A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 1175
TÝŽDEŇ: 3466
CELKOM: 894192

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Osobnosti a rodáci

Ladislav Žilák - pôsobil ako príslušník RAF za II. svetovej vojny u 311 krídle vo vojenskom letectve . (celkom ich bolo 1180)

Česko-slovenskí letci v Royal Air Force boli príslušníci česko-slovenských zahraničných vojenských jednotiek, ktorí pôsobili počas druhej svetovej vojny v jednotkách britskej Royal Air Force (RAF). Ich oficiálne nasadenie sa začalo na základe dohody medzi exilovou vládou a britskou stranou 25. októbra 1940.[1][2]

Július Pástor - narodil sa 30. decembra 1887 v Lukovišti, okres Hnúšťa. Po skončení národnej školy v rodisku a strednej v Rimavskej Sobote skončil učiteľský ústav ev. kolégia v Prešove, kde obdržal učiteľský a kantorský diplom v júni r. 1907. Do učiteľskej služby vstúpil dňa 1. októbra 1907 v Poltári, kde učil až do 1. decembra 1950, keď v 44. roku učiteľovania bol penzionovaný ako riaditeľ školy.

Marta BRZIAKOVÁ, – narodila sa 31. júla 1920 v Poltári v učiteľskej rodine Júliusa Pástora a Margity, rodenej Hrkovej. Väčšinu svojho života prežila v Poltári.

Prof. PhDr. Zdenko KASÁČ, CSc. - narodil sa 15. augusta 1924 v Poltári. Ľudovú školu v rokoch 1930-1935 navštevoval v Poltári. Ďalej pokračoval vo svojich štúdiách na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci. V r. 1948 ukončil Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore slovenský jazyk, filozofia a francúzsky jazyk. Pôsobil ako stredoškolský, neskôr vysokoškolský učiteľ na UMB v B. Bystrici. Ťažiskom jeho vedecko-výskumnej činnosti sú dejiny slovenskej literatúry 20. storočia. Je autorom a spoluautorom mnohých knižných publikácií. Je čestným občanom nášho mesta a spoluautorom regionálnej monografie „Mesto Poltár“.

Ing. Július MORHÁČ, - narodil sa 25. novembra 1927 v Zelenom. Je poľnohospodárskym inžinierom. Po skončení meštianky v Kokave nad Rim. odišiel študovať na Strednú vyššiu hospodársku školu v Martine, ktorú ukončil v Košiciach. V roku 1951 ukončil Vysokú školu zemědelskú v Brne. Prakticky až do dôchodku pracoval v jednom podniku Poľnohospodársky projektový ústav – ústredie Bratislava. Bol hlavný technológ. Tu pôsobil celkom 42 rokov.
Je autorom a spoluautorom piatich knižných publikácií, v ktorých prezentoval najnovšie technológie chovov hospodárskych zvierat.  Nadobudnuté technicko-ekonomické poznatky a skúsenosti ešte aj teraz využíva ako poradca.  Rád sa vracia do rodného kraja, spomienkami vraj vždy omladne, teší sa z jeho rozvoja a je smutný zo všetkého, čo stagnuje a spôsobuje zaostávanie.  V novembri sa dožije krásneho životného jubilea. Usudzuje, že aj preto, lebo ako hovorí: „Musím vždy niečo robiť, aby som nemal čas zomrieť.“


MUDr. Adela PALANOVÁ, CSc., - sa narodila 1. júla 1929 v Zelenom. Pôsobila ako lekárka epidemiologička a internistka. Je zaslúžilou lekárkou a nositeľkou významných ocenení. Napísala mnoho odborných prác, v ktorých sa zaoberala problematikou Q-horúčky a iných ochorení. Jej životným krédom je: „Úctu a váženosť si nikto nezíska menovaním do funkcie, musí si to vydobyť svedomitou prácou.

Prof. RNDr., Ján KOŠŤÁLIK, DrSc. - narodil sa 19. augusta 1929 v Pondelku, kde navštevoval aj ľudovú školu. Meštiansku školu absolvoval v Kokave nad Rimavicou. V štúdiu pokračoval na Učiteľskej akadémii v Lučenci, vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde začal aj pracovne pôsobiť. Je geografom a vysokoškolským učiteľom. Venuje sa aj publikačnej činnosti. Žije a pôsobí v Košiciach.

PhDr. Ladislav LENG, CSc - (* 8. 10. 1930 Zelené, † 25. 7. 1973 Bratislava) etnomuzikológ, hudobný pedagóg, teoretik a organizátor v oblasti osvetovej práce a ľudovej hudobnej tvorivosti.

Doc. JUDr. Ivan GAŠPAROVIČ, – sa narodil 27. marca 1941 v Poltári. Skončil vysokoškolské štúdium práva. Pracoval na Okresnej prokuratúre v Martine a neskôr na Mestskej prokuratúre v Bratislave. Učil na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. V rokoch 1990-1992 zastával post generálneho prokurátora ČSFR v Prahe. V roku 1992 ho zvolili za poslanca SNR a vzápätí sa stal predsedom slovenského parlamentu. Podieľal sa na vzniku Ústavy SR. 17. apríla 2004 bol zvolený za prezidenta SR, je čestným občanom mesta Poltár.

