A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 358
TÝŽDEŇ: 6030
CELKOM: 859339

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Otázku môžte zadať vyplnením formulára, alebo zanechaním hlasového odkazu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 221 015.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ročných období má rok 

Stránka

 • 1

Na stránke mesta som našla takúto výzvu: Mesto Poltár v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár vyzýva právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020. Prosila by som o vysvetlenie v tom, že žiadatelia majú predložiť: - vyúčtovanie dotácie - súpis účtovných dokladov Ako sa takéto doklady dajú predložiť, keď sa jedná o žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu na rok 2020. Myslím si, že aj PO alebo FO - podnikateľ budú môcť urobiť vyúčtovanie prípadnej poskytnutej dotácie len v r. 2020 Žiadosť a rozpočet samozrejme sa dá predložiť už do 15.10.2019 Vopred ďakujem za odpoveď. Marta Vrabcová (Vložené 26.09.2019)

Dobrý deň, pani Vrabcová,

dňa 13.9.2019 bola na webovej stránke mesta Poltár zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Poltár na rok 2020.

Všetky zverejnené prílohy, teda žiadosť, rozpočet projektu, vyúčtovanie dotácie a súpis účtovných dokladov sú prílohami VZN č. 5 /2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár.

 

Žiadateľ predloží žiadosť a rozpočet projektu najneskôr do 15. októbra 2019, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia v podateľni  MsÚ vedenej v klientskom centre.

Vo výzve sa nepíše, že do 15. októbra musí žiadateľ predložiť vyúčtovanie dotácie a súpis účtovných dokladov. Tieto prílohy sú pre žiadateľa v čase podávania žiadosti informatívne, aby vedel, aké doklady bude pri vyúčtovaní dotácie potrebovať.

 

Na Vaše prípadné ďalšie otázky radi odpovieme e-mailom, písomne alebo telefonicky.

 

 

26.09.2019
Dobrý deň chcem sa opýtať z akého materiálu sú vyrobené kompostéry,ktoré mesto prenajíma občanom a aká je jeho životnosť.Ďakujem (Vložené 30.07.2019)

Dobrý deň,

Kompostéry sú vyrobené z tzv. HDPE (High density polyethylene), čo znamená polyetylén s vysokou hustotou materiálu. Je to v podstate recyklát – recyklované plasty vysokej tvrdosti. Z hdpe sa vyrábajú napríklad aj vodárenské trubky, čiže je to materiál  z hľadiska škodlivosti pre životné prostredie stabilný a nezávadný. Životnosť týchto konkrétnych kompostérov sa odhaduje na 10 rokov a viac, no závisí to aj od zaobchádzania s ním a napríklad aj od toho, kde je umiestnený. Ak by bol umiestnený niekde, kde naň bude celý deň svietiť slnko, tak je dosť možné, že sa jeho životnosť skráti. Ideálne, aj pre kompostér aj pre samotný kompostovací proces, je umiestniť ho niekde do polotieňa, pod strom a podobne.  

 

30.07.2019
byvame uz na polnej ulici skoro 25 rokov vzdy bola hlavna cesta smerom dole ku kvetinarstvu a do sarampova bola vedlajsia neviem cim sa to stalo ale asi tri roky dozadu sa zrazu z hlavnej stala vedlajsia a vedlajsia co vedie do sarampova je hlavna hoci je to slepa ulica neviem to vysvetlit znamym co chodia ku nam lebo kazdy sa tomu cuduje a parkrat tam uz boli aj kolizie chcem sa tymto informovaz ci sa to neda zmenit dakujem (Vložené 16.06.2019)

Dobrý deň,

 

Vami spomínaná zmena dopravného riešenia križovatky (Ul. poľná, Ul. družby a Ul. pionierska) bola v roku 2016 uskutočnená na základe zmeny v Pasporte dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Poltár. Zmena bola odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom v Lučenci (ODI). Na základe podnetu vedenia mesta bola vo februári tohto roku objednaná zmena pasportu dopravného značenia, ktorá rieši spätné usporiadanie hlavnej cesty v danej križovatke. Zmena opäť podliehala schvaľovaniu ODI. V súčasnosti sa môže dopravné značenie opätovne zmeniť na pôvodné spred roku 2016. Táto úloha bola zadaná Mestskému podniku služieb v Poltári a podľa našich informácii k tejto zmene už aj došlo.

25.06.2019
Zdravím Vás. Prosím o odpoveď na otázku - ako pokračujú práce na cyklotrase smerom na R. Sobotu ? Naša poslankyňa do BBSK p. Baníková koncom minulého roka povedala že je to jej srdcová záležitosť, sú na to už vyčlenené aj peniaze a do konca r. 2019 bude cyklotrasa po H. Ves hotová. Prosím odpoveď ešte na otázku Bude sa tohto roku robiť chodník zo Zeleného do Poltára ? Pani Baníková tiež sľúbila že sa bude robiť cesta a popritom urobia aj chodník od Tureckého mosta po Novú školu. Vopred ďakujem za odpoveď. (Vložené 11.05.2019)

Dobrý deň,

Stavbu pod názvom „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“ pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj ako investor stavby. Podľa nám dostupných informácii bola na príslušný stavebný úrad dňa 25.04.2019 podaná žiadosť o územné rozhodnutie. Momentálne prebieha územné konanie a s ním súvisiace procesné úkony. Vyjadrenie Spoločného obecného úradu v Poltári: „Dňa 24.04.2019 podal Banskobystrický samosprávny kraj, sídlom Banská Bystrica – Nám. SNP 23, na mestskom úrade v Poltári žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Rimavská Sobota, Tomášová, Dúžava, Mojín, Husiná, Ožďany, Sušany, Hrnčiarske Zalužany, Veľká Suchá, Pondelok a Poltár. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Pretože žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby bol žiadateľ v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzvaný, aby nedostatky podania odstránil v lehote 60 dní a zároveň bolo územné konanie prerušené v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím zo dňa 29.04.2019. V prípade doplnenia podania sa bude pokračovať v konaní ďalej.“ V projektovej dokumentácii, ktorú pripomienkovalo aj mesto Poltár bol uvedený ako predpokladaný termín začatia stavebných prác marec 2020 s predpokladaným ukončením v novembri 2021.

Mesto Poltár nedisponuje informáciou či bude v roku 2019 realizovaná rekonštrukcia cesty II/595 spolu s predmetným chodníkom do mestskej časti Zelené. Podľa nám dostupných informácii na úrade BBSK momentálne prebieha analýza stavu ciest (aj II/595) a ich vyhodnotenie dátovým analytikom BBSK.

S pozdravom

Oddelenie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a dopravy
 

MsÚ Poltár, 20.05.2019
Dobrý deň ,chcem sa spýtať či mesto poltár má v pláne v budúcnosti postaviť nové bytové domy ? A ak tak sa chcem opýtať alebo navrhnúť či by mesto poltár nemohlo uzákoniť ,aby sa na územi mesta Poltár mohli postaviť len typy a projekty bytových domov v ,ktorých by sa nachádzali bud podzemné alebo nadzemné garažové parkoviska pre úsporu zelene v meste Poltár . Daľej by som chcela navrhnuť kedže v meste poltár máme dva kulturne domy v prevádzke či by kulturny dom v Slanej Ľehote by sa nemohol rovnako používať ako kulurny dom hlavný v poltári na skúšky a vystúpenia detských folklorných a divadelných zborov alebo aj mimopoltárskych umelcov. A tretia otázka chcela by som sa opýtať či by sa nemohli vybudovať cyklochodníky a chodníky pre chodcov do mestských časťí Slana Lehota a Hajiky -Makky červeň . Za odpoveď dakujem (Vložené 29.03.2019)

Dobrý deň,

Mesto Poltár naposledy v roku 2015 odovzdalo do užívania bytový dom po prestavbe z bývalého internátu na Sklárskej ulici. V súčasnosti nepripravujeme projekt výstavby bytového domu, avšak pripravujeme lokality, ktoré by v prípade záujmu boli vhodné aj pre nové bytové domy. Vedenie mesta ani mestské zastupiteľstvo však nemá kompetenciu "uzákoniť" Vašu požiadavku - môže ale preferovať riešenia v príprave projektových dokumentácií, ktoré budú zahŕňať výstavbu nadzemných alebo podzemných parkovacích domov. Je potrebné zvážiť aj fakt, že výstavba takýchto parkovacích domov pre bytové domy by sa "premietla" do kúpnej ceny bytov v danom bytovom dome, čo by (na rozdiel od bytových domov vo väčších mestách, kde sa toto riešenie postupne uplatňuje) v Poltári pravdepodobne spravilo tieto byty nepredajnými.

Nácviky divadelného súboru „OPONA“, detského rómskeho súboru „SLNIEČKO“, Základnej umeleckej školy a detského folklórneho súboru „KUKUČKY“ sa uskutočňujú v Kultúrnom dome v Poltári na základe vypracovaného harmonogramu, pričom zohľadňujeme požiadavky vedúcich súborov a rodičov, ktorí túto prácu dobrovoľne vykonávajú. Kultúrny dom v mestskej časti Slaná Lehota slúži predovšetkým pre potreby miestnych obyvateľov. V prípade, že by bola žiadosť o prenájom týchto priestorov, prípadným záujemcom radi vyjdeme v ústrety.

V súčasnosti BBSK pripravuje cyklotrasu Rimavská Sobota - Poltár v trase bývalej železničnej trate. Mesto Poltár spolupracuje pri príprave tejto stavby a zároveň zvažuje možnosti, ako a ktorými smermi naviaže na túto cyklotrasu možnými odbočkami, prípadne menšími cyklotrasami v okolí. Momentálne nepripravujeme žiadny chodník pre peších do Vami spomínaných mestských častí. Váš podnet však zvážime.

S pozdravom

Oddelenie organizačno-správne

a

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

09.04.2019
Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či sa v najbližšej dobe plánuje v našom meste zavedenie služby sociálneho taxíka alebo niečo obdobné? (Vložené 03.03.2019)

Dobrý deň pani Talánová!

Na základe Vašej otázky ohľadom zavedenia služby sociálneho taxíka Vám oznamujeme, že vedenie mesta má záujem zaviesť poskytovanie služby sociálneho taxíka pre občanov mesta. Podľa dostupných informácií má byť v mesiaci júl 2019 zverejnená výzva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Opatrenie 5.1.2. – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.
Mesto sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nákup vozidla, ktoré by spĺňalo požiadavky pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie.

 

S pozdravom

 

Ing. Alena Marková
projektový manažér
Sekretariát primátorky

Ing. Alena Marková, 05.03.2019
Dobrý deň, rád by som sa informoval či mesto Poltár plánuje vytvoriť novú ulicu/štvrť s inžinierskymi sieťami a novými stavebnými pozemkami pre ľudí, ktorí by mali záujem si tento vytvorený pozemok odkúpiť a postaviť si na ňom rodinný dom. Ak áno, tak v ktorej lokalite je to plánované a v akom približne časovom horizonte. Za odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Lukáš Sobota (Vložené 13.02.2019)

 

Dobrý deň,

Mesto Poltár už dlhšiu dobu pripravuje priestor pre individuálnu bytovú výstavbu v dvoch lokalitách – Skalica a Poltár smer České Brezovo. Momentálne sú v riešení vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom a možnosti rozšírenia nových vetiev inžinierskych sietí s ich správcami. Vzhľadom k tomu, že príprava prebieha aj v spolupráci so súkromnými spoločnosťami a nie je závislá iba od činnosti mesta, nie je možné určiť časový horizont pripravenosti stavebných pozemkov. Mesto Poltár si uvedomuje dopyt po stavebných pozemkoch určených na individuálnu bytovú výstavbu a robí všetko pre to, aby dané lokality boli pripravené pre možných záujemcov čo najskôr.

 

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, 14.02.2019

Stránka

 • 1