A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 823
TÝŽDEŇ: 5478
CELKOM: 911127

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Kosenie trávnatých plôch v Poltári

Zamestnanci MsPS v rámci vykonávania prác a služieb pre mesto Poltár sa v týchto dňoch maximálne venujú aj koseniu trávnatých plôch na verejných priestranstvách mesta Poltár a jeho mestských častiach Zelené a Slaná Lehota a taktiež koseniu cintorínov.

Výsledok – teda  množstvo pokosených trávnatých plôch je však vo veľkej miere závislý od nepriaznivého počasia – dážď, (v daždi a ešte pár hodín po intenzívnom pršaní sa kosiť nedá) tiež od počtu pracovníkov a taktiež od počtu funkčných kosačiek či už ručných vyžínačiek alebo traktorových kosačiek.

S kosením  trávnatých plôch na verejných priestranstvách v meste Poltár,  Mestský podnik služieb začal v mesiaci máj 2019 

- 2.5.2019  Kosenie trávnatých plôch traktorovými kosačkami na Železničnej ulici medzi cestou a koľajami, na Sklárskej ulici okolo bytového domu 594 (Slobodáreň) a okolo výškových bytoviek

(F - G- H - Z )

 - 3.5.2019  Kosenie trávnatých plôch traktorovými kosačkami okolo bytových domov na Sklárskej a Fučíkovej ulici. Traja pracovníci kosili kosačkami cintorín v Poltári, okolie Domu smútku parkovisko pred cintorínom, priestory v urnovom háji a okolie urnového hája.

-  7.5.2019  Kosenie (vykášanie) malých plôch ručnými kosačkami po kosení traktorových kosačiek na Železničnej, Sklárskej a Fučíkovej ulici. Kosenie plôch pred bytovými domami K- 593  J- 612 a mestskou tržnicou.

- 10.5.2019  Po intenzívnom daždi nemohli kosiť trávnaté plochy traktorové kosačky, pristúpilo sa len ku koseniu cintorína ručnými kosačkami a aj  tam, mokrá tráva robila veľké problémy.                 

- 13.5.2019  Traktorové kosačky 3 ks kosili sídlisko, konkrétne plochy pri detskom ihrisku na Sklárskej ulici , okolo bytoviek na Fučíkovej ulici, okolie materskej škôlky, na sídlisku okolo bytových domov A- B – C – D  na  ulici Sklárskej. Začala sa kosiť trávnatá plocha medzi bytovými domami centrálnou kotolňou a garážami. Traja pracovníci kosili ručnými kosačkami cintorín v Poltári.

- 14.5.2019 Znovu prší a každý súdny človek uzná, že kosiť sa v daždi nedá.

Kosenie trávnatých plôch je zároveň spojené aj s odpratávaním a odvozom pokosenej trávy a tak, ako nám pribúdajú kopy pokosenej trávy ,musíme zabezpečiť jej zber a vývoz na plochy k tomu určené. Cieľom MsPS je, aby všetci zamestnanci vykonávali svoju prácu zodpovedne a k spokojnosti  občanov  mesta Poltár.

 

Natália Teichnerová

 V Poltári 14.5.2019                                                          

                                   

                                                                                              Ing. Miroslav Hájiček

                                                                                                    riaditeľ MsPS