Ing. Ivan SÝKORA, - narodil sa 3. januára 1943 v Poltári. Je ekonomickým inžinierom. Základnú a strednú školu ukončil v Poltári, Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval v Sklárňach v Poltári, v Tatraskle Trnava a na Úrade vlády SR. T. č. žije a pôsobí v Bratislave ako prezident Slovenskej humanitnej rady. Je nositeľom štátnej vyznamenania Pribinov krúž 3. stupňa a čestného uznania prezidenta SR 2. stupňa za humanitnú činnosť v prospech hendikepovaných ľudí.

Ing. Vladimír MAŇKA – narodil sa 19. septembra 1959 v Lučenci. Základnú školu začal navštevovať v Zelenom. Je absolventom Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Bratislave. Pracovne pôsobil v Podpolianskych strojárňach v Detve, vo firme INVESTEX Zvolen a dve volebné obdobia bol primátorom mesta Zvolen. V súčasnosti je poslancom Európskeho parlamentu.


Mgr. Peter PETRUS sa narodil 8. mája 1972 v Lučenci. Základnú školu navštevoval v Poltári. Stredoškolské vzdelanie ukončil na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení nastúpil pracovať ako redaktor TASR, následne pracoval v denníku Sme, v rádiu TWIST, v televízii TA3.V súčasnosti pracuje v TV JOJ.

Mgr. Peter JANKŮ sa narodil sa 12. februára 1974 v Lučenci. Je výtvarníkom, scénografom, folkovým spevákom a publicistom. Základnú školu navštevoval v Poltári, stredoškolské štúdiá ukončil v Kremnici v škole úžitkového výtvarníctva. V rokoch 1993-1998 študoval na Fakulte humanitných vied v B. Bystrici, odbor filozofia – výtvarná výchova. Od r. 1992 zložil množstvo piesní, ktoré má doteraz v repertoári a koncertne ich uvádza. Pôsobil v Štátnej opere v B. Bystrici, t. č. pracuje ako redaktor v televízii. Ďakuje za pozvanie a mysľou je stále v rodnom meste.

PaedDr. Ján SIHELSKÝ sa narodil 7. novembra 1960 v Rimavskej Sobote, Je ženatý a má dve deti  Po ukončení stredoškolských štúdií pokračoval v štúdiu na Fakulte telovýchovy a športu UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1984. Po štúdiu nastúpil na Obvodný výbor SZM Bratislava 1, kde pracoval ako vedúci oddelenia pre stredné a vysoké školy. Postupne pracoval na ONV Dunajská Streda ako vedúci odd. PPP – odb. školstva a neskôr vo funkcií riaditeľa úradu práce v Dunajskej Strede. Od roku 2004 pracoval vo funkcií projektového manažéra spoločnosti MWH k.s. Bratislava. V súčasnosti zastáva funkciu generálneho riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Vo voľnom čase sa venuje futbalu ako futbalový rozhodca a v súčasnosti pôsobí ako Delegát stretnutí súťaží riadených SFZ. V rokoch 1997- 1998 bol asistentom FIFA a UEFA na medzinárodnej listine.

V roku 2006 ukončil aktívnu činnosť ako futbalový rozhodca. Od roku 1992 pracoval vo viacerých odborných komisiách MPSVaR SR, PHARE, a bol som členom Stredoeurópskej komisie pre oblasť APZ za SR. Od roku 1992 sa zúčastňoval ako člen Hodnotiacej komisie PALMIF, na výberoch projektov podporovaných EÚ v ČSFR a na Slovensku. Od februára 2004 do mája 2004 bol členom Rady riaditeľov ÚPSVaR SR, ktorá bola poradným orgánom Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2004 pracoval v komanditnej spoločnosti MWH, kde zastával pozíciu projektového manažéra pre Štrukturálne fondy EÚ a zároveň bol riaditeľom ľudských zdrojov vo firmách, ktoré tvoria podnikateľskú skupinu HESSEL. Od mája 2006 je členom súťažného úseku Komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu a taktiež pracuje ako člen Revíznej komisie Západoslovenského futbalového zväzu.

Mgr. Michal Račko sa narodil 1. januára 1974 v Lučenci. Po absolvovaní gymnázia pokračoval v nadstavbovom štúdiu na sociálno-právnej akadémií v Košiciach. Neskôr pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte, kde popri zamestnaní získal titul magistra. Po ukončení štúdia pracoval v agentúre TASR a neskôr v rádiu Twist a 12 rokov pôsobil v rádiovej jednotke trhu – v rádiu Expres, naposledy ako zástupca šéfredaktora spravodajstva. Potom bol členom úspešného volebného tímu súčasného prezidenta Andreja Kisku. V súčasnosti pracuje v PR Clinic Bratislava.
 
Od malička sa venuje rôznorodým športovým aktivitám. Najviac času však venuje futbalu. Hrával za Sklotatran Poltár. Okrem futbalu sa venuje tenisu, aquashu, hokeju a plávaniu. V roku 2008 reprezentoval slovenských hercov, spevákov a umelcov pod hlavičkou mužstva MUZAFA na svetovom futbalovom šampionáte v Rusku.