A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 151
TÝŽDEŇ: 6069
CELKOM: 1903547

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Typ: ostatné
Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Uvedené všeobecne záväzné neriadenie bolo vypracované  v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. V zmysle prijatého nariadenia za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.  

Na území mesta je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve. Voľný pohyb psa je dovolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku. Vstup so psom je zakázaný do priestorov vymedzených resp. bežne využívaných pre hry detí a krátkodobý každodenný oddych obyvateľov, detské a športové ihriská, na pietne miesta, do predškolských a školských zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb.

Ak pes znečistí verejnú zeleň,  spevnené plochy alebo akékoľvek iné verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie, povinný bezprostredne tieto výkaly odstrániť a umiestniť do zberných nádob určených na psie výkaly. V prípade, že ten, kto psa vedie tak nevykoná, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 65,- eur.

V záujme zachovania čistoty, bezpečnosti a verejného poriadku žiadame našich občanov, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia a dodržiavali stanovené pravidlá. V prípade voľného pohybu psov po verejných priestranstvách v meste Poltár bude zo strany mesta pristúpené k odchytu túlavých psov. Žiadame majiteľov psov, aby si ich zabezpečili v areáli svojich rodinných domov takým spôsobom, aby sa voľne nepohybovali po verejných priestranstvách mesta a neohrozovali tak zdravie našich občanov.

V Poltári, dňa 2. 2. 2016, spis č. 71/2016/STA-2

Autor: Mgr. Aneta Melicherová

Vytvorené: 2. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2016 00:00
Autor: Ing. Peter Čertík