A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 521
TÝŽDEŇ: 970
CELKOM: 537280

Obsah

XII. ročník Majstrovstiev Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek

Poltár, Námestie osloboditeľov a KD, 13. máj 2017
Foto: Ing. Martin Cifranič

   Mesto Poltár v zastúpení primátorom mesta Pavlom Gavalcom naplánovalo na sobotu 13. 5. 2017 v poradí XII. ročník Majstrovstiev Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek.

    Dúfali sme, že počasie nám bude priať, ako po iné roky. Keď sme však skoro ráno otvorili oči, neboli sme nadšení. Pršalo. Počas dňa sa počasie umúdrilo a v dopoludňajších hodinách bolo príjemne. Takéto počasie vylákalo von množstvo ľudí. Hoci popoludní zase spŕchlo, náladu prítomným to už pokaziť nemohlo.

Cieľom tejto akcie bolo priblížiť a uchovávať tradíciu prípravy slovenského národného jedla.
Mesto Poltár, ako hlavný usporiadateľ, toto podujatie usporiadalo po vzore Majstrovstiev sveta v Tureckej a prvý krát sa u nás takéto podujatie uskutočnilo 22. mája 2004.

Je naozaj ťažké uveriť tomu, že prvý krát sa podujatie uskutočnilo pred dvanástimi rokmi, vtedy ešte pod názvom Majstrovstvá okresu vo varení a jedení bryndzových halušiek. Prvého ročníka sa zúčastnili spolu 4 súťažné družstvá a víťazmi majstrovstiev sa napokon stalo družstvo v zložení: kuchár Ján Lakota, jedáci - Ing. Július Kišák, Ing. Daniel Žilák a Milan Zavaterník s celkovým časom 25 min. 8 s. V tom istom roku, teda v roku 2004 sa družstvo v takmer rovnakom zložení zúčastnilo po prvý krát aj Majstrovstiev sveta v Tureckej a s časom jedenia 44 sekúnd prekonali dovtedajší svetový rekord (53 s.).

Čo čakalo návštevníkov sobotňajšieho podujatia?

Pravé slovenské bryndzové halušky, súťaže a kultúrny program, v ktorom sa postupne predstavili:

 • rómsky detský súbor Slniečko,
 • ženský spevácky zbor Letokruhy,
 • Peter Pribilinec s kapelou,
 • folklórny súbor Poltarica,
 • detský folklórny súbor Kukučky,
 • hudobná skupina Jazz Sensibilities
 • Robo Mikla s kapelou.

Podujatie bolo spojené s oslavami Dňa matiek, ktoré sa konali v kinosále KD Poltár. V ňom sa divákom postupne predstavili detský folklórny súbor Kukučky, Katka Koščová s hudobným doprovodomMgr. Dagmar Vývleková. Oslavy boli spojené s odovzdávaním cien v rámci podujatia „Matka roka“ a na konci osláv bola tombola, v ktorej mohli mamičky vyhrať cca 40 vecných cien.

Sprievodné slovo počas celého dňa mal Mgr. Peter Sabó. Súťažiacich zo súťažných družstiev „vyspovedal“ Jožo Pročko. Samotného súťažného zápolenia sa napokon zúčastnili 2 družstvá: SNS a Únia rómskych materských centier.

Porota v zložení Peter Bahleda, Ján Lakota a Marián Bodnár po sčítaní časov varenia a jedenia vyhlásila ako víťazné družstvo Úniu rómskych materských centier. “URMC” v zložení: Baďa Brandová, Patrícia Brandová, Beata Berkyová a Marek Radič s najlepším celkovým časom 12 min. 13 sek.

Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo SNS v zložení: Matej Heresko, Pavel Gavalec, Július Ernek a Ján Rovňan s celkovým časom 13 min. 15 sek.

Ceny víťazom, ale aj ostatným súťažiacim, odovzdal primátor mesta.

Sprievodným podujatím bol jarmok. Deti sa mohli tešiť z nafukovacieho hradu, obdivovať koníky a povoziť sa na koči p. Krúpu.

 Verím, že všetci prítomní prežili príjemný deň, v spoločnosti priateľov, spevu a tanca.

    Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o bezproblémový priebeh tohto podujatia: pracovníkom mestského úradu, ZPOZ-u, MsPS, MŠ, ZŠ, Ul. slobody, súťažiacim družstvám, moderátorovi, všetkým účinkujúcim. Osobitné poďakovanie patrí  BBSK, ktorá podporila podujatie finančne a Hriňovskej mliekarni KOLIBA, ktorá na toto podujatie sponzorsky poskytla bryndzu, smotanu. Rovnako aj sponzorom, ktorí poskytli pekné vecné darčeky.