A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

 

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 21
DNES: 659
TÝŽDEŇ: 3375
CELKOM: 722556

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obsah

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári

Dňa 10. decembra 2018 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári po voľbách do orgánov samosprávy mesta.

Prítomných privítal a oboznámil s programom doterajší primátor Pavel Gavalec. Potom požiadal  Mgr. Ivetu Jánošíkovú,  predsedníčku mestskej volebnej komisie, aby predniesla Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Poltár. Ďalším bodom rokovania bolo zloženie sľubu novozvolenej primátorky a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej primátorke, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou.

Novozvolená primátorka Mgr. Martina Brisudová prečítala sľub, podpísala ho a slovom „sľubujem“ odovzdala do rúk bývalého primátora mesta. Po tejto slávnostnej časti Mgr. Martina Brisudová prevzala vedenie a pokračovala v ďalšom rokovaní a to zložením sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Pani Šálková, ktorá poslancov vyzývala  k podpísaniu sľubu a jeho potvrdeniu slovom „sľubujem“ do rúk primátorky mesta, v úvode oznámila, že Mgr. Martina Brisudová sa vzdala poslaneckého mandátu, nakoľko vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v r. 2018 bola zvolená za primátorku mesta. Na uprázdnené miesto poslanca nastúpila Mgr. Lenka Sojková.

 

Poslancami na volebné obdobie 2018 – 2022 sa stali:

MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan  Baník, JUDr. Bronislava  Garajová , Pavel Gavalec, Mgr. Pavel  Jánošík, Ján  Kromholc, Mário  Kurák, Ing. Miroslav  Macove, Zdenko  Račko, Bc. Ján  Skýpala ,Mgr. Lenka Sojková, Karol  Švingál, Bc. Martina  Tóčiková.

Po odovzdaní osvedčení novozvoleným poslancom, predniesla novozvolená primátorka Mgr. Martina Brisudová svoj príhovor, v ktorom konštatovala, že bude hľadať ústretové riešenie pre  rozvoj nášho mesta. Ako primátorka je pripravená spolupracovať a naďalej sa v plnom nasadení venovať všetkým projektom, ktoré prinesú nášmu mestu rozvoj a zvýšenú kvalitu života. Zaželala všetkým rodinám v predvianočnom období veľa zdravia, vzájomnej lásky a dobra.

 

V pracovnej časti rokovania bol schválený:

program ustanovujúceho mestského zastupiteľstva,

poverený poslanec Mgr. Pavel JÁNOŠÍK zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva    v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

určený plat primátorky

a mestské zastupiteľstvo poverilo výkonom sobášiaceho nasledovných poslancov MsZ v Poltári:

Mgr. Lenka Sojková, JUDr. Bronislava Garajová, Karol Švingál.

 

 

Autor článku: Marta Kupčeková, MsÚ Poltár
Foto: Ing. Martin Cifranič