A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Január: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • Február: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 9. január (streda)
 • 6. február (streda)
 • 6. marec (streda)
 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 17
DNES: 621
TÝŽDEŇ: 2302
CELKOM: 577317

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2018

Zmluva o dielo č. TS 43/2018

2018/136

962,62 EUR

Ma - NET Team, s.r.o.

Mesto Poltár

07.12.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2018/135

0,00 EUR

Tomáš MOLNÁR DEMOLTA

Mesto Poltár

07.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 zo dňa 15.10.2018

2018/134

0,00 EUR

Biodomstav s.r.o.

Mesto Poltár

06.12.2018

Dodatok č. 7001/P/13/1 ku Nájomnej zmluve č. 7001/P/13

2018/133

686,58 EUR

Združené poľnohospodárske družstvo

Mesto Poltár

06.12.2018

Zmluva o poskytnutí služieb - "audit"

2018/132

0,00 EUR

MAKROAUDIT, s.r.o.

Mesto Poltár

06.12.2018

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 17.9.2018

2018/131

0,00 EUR

OSP World s.r.o

Mesto Poltár

30.11.2018

Kúpna zmluva

2018/130

0,00 EUR

Ján Skrutek + ostatní kupujúci

Mesto Poltár

30.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2018/095

2018/129

0,00 EUR

KOLEK s.r.o.

Mesto Poltár

27.11.2018

Zmluva o dielo č.ZOD01112018

2018/128

34 577,45 EUR

I.MAR, spol. s.r.o.

Mesto Poltár

23.11.2018

Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-000717-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/127

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Mesto Poltár

13.11.2018

Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie U18

2018/126

105,34 EUR

Kooperatíva

Mesto Poltár

13.11.2018

Hromadná licenčná zmluva

2018/125

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

12.11.2018

Kúpna zmluva

2018/124

211,00 EUR

Gizela Račáková

Mesto Poltár

08.11.2018

Dodatok č.1k zmluve o dielo

2018/123

16 721,72 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Poltár

07.11.2018

Kúpna zmluva

2018/122

14 895,00 EUR

Zita Hricová

Mesto Poltár

07.11.2018

Dohoda o nájme nebytových priestorov /volebná miestnosť/

2018/121

120,00 EUR

Eliáš Ján E a E

Mesto Poltár

07.11.2018

Dohoda o nájme nebytových priestorov /volebná miestnosť/

2018/120

50,00 EUR

Spojená škola

Mesto Poltár

06.11.2018

Kúpna zmluva

2018/119

0,00 EUR

Martin Srniš

Mesto Poltár

06.11.2018

Kúpna zmluva

2018/118

0,00 EUR

Ján Račák

Mesto Poltár

26.10.2018

Zámenná zmluva

2018/117

0,00 EUR

MUDr. Vytřísal Miroslav

Mesto Poltár

23.10.2018

Kúpna zmluva

2018/116

218,00 EUR

Elena Kurčíková rodená Vreštiaková

Mesto Poltár

22.10.2018

Licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok občianskeho združenia Športová akadémia Mateja Tótha č. LZ/007/2018

2018/115

0,00 EUR

Športová akadémia, Mateja Tótha, o.z.

Mesto Poltár

22.10.2018

Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy

2018/114

0,00 EUR

H.A.M. Academy, s.r.o.

Mesto Poltár

18.10.2018

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 12.6.2017

2018/113

0,00 EUR

Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik

Mesto Poltár

18.10.2018

Zmluva o dielo č. 03-2018-04

2018/112

0,00 EUR

Biodomstav s.r.o.

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: