A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 17
DNES: 1201
TÝŽDEŇ: 3492
CELKOM: 894218

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB POLTÁR


I. Názov zriaďovateľa: Mesto Poltár, IČO 00316342

II. Názov a sídlo príspevkovej organizácie:

Názov:  Mestský podnik služieb Poltár
Sídlo:   Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

III. Forma hospodárenia: Príspevková organizácia podľa § 21 a násl. Zákona číslo 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech verejnej správy v znení neskorších predpisov.

IV. Dátum zriadenia príspevkovej organizácie: 13.12.2004

V. Predmet činnosti

A. HLAVNÁ ČINNOSŤ:

1. Zabezpečuje údržbu a správu:

 • miestnych komunikácii
 • chodníkov
 • verejných priestranstiev
 • mestského cintorína
 • kultúrnych, šprtových a ďalších mestských zariadení
 • kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta
 • verejnej zelene
 • verejného osvetlenia a mestského rozhlasu


2. zabezpečuje verejnoprospešné služby,

 • nakladanie s komunálním odpadom a drobným stavebným odpadom,
 • udržiavanie čistoty v meste,
 • udržiava a spravuje verejnú zeleň a verejné osvetlenie
 • zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd zo žump
 • spravuje areál a budovy Telovýchovnej jednoty (TJ)


3. zabezpečuje niektoré činnosti nevyhnutné na chod Mestského úradu, Mestských škôl a Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v meste Poltár:

 • zabezpečuje činnosť požiarneho technika pre zriaďovateľa
 • zabezpečuje činnost bezpečnostného technika pre zriaďovateľa
 • zabezpečuje funkčnosť plynových kotolní a ich zariadení podľa osobitých predpisov vo všetkých mestských zariadeniach ( Kultúrny dom, Dom služieb, budova starej polície, Mestský úrad )
 • vykonáva bežnú údržbu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
 • dovoz a prevoz stravy do zariadení zriadených mestom


B. VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ:

 •  podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (voľná živnosť)
 •  cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná doprava (koncesia)
 •  prevádzkovanie pohrebísk (koncesia)
 •  pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých (voľná živnosť)
 •  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej činnosti
 •  prevádzkovanie kúpaliska a športovísk (voľná živnosť)
 •  organizovanie vzdelávacích podujatí, prednášok a školení (voľná živnosť)
 •  prenájom nehnuteľností (voľná živnosť)
 •  osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsadenosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou votidiel taxislužby (voľná živnosť)
 •  prenájom plôch pre reklamné účely na kúpalisku a športoviskách (voľná živnosť)

 


Kontakt

Mestský podnik služieb Poltár
Továrenská 497/15, 987 01 Poltár
riaditeľ: Natália Tiechnerová
e-mail: mpspt@stonline.sk
     tel.:  0905 407 492