A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 267
TÝŽDEŇ: 267
CELKOM: 1110453

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Usmernenie k zápisu detí do materských škôl

Typ: oznamy
Zápis detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch od 30. apríla do 31. mája 2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou, ktorou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti, si zákonný zástupca vyzdvihne v Klientskom centre Mestského úradu v Poltári v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., alebo si ju aj s prílohou stiahne z webovej stránky mesta. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnou prílohou odovzdá v čase zápisu riaditeľke materskej školy, pričom k nahliadnutiu predloží rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. V prípade cudzincov predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a pobytovú kartu, príp. svoj cestovný pas.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma dieťa spravidla  od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka môže vyhovieť žiadostiam len do naplnenia kapacity MŠ. V prípade, že dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka ponúkne zákonnému zástupcovi možnosť umiestniť dieťa v inej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár, v ktorej bude voľné miesto. Záujmom mesta Poltár je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku.

Pre deti predškolského veku prináša absolvovanie predprimárneho vzdelávania v konečnom dôsledku veľké množstvo výhod. Poznatky, skúsenosti, návyky a zručnosti, ktoré deti nadobudnú počas predprimárneho vzdelávania, vytvárajú ideálny základ vzdelávania na nasledujúcich, vyšších stupňoch škôl. Jedným z pozitív je aj to, že umožňujú rodičom lepšie zosúladiť rodinné a pracovné povinnosti, a tým zvyšovať ich zamestnanosť.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁPISU PRE JEDNOTLIVÉ MATERSKÉ ŠKOLY

MŠ Sklárska 34, Poltár

V dňoch od 06. 05. 2020 a 07.05. 2020 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. – prevzatie žiadosti v MŠ

 

V dňoch 20.05. 2020 a 21.05. 2020 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

- odovzdanie vyplnenej žiadosti do MŠ

MŠ Kanadská

19, Poltár

V dňoch od 04.05.2020 a 05.05.2020 v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. – prevzatie žiadosti v MŠ

 

V dňoch 25.05. 2020  a 26.05. 2020 v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod.

  • odovzdanie vyplnenej žiadosti do MŠ

Upozornenie:

Zákonný zástupca dieťaťa:

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

b) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,    nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

V súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou žiadame zákonných zástupcov, aby sledovali webové sídlo mesta, prípadne webové sídla konkrétnych materských škôl, kde budú komunikované prípadné zmeny týkajúce sa zápisov. Momentálne je situácia ohľadom zápisov detí do materských a základných škôl v riešení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. O všetkých prípadných zmenách budemevčas informovať na www.poltar.sk a prostredníctvom mestského rozhlasu.

Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie. 

                                                                                                           Spoločný školský úrad Poltár


Vytvorené: 4. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2020 10:51
Autor: