A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 521
TÝŽDEŇ: 970
CELKOM: 537280

Obsah

Mestský úrad Poltár, Železničná  489/1, 987 01 Poltár


predvoľba: 047/ 430 84 XX - klapka 


 

Primátor

Pavel Gavalec

430 84 24

0902
056 170

primator@poltar.sk

Prednosta MsÚ

Ing. Pavel Olšiak

430 84 22

0948
711 777

prednosta@poltar.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Tomáš Škrabák

430 84 32

 

hlavny.kontrolor@poltar.sk

Registratúra

Anna Deáková

430 84 23

 

mesto@poltar.sk

Správca IT, webmaster

Július Imrovič

430 84 35

 

informatik@poltar.sk

Projektový manažér a civilná obrana

Ing. Alena Marková

430 84 17

0902
904 524

alena.markova@poltar.sk

Oddelenie organizačno - správne

Marta Kupčeková,
vedúca odd.

430 84 12

0902
904 526

marta.kupcekova@poltar.sk

Elena Macove,
evidencia obyvateľstva

430 84 13

  

evidencia@poltar.sk

Ľuba Šálková,
matrika

 

matrika@poltar.sk

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Ing. Anna Cifraničová,
vedúca odd.

430 84 15

0948
161 311

anna.cifranicova@poltar.sk

Ing. Lenka Mokošová,
referent

430 84 16

 

lenka.mokosova@poltar.sk

Ľudmila Sihelská,
referent

 

ludmila.sihelska@poltar.sk

Ing. Martin Cifranič,
referent

 

martin.cifranic@poltar.sk

Ing. Matej Kudlák
ŠFRB, ŽP

430 84 34

 

sfrb.zp@poltar.sk

Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

Jarmila Štrbová,
vedúca odd.

430 84 21

0902
904 527

jarmila.strbova@poltar.sk

Eva Oravcová,
majetok mesta

430 84 26

 

eva.oravcova@poltar.sk 

Eva Skruteková,
účtovníctvo

 

eva.skrutekova@poltar.sk

Elena Bodnárová,
mzdy a personalistika

430 84 18  

elena.bodnarova@poltar.sk

Zuzana Chrtianská,
miestne dane a poplatky

430 84 19

 

zuzana.chrtianska@poltar.sk

Ing. Danica Švantnerová,
miestne dane a poplatky

 

danica.svantnerova@poltar.sk

Agnesa Kelemenová,
pokladňa MsÚ

430 84 18

 

agnesa.kelemenova@poltar.sk

Terénni sociálni pracovníci

Ján Rovňan
Mgr. Eva Kupčeková
Mgr. Jana Kureková

Michaela Gajdošová

3811642

0948
481 400

tsp@poltar.sk

tsppoltar@gmail.com

Komunitné centrum Mgr. Iveta Brndiarová,
vedúca KC
  0948
 584 500
kc.brndiarova@poltar.sk

Bc. Beata Berkyová
Anna Turoňová

  kc@poltar.sk

Kult. stredisko

Peter Slavkovský

422 38 58

 

kultura@poltar.sk

Mst. knižnica

Renáta Macove

422 37 14

 

kniznica@poltar.sk

Mestský podnik služieb

Ing. Ivan Solivajs,
riaditeľ

422 22 63

0905 407 492

mpspt@stonline.sk

Alena Budaiová,
hl. učtovníčka

 

Natália Teichnerová,
sam. odb. referent

 

Bytherm

Ing. Miroslav Hájiček,
riaditeľ

422 35 35

0905 724 017

bytherm@mail.t-com.sk

Z S S

Lívia Lomanová,
riaditeľka

411 13 40

0905 147 808

zsspoltar@mail.t-com.sk

Mgr. Adriana Horváthová

451 15 08

0907 416 502

adriana.horvathova@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - školský

Ing. Mária Pribilincová

430 84 33

 

maria.pribilincova@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - stavebný

Ing. Ivan Barkáč

430 84 14

 

ivan.barkac@poltar.sk 

Mgr. Želmíra Kuzmániová

 

zelmira.kuzmaniova@poltar.sk 

 
 

MESTSKÝ ÚRAD POLTÁR

Železničná 489/1, 987 01 Poltár   •   tel./fax: 047/ 430 84 23  •  e-mail: mesto@poltar.sk  •   web: www.poltar.sk


ÚRADNÉ  HODINY


Pondelok          7.30  -  15.30 hod.

Utorok               7.30  -  15.30 hod.

Streda               7.30  -  16.00 hod.

Štvrtok              7.30  -  15.30 hod.

Piatok               7.30  -  15.00 hod.