A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 721
TÝŽDEŇ: 5570
CELKOM: 556474

Obsah

Mestské kúpalisko

Cenník

Vstupné do areálu kúpaliska Poltár

 SEZÓNA  (1.6. - 31.8.)
 Dospelí  3,00 € / os.
 Deti do 15 rokov  2,50 € / os.
 Dôchodcovia  2,50 € / os.
 Nočné kúpanie  1,50 € / os.

 

 MIMO SEZÓNY

 (od 15. 5 - 31. 5)  (od 1. 9 - 15. 9)

 Dospelí  1,00 € / os.
 Deti do 15 r.  0,50 € / os.
 Dôchodcovia  1,00 € / os.
 Nočné kúpanie  1,00 € / os.

Lístok po 15.00 hod každý deň (v sezóne aj mimo sezóny)

Dospelí                       2,00 € / osoba
Deti do 15 rokov       1,00 € / osoba
Dôchodcovia             1,50 € / osoba

Držitelia preukazov ŤP, ZŤP, ZŤP-S - bezplatný vstup počas celej sezóny.
Podmienkou pre bezplatný vstup doprovodnej osoby, je vek nad 18 rokov. 


Sezónne vstupenky

 • a) sezónna vstupenka dospelý                    35,00 € / osoba
 • b) sezónna vstupenka dieťa do 15 rokov   22,00 € / osoba
 • c) sezónna vstupenka dôchodca                27,00 € / osoba
 • d) sezónna vstupenka rodinná / 2 + 2 /     75,00 €
 • e) sezónna vstupenka rodinná / 1 + 1 /     38,00 €


Parkovisko je platené:

 • celodenný lístok    1,50 €
 • po 14:00 hod.         0,70 €

 

Plavecké výcviky
Základné školy, telesná výchova a Materské školy  -  od 9.00 - 13.00 hod.

Základné školy, teles. vých., šport. kluby    1,00 € / osoba
Materské škôlky                                              1,00 € / osoba
Doprovod so ZŠ, TV, ŠK a MŠ                       1,00 € / osoba
 

Zapožičanie
Úschovná skrinka   1,00 € / ks
Slnečník                   1,00 € / ks
Lehátko                    1,00 € / ks
 


Vstup a prenájom
IHRISKO S UMELOU TRÁVOU

futbal        6,00 € / 1 hod.
volejbal    6,00 € / 1 hod.
tenis         6,00 € / 1 hod.

Zapožičanie
tenisová raketa              1,00 € / 1 ks / 1 hod.
lopta (futbal, volejbal)  0,50 € / 1 ks / 1 hod.
 

Upozornenie:

 • vstup a prenájom ihriska je len na občiansky preukaz !
 • v prípade poškodenia zapožičaných športových potrieb / tenisové rakety, lopty/ je povinný ten, kto si predmetnú vec zapožičia a poškodí zaplatiť poplatok vo výške 30,00 € v pokladni mestského kúpaliska !
 • rezervácia ihriska pre TENIS a VOLEJBAL, je potrebné nahlásiť správcovi kúpaliska 24 hod. vopred !

Prevádzkovateľ ihriska: Mestský podnik služieb Poltár, Továrenská ul.497/15, 987 01 Poltár
tel: 047/422 22 63  kúpalisko: 047/422 27 44