A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 283
TÝŽDEŇ: 2831
CELKOM: 1473813

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Obsah

Otázku môžte zadať vyplnením formulára, alebo zanechaním hlasového odkazu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 221 015.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ma zdravý človek dohromady prstov na jednej ruke 

Stránka

dobry den chcel by som s opytat kedy bude urobeny-dokonceny chodnik od druzstva smerom horena rs-ul.9maja,je to nebezpecny usek cesty a byvaju tu deti co chodia do skolky,koly aj budu chodit odtialto,no aj dospeli (Vložené 09.12.2020)

Vážený pán Findra,

Vaša požiadavka vybudovania chodníka pre peších je relevantná už pomerne dlhé obdobie. V minulosti sa , žiaľ, výstavba nových chodníkov zanedbala, preto mestská samospráva pripravuje harmonogram ucelených opráv a postupnej výstavby nových chodníkov. Jeho súčasťou bude aj vybudovanie chodníka na Ulici 9.mája. Prípravný proces je časovo náročný a zložitý. Potrebné je vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Časť pozemkov, na ktorých má byť vybudovaný chodník, je v súkromnom vlastníctve. Aktuálne z mestského rozpočtu, určeného na opravy chodníkov, zabezpečujeme nutné opravy. Okrem toho pripravujeme komplexnú rekonštrukciu chodníkov na Sklárskom sídlisku. V tejto súvislosti Vás a obyvateľov Poltára chceme požiadať o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť v tomto dopravnom úseku. Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Ján Kančo, 18.01.2021
Vzhľadom k tomu, že vodiči a majitelia motorových vozidiel, najmä na sídlisku nedodržujú VZN mesta o zákaze parkovania na trávnikoch, chcel by som poprosiť vedenie mesta vzhľadom k tomu, že mesto nemá zriadenú mestskú políciu, aby kontaktovali vedenie OO PZ, aby tejto problematike venovali náležitú pozornosť, lebo nespokojnosť obyvateľov v tejto oblasti narastá, a sú presvedčení, že sa tejto problematike zo strany mesta nevenuje náležitá pozornosť. Porušovateľov je potrebné potrestať v rámci zákona (Vložené 08.12.2020)

Dobrý deň,

Samospráva mesta o problematike nezodpovedného parkovania vodičov motorových vozidiel vie a viackrát do roka vykonáva nepravidelnú kontrolu na verejných spevnených aj nespevnených plochách v meste. Odhaleným nezodpovedným vodičom následne zasielame upozornenie na dodržiavanie platných VZN. Napriek tomu, že väčšina vodičov upozornenie vezme na vedomie a svoje vozidlo už následne parkujte na parkovacích miestach, vždy sa nájdu ďalší vodiči, ktorí toto nariadenie neberú v úvahu. Mesto Poltár už dlhšiu dobu pripravuje návrh VZN, ktoré bude priamo zamerané na parkovaciu politiku v meste a určí presnejšie pravidla parkovania, no pravdepodobne ani to problém s nezodpovedným parkovaním úplne nevyrieši, nakoľko vždy sa nájde vodič, ktorý ho ignoruje. Spolupráca s PZ v tejto problematike sa v minulosti tiež ukázala ako neefektívna. 

S pozdravom 

MsÚ Poltár, 11.12.2020
Ozývam sa za Turecký most v Zelenom a cyklochodník v Pt. Už piaty krát.Ja už nenachádzam slov. Samé výhovorky, klamstvá, zahmlievanie - na toto sme Vás volili ? Tuším, že tentoraz sa vyhovoríte na Covid . A pod Vašou odpoveďou prosím napísať menovite , kto odpovedá. Napr. Brisudová, Garajová, Kudlák, Cifranič a nie Oddelenie investícií ... atď ... Ďakujem za pochopenie. (Vložené 27.10.2020)

Vážený pán Janko Herec,
z Vášho príspevku nie je zrejmá otázka, na ktorú máme odpovedať. Predpokladáme, že Vás opätovne zaujíma začiatok prác na úprave koruny parapetného muriva na moste v Zelenom. Tieto práce sú zhotoviteľom naplánované na 46. týždeň (teda budúci týždeň). K postupu prác ako aj stave prípravy cyklotrasy Poltár - Zelené sme sa už opakovane vyjadrili v predchádzajúcich odpovediach. Tiež Vám navrhujeme dohodnúť sa na osobnom stretnutí, takto sme konzultovali rekonštrukciu častí mosta v Zelenom aj s pánom Michalom Dudášom. 
S pozdravom
 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 03.11.2020
Moja častá otázka znovu a znovu. Čo je s opravou tzv. Tureckého mosta v Zelenom a s budovaním cyklochodníka Pt - Zelené ? O 2 dni je už oktober a môže už začať i mrznúť. Toto je čo za vedenie mesta - vždy len výhovorky !!! (Vložené 28.09.2020)

