A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 721
TÝŽDEŇ: 5570
CELKOM: 556474

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2018

zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/02

340,12 EUR

ITALZVER, s.r.o.

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

28.02.2018

zmluva o odvoze stravy osobným mot.vozidlom

2018/01

Neuvedené

Mesto Poltár, Základná škola, Slobody 2

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

15.03.2017

zmluva o poskytovaní služieb

2017/03

312,00 EUR

Ján Kulich - TPO

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

01.03.2017

zmluva o nájme nebytových priestorov

2017/02

340,12 EUR

ITALZVER, s.r.o.

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

16.02.2017

zmluva o odvoze stravy osobným mot.vozidlom

2017/01

0,00 EUR

Mesto Poltár, Základná škola, Slobody 2

Mesto Poltár, Základná škola, Slobody 2

15.01.2016

zmluva o odvoze stravy osobným motor.vozidlom

2016/02

0,00 EUR

Mesto Poltár, Základná škola, Slobody 2

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

22.12.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2016/01

340,12 EUR

ITALZVER, s.r.o.

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

09.02.2015

zmluva o poskytovaní služieb

2015/04

312,00 EUR

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

Ján Kulich - TPO

09.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

2015/03

340,12 EUR

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

ITALZVER, s.r.o.

05.05.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2015/02

0,00 EUR

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

ITALZVER, s.r.o.

04.02.2015

zmluva o odvoze stravy osobným motorovým vozidlom

2015/01

0,00 EUR

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

Mesto Poltár, Základná škola, Slobody 2

21.11.2014

zmluva o poskytovaní služieb

2014/14

800,00 EUR

Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár

MAKROAUDIT, s.r.o.

11.12.2014

Zmluva o dielo č. 13/2014

2014/13

864,91 EUR

Mestský podnik služieb

PROMING s.r.o. Poltár

19.12.2014

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 12/2014

2014/12

0,00 EUR

Mestský podnik služieb

STRABAG s.r.o.

12.08.2014

Zmluva o dielo č. 11/2014

2014/11

0,00 EUR

Mestský podnik služieb

KERAMIKA GSI Hnúšťa

07.07.2014

Zmluva o dielo č. 10/2014

2014/10

0,00 EUR

Mestský podnik služieb

REALSTAV Čachtice

24.03.2014

Zmluva o dielo č. 9/2014

2014/09

40 560,00 EUR

Mestský podnik služieb

EM - LIFT Žarnovica

18.08.2014

Dodatok k zmluve o dielo 8/2014

2014/08

80 000,00 EUR

Mestský podnik služieb

KLAJSTAF, s.r.o.

26.02.2014

Zmluva o dielo č. 7/2014

2014/07

13 952,74 EUR

Mestský podnik služieb

Ľubomír Obročník - LO Poltár

28.01.2014

Zmluva o dielo č. 5/2014

2014/06

53 871,60 EUR

Mestský podnik služieb

UNIMONT - Dušan Deák

27.01.2014

Zmluva o dielo č. 6/2014

2014/05

13 440,00 EUR

Mestský podnik služieb

Goldenstav Poltár

27.01.2014

Zmluva o dielo č. 4/2014

2014/04

13 094,15 EUR

Mestský podnik služieb

Ľubomír Obročník - LO Poltár

27.01.2014

Zmluva o dielo č.3/2014

2014/03

30 675,60 EUR

Mestský podnik služieb

Roman Király - STAVOINŠT

27.01.2014

Zmluva o dielo č. 2/2014

2014/02

96 927,96 EUR

Mestský podnik služieb

PERFEKT Plus , Poltár

02.01.2014

Príkazná zmluva

2014/01

0,00 EUR

Mestský podnik služieb

Weiss Zdenko Cinobaňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: