A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 1175
TÝŽDEŇ: 3466
CELKOM: 894192

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Ing. Daniel ŽilákIng. Daniel Žilák

Poľnohospodársky inžinier, ochotnícky herec a režisér Ing. Daniel Žilák sa narodil 26. februára 1946 v Poltári. Základnú školu absolvoval v r. 1952 - 1960 v rodnom Poltári. V r. 1960 - 1964 navštevoval Strednú poľnohospodársko-technickú školu v Rimavskej Sobote. V r. 1964 - 1969 študoval mechanizačný odbor na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. V r. 1969 uzavrel manželstvo s Elenou, rodenou Orságovou. Manželstvo bolo požehnané dvomi deťmi dcérou Dagmarou a synom Petrom.

V r. 1970 - 1990 pracoval v poľnohospodárstve. V r. 1990 - 1996 zastával funkciu výrobného námestníka a predsedu predstavenstva v Poľnonákupe Lučenec. V r. 1996 - 2004 bol vedúcim odboru pôdohospodárskeho, pozemkového a lesného hospodárstva na Okresnom úrade v Poltári. Od r. 2004 žil na dôchodku v Poltári. Zomrel 26. septembra 2006 v Lučenci, pochovaný je v Poltári.

Zdôrazniť je potrebné, že vo svojom voľnom čase viedol divadelný ochotnícky súbor pri JRD v Poltári, ktorého bol hercom i režisérom. Tento súbor založil v r. 1979 a počas svojho života s ním naštudoval nasledovné hry: Puknutý mliečnik, Na fašiangy, Mirandolína, „Svojedaly“ hriešna dedina alebo Zabudnutý čert, Mozoľovci, Zásnuby, Nepokojné hody svätej Kataríny, Vidiecka komédia, Verná nevera, Drotár, Spoločný byt, Ženské oddelenie, Ženích z Paríža,

Nepokojné hody svätej Kataríny, Vidiecka komédia, Verná nevera, Drotár, Spoločný byt, Ženské oddelenie, Ženích z Paríža, Ulička sváru a i. S naštudovanými hrami vystupovali v Poltári a okolitých obciach, v Šuranoch a v Békešskej Čabe (Maďarsko). Tieto hry videlo spolu viac ako 20.000 divákov.

Jeho ďalšou veľkou láskou bol futbal, ktorý hrával do svojich tridsiatich rokov. V neskoršom období bol aj predsedom TJ v Poltári. Od r. 1996 vykoná-val funkciu presbytera evanjelickej a. v. cirkvi v Poltári. Pri príležitosti svojich nedožitých 70. narodenín bol vo februári 2016 odmenený Cenou mesta Poltár „In memoriam“.

Zdroj: PhDr. František Mihály, DiS. art. (NOS Lučenec, Noviny REKUS)