A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 16
DNES: 937
TÝŽDEŇ: 3894
CELKOM: 1147552

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

Účelovú komunikáciu medzi garážami plánujeme komplexne rekonštruovať

Typ: oznamy
Účelovú komunikáciu medzi garážami plánujeme komplexne rekonštruovať 2Oprava účelovej komunikácie medzi garážami a priľahlých spevnených plôch na Ulici 13. januára je problémom, ktorý dlhodobo trápi dotknutých majiteľov garáží. Preto sa vedenie mesta Poltár rozhodlo vyriešiť túto situáciu komplexne. V predchádzajúcich obdobiach bola oprava účelovej komunikácie riešená v rámci údržby ciest vyrovnávaním nerovností štrkodrvou, čo však bolo iba krátkodobým riešením.

Vzhľadom ku koncepčnému riešeniu niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v roku 2018 začali situáciu aktívne komunikovať s majiteľmi garáží, ktorí o spoločné stretnutia prejavili záujem, s cieľom vyriešiť prístupovú cestu z dlhodobého hľadiska. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s ambíciou nájsť komfortnejšie riešenie.

Vzhľadom k tomu, že problémom nie je iba rekonštrukcia prístupovej komunikácie, ale aj odvádzanie dažďových vôd, začalo nové vedenie mesta v roku 2019 s prípravou projektovej dokumentácie. Následne bolo vybudovanie dažďovej kanalizácie zahrnuté do návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 s tým, že asfaltovanie účelovej komunikácie a priľahlých spevnených plôch medzi garážami plánuje dofinancovať prerozdelením záverečného účtu v roku 2020.

Dažďová kanalizácia je projektovaná v dĺžke 292 metrov. V prvom kroku majú byť dažďové vody zvedené do uličných vpustí v cestnom telese. V rámci projektovej dokumentácie sa uvažuje aj s odvodneným garážových dvorov, kde predpokladáme cca 421 m3 výkopových prác. Po odvedení dažďových vôd máme záujem pokračovať v asfaltovaní prístupovej komunikácie, pričom plošná výmera cesty prestavuje 425 + 716 m2. Celková cena diela je vyššia ako 260 tisíc €.

K spomínanej realizácii diela vedie povoľovací proces v zmysle ktorého mesto Poltár požiadalo dotknuté organizácie o vyjadrenie k projektu pre túto stavbu a následne pristúpi k územnému konaniu. Po vydanom a právoplatnom územnom rozhodnutí požiada o stavebné povolenie. Až právoplatné stavebné povolenie oprávňuje mesto Poltár ako stavebníka začať so stavebnými prácami v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie. Vybavovanie územného a stavebného konania býva zväčša zdĺhavý a pomerne náročný proces, kde na vyjadrovanie súhlasov správcov sietí a iných dotknutých orgánov je zákonom stanovená lehota.

Mesto Poltár detailne pozná problematiku prístupovej cesty ku garážam, preto v rámci navrhovaných investičných akcií mesta mestské zastupiteľstvo na návrh primátorky v rozpočte na rok 2020 schválilo financovanie dažďovej kanalizácie v sume viac ako 50 tisíc eur. Ďalšie financie v sume 200 tisíc eur aktuálne primátorka navrhuje mestskému zastupiteľstvu vyčleniť prerozdelením záverečného účtu mesta. Aktuálne mesto Poltár pristúpilo k návozu štrkodrvy v objeme 13 ton a k následným dočasným úpravám terénu.

V súvislosti s rekonštrukciou prístupovej cesty ku garážam na Ul. 13. januára sme zaznamenali na sociálnej sieti verejné vyjadrenia poslanca Mestského zastupiteľstva v Poltári pána Borisa Dreisiga. Pán poslanec vo svojich komentároch deklaruje poľutovanie nad tým, že tí, ktorí sľúbili riešiť uvedenú situáciu, nekonajú. Zrejme zabudol, že časť finančných zdrojov na tento účel je už zahrnutá v investičných akciách mesta v rámci aktuálneho rozpočtu, ktorý mal k dispozícii ešte v roku 2019, keď poslanecký zbor o rozpočte mesta rokoval. Rozpočet mesta je verejne dostupný na internetovej stránke mesta www.poltar.sk. Pán poslanec Dreisig mal tiež osobne možnosť iniciovať vlastné návrhy do rozpočtu na rok 2020. Žiadny návrh z jeho strany smerujúci k investičným akciám v meste sme však nezaznamenali. V prípade schvaľovania rozpočtu, v ktorom je zahrnuté aj vybudovanie dažďovej kanalizácie na Ulici 13. januára, sa napríklad hlasovania zdržal. Rovnako jeho tvrdenie, že nemá dostatok informácií, pretože mestské zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku iba dvakrát, je zavádzajúce, pretože ako poslanec sa môže pýtať priamo na investície mesta, prípadne situáciu riešiť spolu s ďalšími poslancami tým, že tretina poslancov podá žiadosť o zvolanie mestského zastupiteľstva a pripraví podklady, ktorými sa má poslanecký zbor zaoberať. Vzhľadom k tomu, že pán poslanec verejne vyjadril svoj názor na situáciu v tejto oblasti, považujeme za dôležité vyjadriť relevantné stanovisko o postupe mestskej samosprávy v uvedenej záležitosti.


Vytvorené: 23. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2020 18:03
Autor: MsÚ Poltár