A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 41
TÝŽDEŇ: 41
CELKOM: 556520

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.12.2018

Darovacia zmluva

2018/36

2 000,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

26.11.2018

Poistná zmluva č. 6599676986

2018/35

15,96 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

26.11.2018

Poistná zmluva č. 6599676644

2018/34

15,96 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

07.11.2018

Poistná zmluva č. 6600107757

2018/33

Neuvedené

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

07.11.2018

Poistná zmluva č. 6600107837

2018/32

Neuvedené

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

07.11.2018

Poistná zmluva č. 6600107941

2018/31

Neuvedené

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

07.11.2018

Poistná zmluva č. 6600108282

2018/30

Neuvedené

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

07.11.2018

Poistná zmluva č. 6600108055

2018/29

Neuvedené

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

28.09.2018

Zmluva o poskytovaní služby Magio Český balíček

2018/28

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

28.09.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služeib

2018/27

Neuvedené

Slovak Telekom Bratislava

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

28.09.2018

Doatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2018/26

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

28.09.2018

Dohoda č. 18/29/52A/220

2018/25

Neuvedené

Úrad práce saociálnych vecí a rodiny Lučenec

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

30.08.2018

Dohoda č. 18/29/52A/185

2018/24

Neuvedené

Úrad práce saociálnych vecí a rodiny Lučenec

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

02.07.2018

Dodatok č. 8 k zmluve

2018/23

Neuvedené

Jarmila Skýpalová

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

02.07.2018

Dodatok č. 4 k zmluve

2018/22

Neuvedené

Štefan Ňuňuk

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

02.07.2018

Dodatok č. 4 k zmluve

2018/21

Neuvedené

Jozef Ňuňuk

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

02.07.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2018/20

Neuvedené

Ján Kulich - TPO

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

02.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/19

Neuvedené

IRESOFT Brno

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

02.07.2018

Zmluva č. ZO/2018A17361-1

2018/18

Neuvedené

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

28.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/17

Neuvedené

MADE Banská Bystrica

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

13.06.2018

Rámcová zmluva

2018/16

Neuvedené

RYBA Košice s.r.o.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

30.04.2018

Kúpna zmluva

2018/15

Neuvedené

Ing. Katarína Remáková - MARAL, Trebišov

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

30.04.2018

Dohoda o dodávke stravy

2018/14

Neuvedené

Peter Andrášik

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

26.04.2018

Poistná zmluva č. 6597205275

2018/13

Neuvedené

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

26.04.2018

Poistná zmluva č. 6597205152

2018/12

Neuvedené

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.

Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 987 01 Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: