A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 66
TÝŽDEŇ: 3634
CELKOM: 521263

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2018

Prijatá faktúra - vodné stočné

2018/647

8,50 EUR

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Mesto Poltár

18.10.2018

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 12.6.2017

2018/113

0,00 EUR

Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik

Mesto Poltár

18.10.2018

Zmluva o dielo č. 03-2018-04

2018/112

0,00 EUR

Biodomstav s.r.o.

Mesto Poltár

15.10.2018

Kúpna zmluva

2018/111

22 022,00 EUR

Anna Rechtoríková

Mesto Poltár

10.10.2018

Kúpna zmluva

2018/110

5 741,00 EUR

NOPOL s.r.o.

Mesto Poltár

10.10.2018

Dodatok č. 13 k Poistnej zmluva č.1100000137

2018/109

0,00 EUR

Európska vzdelávacia agentúra

Mesto Poltár

10.10.2018

Kúpna zmluva

2018/108

585,00 EUR

Pavel Obročník

Mesto Poltár

02.10.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

2018/107

0,00 EUR

HUMANA People to People Slovakia o.z.

Mesto Poltár

02.10.2018

Zmluva o dielo

2018/106

20 379,37 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Poltár

02.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-3195/2017/1.1.

2018/105

132 900,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Poltár

02.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-2368/2018/1.1

2018/104

50 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Poltár

02.10.2018

Hromadná licenčná zmluva

2018/103

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

21.09.2018

Zmluva o dielo

2018/102

164 172,73 EUR

OSP World s.r.o

Mesto Poltár

17.09.2018

Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

2018/101

0,00 EUR

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

Mesto Poltár

17.09.2018

Zmluva o spolupráci

2018/100

0,00 EUR

Bidvest Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

17.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2018/099

0,00 EUR

VIZANOB s.r.o.

Mesto Poltár

17.09.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/098

182 869,69 EUR

Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR

Mesto Poltár

17.09.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č.2016/095 - zaslanie

2018/097

0,00 EUR

ŽP EKO QELET a.s.

Mesto Poltár

06.09.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2018/096

171 151,19 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Poltár

06.09.2018

Zmluva o dielo

2018/095

145 546,76 EUR

KOLEK s.r.o.

Mesto Poltár

06.09.2018

Zmluva č. o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov

2018/094

0,00 EUR

Koliba Trade s.r.o

Mesto Poltár

23.08.2018

Hromadná licenčná zmluva

2018/093

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/092

6 150,90 EUR

Mgr. Cmarová Viera

Mesto Poltár

20.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/091

0,00 EUR

MADE s.r.o.

Mesto Poltár

03.08.2018

Zmluva č. 394/218/ODFF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

2018/090

1 700,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: