A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 17
DNES: 693
TÝŽDEŇ: 2897
CELKOM: 863779

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Dni mesta Poltár - Slávnostné zasadnutie MsZ

Ocenenie ZŠ Školská 3, pri príležitosti jej 60. výročia založenia školy, ocenenie MŠ Sklárska (40. výročie založenia MŠ) a ocenenie p. Eleny Dirbákovej za dlhoročnú dobrovolnú prácu v Červenom kríži.

Foto: Ing. Martin Cifranič

Udelenie CENY MESTA „ starej škole“ na Ulici školskej v Poltári pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

 

Dňa 7. septembra 2018 v sobášnej sieni mestského úradu na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva na návrh pani poslankyne Mgr. Martiny Brísudovej a schválením pánom primátorom Pavlom Gavalcom a poslancami mestského zastupiteľstva bola „starej škole“ na Ulici školskej v Poltári odovzdaná CENA MESTA pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

Tento slávnostný akt otvorila vedúca spoločného obecného úradu školského pani Ing. Mária Pribilincová, slávnostný príhovor predniesol pán primátor Pavel Gavalec a sprievodný program pripravila pani zástupkyňa ZUŠ Mgr. Dáška Vývleková, Peter Pribilinec a žiačky školy Rebeka Henžeľová a Peťka Turoňová. Na históriu školy v rámci prezentácie spoločne zaspomínala, trošku citovala  a analyzovala pani učiteľka Mgr. Janka Kubaliaková. Vedenie školy – Mgr. Eva Dirbáková a Mgr. Eva Košťáliková – pri tejto príležitosti  oficiálne ocenili pedagogickú prácu svojich predchádzajúcich kolegov – Mgr. Oľgu Školníkovú – učiteľku a funkcionárku školy a mesta a Mgr. Mareka Szabóa – zakladateľa spojenej Základnej školy s osemročným gymnáziom a ZUŠ na Ulici školskej v Poltári a poďakovali sa im za dlhoročnú výchovno – vzdelávaciu činnosť.

Po slávnostnom akte MESTO POLTÁR pripravilo pre všetkých prítomných recepciu, kde si v dobrej a pohodovej atmosfére všetci dobre „zajedli“ a viedli medzi sebou zaujímavé dialógy. Touto cestou  pani riaditeľka školy Mgr. Eva Dirbáková, jej zástupkyňa Mgr. Eva Košťáliková a celý kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov ďakujú za toto ocenenie. Vnímame to aj ako uznanie a dôveru, a preto sa zaväzujeme naďalej plne rozvíjať rámec výchovno – vzdelávacej činnosti tak, aby deti, rodičia a učitelia boli maximálne spokojní a týmto spôsobom spoločne robili  dobré meno nielen škole, ale aj mestu.

 

Mgr. Eva Dirbáková
riaditeľka školy