A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 25
DNES: 937
TÝŽDEŇ: 3228
CELKOM: 893954

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ, POLTÁR, ROK 2016
 

VÝROČIA OSOBNOSTÍ:

Emil Horváth st.
15. výročie úmrtia (1.1.2001, Martin)

Július Mečiar
70. výročie narodenia (31.1.1946, Valaská Belá)

 • amatérsky výtvarník žijúci v Poltári. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike a plastike.

Viera Herczeghová
65. výročie narodenia (14.2.1951, Poltár)

 • zdravotná sestra, poetka, umeleckým menom Kamasová.

PaedDr. Zlata Karasová
80. výročie narodenia (15.2.1936, Zelené)

 • muzikologička, vysokoškolská učiteľka - Prešovská univerzita. Píše vysokoškolské učebné texty. Žije v Košiciach.

Ing. Daniel Žilák
70. výročie narodenia (26.2.1946, Poltár)

 • zakladateľ a umelecký vedúci divadelného ochotníckeho súboru pri JRD v Poltári, režisér, herec. Zomrel v r. 2006 (10. výročie úmrtia) a pochovaný je v Poltári.

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič CSc.
75. výročie narodenia (27.3.1941, Poltár)

 • prezident SR, právnik a politik Pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) a po novembri 1989 bol prorektorom UK. Od júla 1990 bol generálnym prokurátorom ČSFR, v r. 1992 sa však vrátil k povolaniu pedagóga na PF UK. V r. 1992 vstúpil do HZDS a ako jeho popredný predstaviteľ bol od r. 1992 predsedom Slovenskej národnej rady (SNR) a od r. 1994 predsedom Národnej rady (NR) SR. V parlamentných voľbách 1998 bol zvolený za poslanca NR SR. V júli 2002 z HZDS vystúpil a založil Hnutie za demokraciu (HZD), ktorého sa stal predsedom. V apríli 2004 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Prezidentom SR bol od 15. 6. 2004 do 15. 6. 2014.
  Ďalšie info: http://www.osobnosti.sk/osobnost/ivan-gasparovic-28

Gabriel Altmann
85. výročie narodenia (24.5.1931, Poltár)

 • lingvista, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ. V oblasti matematickej lingvistiky publikoval vyše 200 knižných prác.

Ján Koršo
35. výročie úmrtia (5. 10. 1981, Prešov)

 • operetný spevák, herec, inšpicient. Narodil sa 10. 7. 1924 v Poltári. Stvárnil množstvo postavičiek a dobrosrdečných figúrok v činohre, rozprávkach a spevohre. Pôsobil v Divadle J. Záborského v Prešove.

PhDr. Ján Kostur
90. výročie narodenia (15. 11. 1926, Spišská Nová Ves)

 • stredoškolský učiteľ, amatérsky maliar. Žil v Poltári, venoval sa maľbe, využíval techniku oleja a akvarelu. Bol členom okresného štúdia AVT pri NOS v Lučenci. Vystavoval najmä v Poltári a Lučenci. Zomrel 28. 11. 2002 v Poltári.

 

ZAUJÍMAVOSTI Z HISTÓRIE:

275. výročie (r. 1741)

 • prvá zmienka o pivovarníkovi Tomášovi v Poltári, dokazoval to miestny názov „Pivár“.

115. výročie (24.11. 1901)

 • otvorenie železničnej trate Lučenec - Poltár a Breznička - K. Huta.

65. výročie (r. 1951)

 • Poltár sa stal okresným sídlom.

65. výročie (1.5.1951)

 • v Poltári prestal bubnovať bubeník, začala sa výstavba mestského rozhlasu.

50. výročie (30.7.1966)

 • položený základný kameň výstavby sklárne úžitkového skla v Poltári, výroba na prvej sklárskej peci bola spustená 22.4.1971.

50. výročie (1966)

 • k Poltáru bola pripojená obec Zelené.

20. výročie (1996)

 • Poltár sa stal znovu sídlom okresu.

 

PAMIATKY A PAMÄTIHODNOSTI:

225. výročie (1791)

 • kostol evanjelický, NKP.

125. výročie (1891)

 • kostol evanjelický v Slanej Lehote.

 

Čerpané z publikácie: „Kalendár výročí, katalóg kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2016