čo už vedia, vždy sa snažíme posunúť ich ďalej.

Materská škola má kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré sú dôležité pre jej ďalší rozvoj a smerovanie. Naším cieľom je udržať a naďalej zdokonaľovať budovanie tejto otvorenej, modernej výchovno-vzdelávacej inštitúcie.


Vytvorené: 16. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2021 07:53
Autor: Mgr. Ivana Trhanová