A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 16
DNES: 843
TÝŽDEŇ: 843
CELKOM: 994809

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Obsah

Rok 2014

VZN č. 02/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR č. 2/2014 O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV

vseobecne_zavazne_nariadenie_c__2-2014-_drzanie_psov_2014.pdf Stiahnuté: 735x | 15.01.2016

VZN č. 04/2014

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ č. 04/2014

201404_vzn.pdf Stiahnuté: 670x | 15.01.2016

Rok 2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár.

dodatok_č.1-vzn_3-2013.pdf Stiahnuté: 416x | 04.04.2016

VZN č. 01/2013

o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov a podmienkach prevádzkovania letných terás

vzn-2013_01.pdf Stiahnuté: 831x | 18.03.2016

VZN č. 05/2013

VZN č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Poltár

vzn-2013_05.pdf Stiahnuté: 425x | 15.01.2016

VZN č. 03/2013

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 03/2013 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár

vzn_32013.pdf Stiahnuté: 374x | 04.04.2016

Rok 2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 03/2012

k VZN č. 3/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár

Dodatok č 2 k VZN 3-2012 schválený.pdf Stiahnuté: 171x | 18.01.2018

VZN č. 04/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 04/2012 upravujúce nájom mestských nájomných bytov postavených s podporou štátu (prestavba a nadstavba budovy internátu s. č. 507 na Ulici sklárskej)

vzn_najom_bytov_nizsieho_standardu.pdf Stiahnuté: 642x | 15.01.2016

VZN č. 07/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA POLTÁR č. 07/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene.

vzn_7_2012-zp.pdf Stiahnuté: 367x | 15.01.2016

VZN č. 06/2012

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_6_2012_o_miest_daniach.pdf Stiahnuté: 700x | 15.01.2016

VZN č. 05/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2012,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

vzn_5-2012_referendum.pdf Stiahnuté: 260x | 15.01.2016

VZN č. 03/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských nariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár

vzn_3-2012-poplatky.pdf Stiahnuté: 401x | 15.01.2016

VZN č. 02/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2012 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

vzn__2-2012.pdf Stiahnuté: 196x | 15.01.2016

Dodatok č. 01 k VZN č. 03/2012

Dodatok č. 01 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2012 (ďalej len VZN) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár

dodatok_c_1_k_vzn_3-2012.pdf Stiahnuté: 236x | 15.01.2016

Rok 2011

Dodatok č.1 k VZN č.2/2011

k VZN č. 2/2011, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok

VZN_2011-2_Dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 112x | 15.01.2018

VZN č. 02/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2011 ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach a trhový poriadok

2011_02-vzn-trhovy-poriadok.pdf Stiahnuté: 627x | 15.01.2016

Rok 2001

VZN č. 46/2001

VZN č. 46/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Poltár

vzn-2001_46.pdf Stiahnuté: 198x | 15.01.2016

Dodatok č. 01 k VZN č. 46/2001

Dodatok č.1, zo dňa 22. 11. 2001, k VZN č. 46/2001, nadobudlo účinnosť dňa 10. 12. 2001

doplnok_c.1_zo_dna_22.11.2001.pdf Stiahnuté: 198x | 15.01.2016

Rok 2010

Dodatok č. 01/2010 k VZN č. 01/2010

2010-01-dodatok-k-vzn.pdf Stiahnuté: 163x | 15.01.2016

VZN č. 05/2010

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 05/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Poltár

2010_05-poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-mesta.pdf Stiahnuté: 192x | 15.01.2016

Stránka