A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 724
TÝŽDEŇ: 2928
CELKOM: 863810

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

PLOCHA PRED ŽELEZNIČNOU STANICOU BUDE VYNOVENÁ

Typ: oznamy
PLOCHA PRED ŽELEZNIČNOU STANICOU BUDE VYNOVENÁ 1Stav spevnenej plochy pred železničnou stanicou je dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Po zverejnení správy o stave miestnych komunikácií v meste Poltár na mestskom zastupiteľstve v marci t. r. sa opätovne diskutovalo o možností jej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že spevnená plocha nie je v majetku mesta, mestská samospráva hľadala možnosť riešenia oslovením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

PLOCHA PRED ŽELEZNIČNOU STANICOU BUDE VYNOVENÁ

Stav spevnenej plochy pred železničnou stanicou je dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Po zverejnení správy o stave miestnych komunikácií v meste Poltár na mestskom zastupiteľstve v marci t. r. sa opätovne diskutovalo o možností jej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že spevnená plocha nie je v majetku mesta, mestská samospráva hľadala možnosť riešenia oslovením Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Spevnená plocha pred železničnou stanicou v Poltári je umiestnená pri ceste III/2669 (Železničná ulica) na pozemku parcely CKN č. 2477/1. Vlastníkom parcely je Slovenská republika (SR) v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Parcela je na liste vlastníctva č. 150 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie (druh pozemku) a pozemok, na ktorom je dvor (spôsob využívania pozemku), pričom pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťouje umiestnený v zastavanom území obce (umiestnenie pozemku). Predmetná spevnená plocha sa nenachádza v („delimitačnom“) protokole o prechode vlastníctva nehnuteľností z vlastníctva Slovenskej republiky, ku ktorým patrilo právo hospodárenia NV ku dňu 24.11.1990, do vlastníctva miest a obcí okresu Lučenec, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Samospráva viackrát kontaktovala ŽSR s výzvou na opravu spevnenej plochy a taktiež viackrát zo zvyškového materiálu na vlastné náklady (pri rekonštrukciách miestnych komunikácii) vyspravila existujúce výtlky.

S potrebou komplexnej rekonštrukcie mesto v marci 2019 iniciovalo pracovné stretnutie za prítomnosti zástupcov ŽSR (ako správcu), SAD (ako hlavného užívateľa, ktorý sa však nezúčastnil) a primátorky mesta Poltár s cieľom možnej spolupráce pri príprave rekonštrukcie, prípadne spolufinancovania. Na základe rokovania mestská samospráva podnikla so zástupcami ŽSR prvé kroky vedúce k prevedeniu vlastníctva pozemku pod spevnenou plochou na mesto Poltár.

Zároveň bol oslovený Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ako vlastník komunikácie III/2669 (Železničná ulica), ku ktorej je táto spevnená plocha priľahlá. V máji 2019 primátorka mesta Martina Brisudová a vedúci stavebného oddelenia Ing. Martin Cifranič rokovali so zástupcami vedenia BBSK s tým, že táto rekonštrukcia bude na základe písomnej žiadosti mesta Poltár zaradená na zasadnutie krajského zastupiteľstva. V prípade kladného stanoviska poslancov má byť rekonštruovaná v súbehu s opravou cesty Lovinobaňa – Cinobaňa cez „Lovinku“. Vzhľadom k tomu, že krajskí poslanci opravu schválili, podľa dostupných informácií by rekonštrukcia mala byť realizovaná v lete – jeseni t. r. Momentálne prebieha príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa týchto prác.

Sme presvedčení, že aktívnou spoluprácou medzi mestom Poltár a vedením Banskobystrického samosprávneho kraja sa už čoskoro dočkáme obnovy priestoru, ktorý každý deň využíva cestujúca verejnosť.

 


Vytvorené: 9. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 7. 2019 08:28
Autor: Ing. Martin Cifranič