Dobrý deň,

 

K stavbe Most cestný v Zelenom, teda k obnove tzv. Tureckého mosta boli postupne podávané informácie aj formou 4 odpovedí na často kladené otázky tu na webovom sídle mesta Poltár. Naposledy sme na podobnú otázku odpovedali, že dňa 10.09. a 14.09.2020 dali k novým vzorkám podmienečne súhlasné stanovisko hlavný architekt stavby ako aj Krajský pamiatkový úrad. Následne bol o tom informovaný aj zhotoviteľ tejto etapy stavby. Teraz je na zhotoviteľovi aby v čo najskoršom možnom termíne presunul kapacity na túto stavbu a parapet muriva upravil. Mesto Poltár zhotoviteľa už urgovalo k čo najskoršiemu nástupu k pokračovaniu prác na stavbe. Novšími informáciami žiaľ zatiaľ nedisponujeme. Mrzí nás, že poskytovanie vecných, pravdivých a ľahko overiteľných informácii občanom mesta považujete len za "výhovorky".

 

Stavbe cyklotrasy z Poltára do Zeleného je v štádiu vybavovania vyjadrení dotknutých orgánov pre účely územného konania. Po zosúladení všetkých kladných vyjadrení bude vydané územné rozhodnutie a následne Mesto požiada o začatie stavebného konania, ktorého ukončením bude vydané stavebné povolenie. Až následne bude môcť samospráva  prostredníctvom vybraného zhotoviteľa pristúpiť k realizácii diela. Je to dlhý a administratívne náročný proces, ktorý v ideálnom prípade trvá mesiace, preto žiadame o strpenie.

 

Pracovníci MsÚ robia všetko preto aby tieto ale aj mnohé ďalšie rozbehnuté a pripravované stavby v meste boli dotiahnuté do úspešného konca.

 

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 05.10.2020
Zdravím Vás. Ja znovu a znovu dávam otázku - čo je s Tureckým mostom v Zelenom. Už je september, zanedlho začne mrznúť. Alebo je to niečí zámer. Ale povedzte priamo - nie tak vyhýbavo ako ste odpovedali 11.8. (Vložené 01.09.2020)

Dobrý deň,

 

V mesiaci jún boli na stavbe "Most cestný v Zelenom" zvolané dva kontrolné dni, na ktorých boli zhotoviteľom predložené vzorky upravených pieskovcových blokov. Zúčastnení (zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, hlavný architekt stavby, spracovateľ archeologického výskumu) však ani jednu z vzoriek neodsúhlasili, a tak boli vyhotovené nové vzorky. Dňa 10.09. a 14.09.2020 dali k novým vzorkám podmienečne súhlasné stanovisko hlavný architekt stavby ako aj Krajský pamiatkový úrad. Následne bol o tom informovaný aj zhotoviteľ tejto etapy stavby. Teraz je na zhotoviteľovi aby v čo najskoršom možnom termíne presunul kapacity na túto stavbu a parapet muriva upravil.

 

S pozdravom

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania, 18.09.2020
Dobrý deň chcela by som sa spýtať Máte vlajku Európskej Unie a Prečo Mesto Poltár nemá žiadneho človeka kto by robil úradné preklady každý sa musí trepať ďaleko lebo mesto Poltár nemá žiadneho človeka čo vie cudzie Jazyky a aj čo by robil úradné preklady. Je to škoda že nemáte nikoho takeho ale hlavne že sa schváliťe že čo ste pre poltár spravili. Ďakujem. A Máte vystavenu Vlajku Európskej Únie treba Ju Skvacit. (Vložené 28.07.2020)

 

Dobrý deň, pani Landoriová,

Mesto Poltár vyhotovuje viacjazyčné štandardné formuláre od 16. februára 2019 podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – správny poplatok je 10 € podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Matričný úrad a evidencia obyvateľov vystavia potvrdenie o pobyte, rodný list, sobášny list a úmrtný list v 27 jazykoch EÚ. Tieto doklady sú platné v členských štátoch EÚ a nie je potrebný ich ďalší preklad.

Úradný preklad dokumentov a listín vykonáva odborne spôsobilá osoba, prekladateľ, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý svojím podpisom a pečiatkou so štátnym znakom potvrdzuje to, že preložený text významovo zodpovedá originálu. Úradný preklad môže vyhotoviť jedine prekladateľ, ktorý zložil jazykové a odborné skúšky. Prekladateľ je zapísaný v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Činnosť prekladateľov a tlmočníkov upravuje zákon číslo 382/2004 Z. z. zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobnosti o vlajke Európskej únie a jej používaní v prítomnosti iných vlajok obsahuje „Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike“, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, čiastka 6, vydaná 26. apríla 2004.

