A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 466
TÝŽDEŇ: 1190
CELKOM: 491899

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2018

Zmluva č. 394/218/ODFF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

2018/090

1 700,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Mesto Poltár

03.08.2018

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 1100000137

2018/089

0,00 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa

Mesto Poltár

01.08.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/088

22 000,00 EUR

Sklotatran Poltár - futbalový klub

Mesto Poltár

30.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04487

2018/087

1 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Poltár

30.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov č.11/DS-2017 zo dňa 17.07..2017

2018/086

0,00 EUR

FLOWER expres s.r.o.

Mesto Poltár

30.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov č.1/DS-2016 zo dňa 20.12.2017

2018/085

0,00 EUR

FLOWER expres s.r.o.

Mesto Poltár

30.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov č.3/DS-2016 zo dňa 12.07.2016

2018/084

0,00 EUR

FLOWER expres s.r.o.

Mesto Poltár

30.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov č.14/DS-2018 zo dňa 12.01.2018

2018/083

0,00 EUR

FLOWER expres s.r.o.

Mesto Poltár

25.07.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie -doručenie na podpis

2018/082

1 080,00 EUR

Gallileo Corporation s.r.o.

Mesto Poltár

25.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikácie SSL

2018/081

918,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Poltár

18.07.2018

Dodatok č. 1 ku Zmluvám o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 18.9.2017, ktoré uzavreli zmluvné strany

2018/080

0,00 EUR

Bc. Tóčiková Martina

Mesto Poltár

16.07.2018

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2018/079

1 650,00 EUR

Ing. Ivan Barkáč

Mesto Poltár

13.07.2018

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom č. 2018/078

2018/078

0,00 EUR

OLYMP SK s.r.o.

Mesto Poltár

13.07.2018

Dodatok č. N20160301001D02 číslo zmluvy N20130301001

2018/077

0,00 EUR

Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR

Mesto Poltár

13.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/076

120,00 EUR

Obec Breznička

Mesto Poltár

13.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-2368/2018/1.1

2018/075

50 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Poltár

26.06.2018

Zmluva o dielo

2018/074

174 480,76 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Poltár

22.06.2018

Hromadná licenčná zmluva

2018/073

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

22.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

2018/072

0,00 EUR

TOPSET Ing. Ján Vlček

Mesto Poltár

13.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC-2017-23/98

2018/071

133 359,76 EUR

Ministerstvo životného prostredia

Mesto Poltár

22.06.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov

2018/070

0,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Mesto Poltár

18.06.2018

Kúpna zmluva

2018/069

866,00 EUR

Radoslav Garaj

Mesto Poltár

14.06.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50 Občianskeho zákonníka

2018/068

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Mesto Poltár

13.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

2018/067

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Poltár

06.06.2018

Kúpna zmluva

2018/066

117,00 EUR

Miroslav Nosáľ

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: