A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 15
DNES: 248
TÝŽDEŇ: 1665
CELKOM: 720846

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obsah

Projekt: Revitalizácia odborných učební na Základnej škole, Slobody 2, Poltár

Typ: ostatné
PlagátPrijímateľ: Mesto Poltár
Nenávratný finančný príspevok: 173.726,21 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 155.439,24 EUR
CIEĽ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
základných škôl

Cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov Základnej školy, Slobody 2, 987 01 Poltár prostredníctvom celkovej modernizácie odborných učební ( biologickej/ chemickej učebne, fyzikálnej učebne a polytechnickej učebne). Uvedená základná škola je aj miestom realizácie projektu. Cieľovou skupinou sú všetci žiaci predmetnej základnej školy, v širšom chápaní však všetci občania žiadateľa ( mesto Poltár).

Zvýšenie úspešnosti žiakov v ďalšom štúdiu a vzdelávaní by sa malo následne prejaviť v náraste ich úspešnosti na trhu práce, čo bude mať pozitívny prínos v príjmovej oblasti a v konečnom dôsledku sa to pozitívne prejaví v socio-ekonomickej situácii nielen mesta, ale v širšom hľadisku aj regiónu.

Ciele projektu budú sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktorými sú:

 • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl ( všetky deti, navštevujúce danú školu, ako potenciálni užívatelia modernizovaných učební, t. j. 342 detí)
 • Počet podporených učební prírodovedných ( 2 učebne)
 • Počet podporených učební polytechnických ( 1 učebňa)
 • Počet podporených základných škôl ( 1 škola).

Aktivity projektu budú realizované prostredníctvom nevyhnutných stavebno–technických úprav jednotlivých odborných učební. Následne príde k dodaniu a inštalácii zariadení jednotlivých odborných učební.

Vzhľadom na ciele a výsledky projektu, ktorými sú zlepšenie výsledkov národných, resp. medzinárodných meraní ( Testovanie 9, PISA, IT Fitness Test), zvýšenie úspešnosti žiakov v ďalšom štúdiu a vzdelávaní a v náraste ich úspešnosti na trhu práce, je realizácia projektu jedným z účinných a efektívnych krokov, ktorý spolu s ďalšími súvisiacimi krokmi zabezpečí ich dosiahnutie.

Výška poskytnutého NFP: 173.726,21 EUR.


Vytvorené: 22. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2019 09:47
Autor: