A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 908
TÝŽDEŇ: 3138
CELKOM: 916459

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Mestský úrad Poltár, Železničná  489/1, 987 01 Poltár


predvoľba: 047/ 430 84 XX - klapka 


 

Primátorka

Mgr. Martina Brisudová

430 84 23

 

mesto@poltar.sk

Sekretariát Mária Šnúriková 430 84 23   mesto@poltar.sk

Prednosta MsÚ

Ing. Martin Šikula

430 84 22

 

prednosta@poltar.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Tomáš Škrabák

430 84 32

 

hlavny.kontrolor@poltar.sk

Registratúra

Marta Kupčeková

430 84 12

 

marta.kupcekova@poltar.sk

Správa IT

Jakub Suchý

430 84 35

 

informatik@poltar.sk

Projektový manažér a civilná obrana

Ing. Alena Marková

430 84 17

0902
904 524

alena.markova@poltar.sk

Klientske centrum

Bc. Andrea Wiednerová,
vedúca odd.

430 84 12

0902
904 526

marta.kupcekova@poltar.sk

Elena Macove,
evidencia obyvateľstva

430 84 13

  

evidencia@poltar.sk

Ľuba Šálková,
matrika

 

matrika@poltar.sk

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

Ing. Adela Palíková
vedúca odd.

430 84 15

0948 161 311

adela.palikova@poltar.sk

Ing. Lenka Mokošová,
referent

430 84 16

 

lenka.mokosova@poltar.sk

Ľudmila Sihelská,
referent

 

ludmila.sihelska@poltar.sk


 

 

 

Ing. Matej Kudlák
ŠFRB, ŽP

430 84 34

 

matej.kudlak@poltar.sk

Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

Ing. Iveta Gombalová
vedúca odd.

430 84 21

 

iveta.gombalova@poltar.sk

Mgr. Nina Kuráková,
učtovníctvo
430 84 26   nina.kurakova@poltar.sk

Eva Oravcová,
majetok mesta

430 84 26

 

eva.oravcova@poltar.sk 

Eva Skruteková,
učtovníctvo

 

eva.skrutekova@poltar.sk

Renáta Macove

430 84 26  

renata.macove@poltar.sk

Ing. Štefan Kaličiak
miestne dane a poplatky

430 84 19

 

stefan.kaliciak@poltar.sk

Ing. Danica Švantnerová,
miestne dane a poplatky

 

danica.svantnerova@poltar.sk

Agnesa Kelemenová,
pokladňa MsÚ

430 84 18

 

agnesa.kelemenova@poltar.sk

Miestna občianska poriadková služba

Ing.Milan Kelement

381 16 42

0948 373 850

MOPS@poltar.sk

 

Komunitné centrum Mgr. Iveta Brndiarová,
vedúca KC
  0948
 584 500
kc.brndiarova@poltar.sk

 

  kc@poltar.sk

Kult. stredisko

Mgr.Zuzana Gregorová

422 38 58

 

kultura@poltar.sk

Mst. knižnica

Jozef Danko

422 37 14

 

jozef.danko@poltar.sk

Mestský podnik služieb

Natália Teichnerová
riaditeľ

422 22 63

 

mpspt@stonline.sk

Alena Budaiová,
hl. učtovníčka

 


 

0905 407 492

Bytherm

Ing. Miroslav Hájiček,
riaditeľ

422 35 35

0905 724 017

bytherm@mail.t-com.sk

Z S S

Lívia Lomanová,
riaditeľka

411 13 40

0905 147 808

zsspoltar@mail.t-com.sk

Mgr. Adriana Horváthová

451 15 08

0907 416 502

adriana.horvathova@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - školský

 

430 84 33

 

skolskyurad@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - stavebný

Ing. Ivan Barkáč

430 84 14

 

ivan.barkac@poltar.sk 

Mgr. Želmíra Kuzmániová

 

zelmira.kuzmaniova@poltar.sk 

 
 

MESTSKÝ ÚRAD POLTÁR

Železničná 489/1, 987 01 Poltár   •   tel./fax: 047/ 430 84 23  •  e-mail: mesto@poltar.sk  •   web: www.poltar.sk


ÚRADNÉ  HODINY


Pondelok          7.00  -  15.30 hod.

Utorok               7.00  -  15.30 hod.

Streda               7.00  -  16.00 hod.

Štvrtok              7.00  -  15.30 hod.

Piatok               7.00  -  15.00 hod.

 

POKLADNIČNÉ  HODINY


                          Pondelok          7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

                          Utorok               7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

                          Streda               7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  16.00 hod.

                          Štvrtok              7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

                          Piatok               7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  14.00 hod.