A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 1205
TÝŽDEŇ: 3496
CELKOM: 894222

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Udelenie Ceny mesta

_____________________________________________________________________________

20.09.2019

Viere Berkyovej za odvahu a prejavenie ľudskosti pri záchrane života

Jánovi Kulichovi za preventívno-vychovné pôsobenie v oblasti požiarnej ochrany

Helene Gabľasovej za dlhoročné pôsobenie v SZPB

Detskému folklórnemu súboru KUKUČKY za propagáciu ľudového umenia v meste Poltár

 


 

18. 2. 2016
Ing. Danielovi Žilákovi IN MOMORIAM, za obnovenie tradície ochotníckeho divadla v Poltári a založenie súčasného ochotníckeho divadla a za celkový prínos v oblasti kultúry


 

11. 6. 2015
Občianskemu združeniu OPONA, pri príležitosti 35. výročia založenia za kreatívny prínos v oblasti kultúry a osvetovej práce a šírenie dobrého mena mesta Poltár


 

29. 10. 2014
Základnej škole Slobody 2, Poltár pri príležitosti 30. výročia vzniku školy za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, výrazný prínos v oblasti školstva a šírenie dobrého mena mesta Poltár


 

17. 10. 2014
Základnej umeleckej škole Poltár pri príležitosti 40. výročia vzniku školy za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, výrazný prínos v oblasti školstva a šírenie dobrého mena mesta Poltár


 

14. 9. 2012
Ing. Jaroslavovi Štrbovi za vynikajúce a významné výsledky v športovej činnosti a šírenie dobrého mena mesta


 

8. 10. 2010
PhDr. Ladislavovi Lengovi IN MEMORIAM etnomuzikológovi, hudobnému pedagógovi za šírenie dobrého mena mesta Poltár v oblasti hudby


 

19. 9. 2008
pánovi Emilovi Horváthovi st. IN MEMORIAM, za aktivity, ako aj celkový rozvoj kultúrneho a spoločenského diania


 

19. 10. 2007
pánovi Júliusovi Pástorovi IN MEMORIAM, dlhoročnému učiteľovi, riaditeľovi a správcovi školy, knihovníkovi, kronikárovi a organizátorovi kultúrneho, športového a spoločenského diania


 

10. 11. 2006
pánovi Jánovi Koršóovi IN MEMORIAM, za vynikajúce aktivity pri rozvoji mesta a zásluhy a reprezentáciu mesta Poltár


 

27. 10. 2005
pani Elene Slavkovskej za rozvoj školstva a kultúry, za dlhoročnú prácu v ZPOZ-e a aktívnu činnosť v komunálnej politike


 

23. 11. 2004
Mgr. Anne Kmeťovej za vykonávanie funkcie poslanca MsZ, za dlhoročné pôsobenie  v ZPOZ-e, za aktívnu činnosť pri rozvoji mesta v oblasti školstva a kultúry


 

22. 2. 2001
pánovi Ondrejovi Radičovi držiteľovi  Diamantovej plakety Dr. Jánskeho za viacnásobné bezpríspevkové darovanie krvi


 

16. 12. 1999
ženskému speváckemu zboru mesta Poltár z príležitosti 10. výročia vzniku


 

18. 12. 1996
pánovi Michalovi Uhrínovi za zveľaďovanie životného prostredia v meste Poltár


 

21. 8. 1996
pánovi Jozefovi Babicovi za Diamantovú plaketu Jánskeho


 

21. 8. 1996
pánovi Petrovi Horňáčkovi a pánovi Jánovi Kulichovi za prípravu požiarnickych družstiev na súťaže:

PLAMEŇ – kolektív mladých požiarnikov

 • postup na  celoštátne kolo hry „PLAMEŇ“ v Krupine
 • na celoštátne kolo v Trenčíne II. miesto

     DORASTENCI:

1. miesto 8. 6. 1996 na okresnom kole v Lučenci postúpili na regionálne kolo v Turanoch, kde si druhým miestom zabezpečili postup na celoštátne kolo v Košiciach dňa 2. - 4. 8. 1996, kde obsadili 1. miesto

     MUŽI:

 • 1. miesto v obvodnom kole v Málinci dňa 26. 5. 1996
 • 1. miesto v okresnom kole v Lučenci dňa 9. 6. 1996
 • 6. miesto v regionálnom kole v Turanoch dňa 6. 7. 1996  

 

16. 2. 1995
pánovi Jánovi Zacharovi, za viacnásobné darovanie krvi, získanie Diamantovej plakety Dr. Jánskeho