 

S pozdravom

Klientske centrum

12.08.2020
Prosím odpoveď na otázku. Čo je s Tureckým mostom v Zelenom ? Ľuďom už dochádza trpezlivosť. Čaká sa na zimu ? (Vložené 09.08.2020)

Dobrý deň,

 

na historickej pamiatke rekonštruovanej pod názvom Most cestný v Zelenom momentálne prebieha príprava úpravy koruny parapetného muriva. V mesiaci jún boli zvolané dva kontrolné dni, na ktorých boli zhotoviteľom predložené vzorky upravených pieskovcových blokov. Zúčastnení (zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, hlavný architekt stavby, spracovateľ archeologického výskumu) však ani jednu z vzoriek neodsúhlasili, a tak budú vyhotovené nové vzorky. Vzhľadom na dovolenkové obdobie zhotoviteľa je však postup zdržaný. Následne po odsúhlasení vzorky bude koruna muriva upravená.

Samospráva priebežne pripravuje podklady pre získanie ďalších prostriedkov tak, aby sa mohlo so stavebnými prácami pokračovať v ďalšej etape podľa záverov z kontrolných dní (úprava lícových stien mosta a samotného telesa mosta).

 

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

11.08.2020
Po internete sa šíria správy, že mestské kúpalisko bude v tomto roku zatvorené. Čo je na tom pravdy? (Vložené 19.06.2020)

Otvorenie mestského kúpaliska v Poltári nebolo pripravované vzhľadom na uzavretie podobných zariadení z dôvodu epidémie vírusu COVID-19. Samospráva plánovala riešiť menšie opravy a využiť tak nútenú uzáveru, resp. odloženie otvorenia letnej sezóny v roku 2020. Podrobnejší prieskum technologických zariadení a vedení však odhalil, že mestské kúpalisko a jeho technológia je v zlom technickom stave a vyžaduje si rozsiahlejšiu rekonštrukciu, než sa pôvodne predpokladalo. O jeho stave, ďalšom osude a možnosti financovania opráv bolo rokované na zasadnutí mestskej rady a bude o ňom rokovať aj mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí.

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

25.06.2020
Zdravím Vás. Dňa 8.6.2020 bol v Zelenom na Tureckom moste kontrolný deň. Prosím, aké boli prijaté opatrenia a čo bude nasledovať ? Ešte prosím o odpoveď na otázku - ako pokračujú práce v súvislosti s cyklotrasou PT - RS a Poltár - Zelené okolo kúpaliska k Tureckému mostu ? Ďakujem za odpoveď. (Vložené 10.06.2020)

Dobrý deň,

Na kontrolnom dni konanom 8.6.2020 boli prizvaný okrem účastníkov mesta, hlavného projektanta stavby, spracovateľa Architektonicko-historického výskumu aj zástupcovia zhotoviteľa 2. etapy stavby – Kamenárstvo Ulický s.r.o. a zástupcovia Krajského pamiatkového úradu. Počas kontrolného dňa sa identifikovali nedostatky prác na 2. etape stavby a určil sa spôsob ich odstraňovania. Nedostatky sa týkajú najmä tvaru a osadenia pieskovcových blokov na korune parapetného muriva. Zároveň sa na kontrolnom dni prehodnocoval možný ďalší postup stavebných prác „3. etapy“ - vyspravenia líc murív mosta.

Stavbu pod názvom „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“ pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj ako investor stavby. Podľa nám dostupných informácii nadobudlo začiatkom júna právoplatnosť územné rozhodnutie k tejto stavbe, a momentálne prebieha zapracovanie pripomienok do projektovej dokumentácie pre ďalší stupeň – stavebné povolenie.

K stavbe cyklotrasy z Poltára do Zelného momentálne prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu stavby.

 

S pozdravom 

Oddelenie investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  a verejného obstarávania

Ing. Martin Cifranič, 17.06.2020
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako často vyberá spoločnosť Humana oblečenie z kontajnerov, pretože sú už asi 2 mesiace plné a ľudia vyhadzujú veci do obyčajných kontajnerov, ktoré vyvážajú na skládku. Už sa takto vyhodilo neskutočné množstvo oblečenia. Cez leto toho ľudia nosia veľa. Ďakujem za odpoveď. (Vložené 03.06.2020)

Dobrý deň,

Vývoz textilu z kontajnerov „Humana“ je v kompetencii spoločnosti  Humana Slovensko minimálne jedenkrát mesačne. Dňa 5. 6. 2020 sme spoločnosť kontaktovali za účelom vývozu textilu. Naša požiadavka bola evidovaná a vývoz bude zrealizovaný.

S pozdravom

Oddelenie: Klientske centrum

Bc. Andrea Wiednerová, 05.06.2020

Stránka