A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 909
TÝŽDEŇ: 3139
CELKOM: 916460

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

KOMISIE ZRIADENÉ MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM V POLTÁRI

Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
Predseda:  Ján Skýpala

Členovia: Bc. Martina Tóčiková, Pavel Gavalec,  Mgr. Lenka Sojková, Edita Klembasová, Marta Vrabcová

Zapisovateľka: Mgr. Nina Kuráková


Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
Predseda:   JUDr. Bronislava Garajová

Členovia:  Ján Kromholc, Jozef Kuvik, Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Mgr. Michaela Škodová, Renata Macove

Zapisovateľka: Ľuba Šálková


Bytová komisia
Predseda: Mgr. Pavel Jánošík  

Členovia: Ján Kromholc, Janka Šáliová, Zdenko Račko, Marta Kupčeková

Zapisovateľka: Ing. Lenka Mokošová


Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
Predseda:  Mgr. Lenka Sojková

Členovia:  JUDr. Bronislava Garajová, Ing. Elena Katreniaková, MUDr. Jana Gasperová, MUDr. Jana Beľová, Mgr. Zuzana Ryšková

Zapisovateľ:  Ing. Štefan Kaličiak


Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia,
cestovného ruchu a spoluprácu s podnikateľmi

Predseda:  Bc. Martina Tóčiková

Členovia:  Ján Kromholc, Ing. Ján Kubaliak, Ing. Marek Suchý, Mário Kurák

Zapisovateľka: Ľudmila Sihelská


KOMISIA PRE ŠKOLSTVO
Predseda: Karol Švingál

Členovia: Alica Rovňanová, Ing. Miroslav Macove, Vlasta Kojnoková, Mgr. Martina Kromholcová, Mgr. Michal Sihelský, Mgr. Svetlana Václavíková, Mgr. Denisa Uhrinová

Zapisovateľ:  Ing. Matej Kudlák


KOMISIA PRE ŠPORT
Predseda:  Ing. Peter Žilák

Členovia: Mgr. Pavel Jánošík,  Karol Švingál, Katarína Strmeňová, Ján Sarvaš, Ing. Peter Žilák

Zapisovateľka: Ing. Danica Švantnerová


KOMISIA PRIESTUPKOVÁ

Predseda: Karol Švingál

Členovia: Zdenko Račko, Boris Dreisig

Zapisovateľka: Ing. Alena Marková


KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda: JUDr. Bronislava Garajová (SPOLU)

Členovia: Ing. Peter Žilák (SMER-SD),  Ing. Miroslav Macove (SNS), Mgr. Pavel Jánošík (OĽANO), Bc. Ján Skýpala (SME RODINA - Boris Kolár), Bc. Martina Tóčiková (nezávislá)


 KOMISIA PRE LIKVIDÁCIU MAJETKU

Predseda: Boris Dreisig

Členovia: Mgr.Pavel Jánošík, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Miroslav Macove

Zapisovateľka: Eva Oravcová

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOTAČNÁ KOMISIA

Predseda: Mgr. Pavel Jánošík

Členovia: JUDr. Bronislava Garajová, Bc.Ján Skýpala, Mgr. Lenka Sojková, Bc.Martina Tóčiková, Karol Švingál, Ing.Peter Žilák

Zapisovateľka: Eva Oravcová