A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 16
DNES: 720
TÝŽDEŇ: 7162
CELKOM: 890514

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Deň učiteľov 2019

V piatok 29. marca nebolo počuť v školách detský ďžavot. Stíchli všetky školské zariadenia v meste. Deti sa potešili z jedného dňa neplánovaného voľna a učitelia cítili, že sú pre niekoho výnimoční a dôležití viac ako inokedy.

               Mestské oslavy Dňa učiteľov otvorila poetickým slovom žiačka Bronislava Garajová. Nasledovalo oceňovanie  najlepších pedagogických i nepedagogických zamestnancov na návrh riaditeľov škôl. Rozkrútili sme farebnú mozaiku zloženú z rôznych pedagogických  životov, ktoré sa v harmónii prelínali i s osudmi a prácou nepedagógov. Slová uznania, obdivu, úcty a vďaky si vypočulo 13 ocenených zamestnancov jednotlivých škôl, ktorým sa osobne prihovorila aj primátorka mesta pani  Mgr. Martina Brisudová. Spolu s predsedom Školskej komisie pri MZ v Poltári pánom Karolom Švingálom odovzdali oceneným ďakovný list a kytičku.

                Programom prítomných sprevádzala pani Ľubica Šálková a pri slovách o učiteľke, ktorá sa stala na návrh školskej komisie pedagógom roka, nám mnohým zvieralo hrdlo i srdce. Ocenenie si tohto roku prevzala pani Vierka Gordošová. Želáme jej, aby sa jej splnilo to, čo si so slzami v očiach  najviac sama priala, aby ešte mohla byť nielen dobrou babkou, ale aj domácou učiteľkou pre svoje vnúčatá. Život  jej nehádzal len lupene ruží pod nohy, ale častokrát aj kríž kládol na jej ramená a ona ho statočne niesla. A len láska k deťom, tým vlastným i tým v práci, jej dodávali silu nepoľaviť, nepadnúť, ale ďalej kráčať, pretože vždy tu bol a je niekto, pre koho je nenahraditeľná,  kto ju potrebuje, kto jej  možno i vrásku vpíše do tváre, ale vzápätí pery rozosmeje a robí jej život jedinečným.

                 Úprimné a nečakané vyznanie si vypočula aj pani Elenka Bodnárová, ktorá bola mzdárkou a personalistkou pre materské školy v našom meste a odchádza si  po  viac ako 40 rokoch užívať  dôchodkové dníčky. Prajeme jej, nech je aj naďalej plná optimizmu, nech je šťastná, vážená a milovaná, nech si plní sny, na ktoré doposiaľ nebolo dosť času. Ďakujeme, že bola súčasťou školského kolotoča.

                    Hudobne nás programom sprevádzala skupina Music box projekt zo Žiliny.

             Po odovzdaní darčekov a slávnostnom prípitku boli zamestnanci škôl pozvaní na slávnostný obed a neformálnu zábavu do priestorov školskej jedálne na Ulici slobody.

                Poďakovanie  patrí školskej komisii pri MZ v Poltári a Mestu Poltár, že nezabúda na výnimočnosť  tohto povolania, ktoré je zároveň pre mnohých poslaním. Verím, že aj tohto roku ocenení zamestnanci navždy rozsvietili svetlo v malých domčekoch, zvaných ľudské  srdcia. Blahoželám!

 

autor: Vlasta Kojnoková

Foto: Ing. Martin Cifranič

 

 

Zoznam ocenených za jednotlivé školy:

Materská škola Kanadská 19 – Želmíra Čániová,

Materská škola Sklárska 34  – Ľubica Svoreňová, Mgr. Ivana Trhanová,

Základná škola Slobody 2 –  Mgr. Michal Sihelský,  Mgr. Milada Véghová, Ľubica Zavažanová,

Základná škola Školská 3 – Mgr. Martina Kromholcová, Mgr. Barbora Tatranská, PaedDr. Silvia Vitoslavská,

Základná umelecká škola Poltár – Bc. Monika Račková, Mgr. Denisa Uhrínová,

Spojená škola Poltár – Ing. Adriana Morháčová,

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Poltár – Mgr. Vladimíra Bartková,

Ocenenie zriaďovateľa mesta Poltár - Pedagóg roka 2019 - Viera Gordošová.