A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 21
DNES: 149
TÝŽDEŇ: 2518
CELKOM: 1948166

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV  A OZNÁMENIE
ZMENY V POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov
a Zariadenia opatrovateľskej služby


v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Zariadenie pre seniorov § 35

 • poskytuje sa sociálna služba na neurčitý čas

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov

Zariadenie opatrovateľskej služby § 36

- poskytuje sa sociálna služba na určitý čas plnoletej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu

1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecnom(mestskom) úrade v mieste trvalého bydliska

Prílohy k žiadosti:

 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

(na základe nálezu vypracuje posudkový lekár alebo zdravotnícky pracovník obce zdravotný posudok a pracovník obce sociálny posudok, ktorých výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne obec(mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu)

2. Žiadosť o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby (podáva sa v ZSS)

Prílohy k žiadosti:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti
 • doklady o majetkových pomeroch (vyhlásenie o majetku)
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac(dôchodkový výmer)
 • pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzení na právne úkony
 • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby(žiadateľa), ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť

3. V prípade splnenia všetkých podmienok pre prijatie do ZSS podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Ak nie je voľné miesto žiadosť bude zaradená v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Občania s trvalým pobytom v meste Poltár majú právo prednostného umiestnenia.