A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 470
TÝŽDEŇ: 4961
CELKOM: 1291674

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Odd. výstavby, územ. plán., ŽP a dopravy

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia - PDF

O Z N Á M E N I E údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2020 podľa skutočných údajov v roku 2019

Oznámenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 577x | 09.01.2020

Ohlásenie drobnej stavby

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

01_Ohlasenie drobnej stavby.docx Stiahnuté: 263x | 15.01.2019

Ohlásenie drobnej stavby

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

01_Ohlasenie drobnej stavby.pdf Stiahnuté: 253x | 15.01.2019

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

02_Ohlasenie stavebnych uprav a udrziavacich prac.docx Stiahnuté: 186x | 02.05.2019

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

02_Ohlasenie stavebnych uprav a udrziavacich prac.pdf Stiahnuté: 174x | 02.05.2019

Ohlásenie stavebných úprav bytu a bytového jadra

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

03_Ohlasenie stavebnych uprav bytu a bytoveho jadra.docx Stiahnuté: 161x | 02.05.2019

Ohlásenie stavebných úprav bytu a bytového jadra

podľa §57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

03_Ohlasenie stavebnych uprav bytu a bytoveho jadra.pdf Stiahnuté: 176x | 02.05.2019

Vyjadrenie správcu bytového domu

k stavebným úpravám bytu a bytového jadra v bytovom dome v správe BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik Poltár so sídlom Sklárska 593/43, 987 01 Poltár.

04_Vyjadrenie spravcu bytoveho domu - BYTHERM.docx Stiahnuté: 146x | 15.01.2019

Vyjadrenie správcu bytového domu

k stavebným úpravám bytu a bytového jadra v bytovom dome v správe BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik Poltár so sídlom Sklárska 593/43, 987 01 Poltár.

04_Vyjadrenie spravcu bytoveho domu - BYTHERM.pdf Stiahnuté: 160x | 15.01.2019

Vyjadrenie správcu bytového domu

k stavebným úpravám bytu a bytového jadra v bytovom dome

05_Vyjadrenie správcu bytového domu k stavebným úpravám bytu a bytového jadra.docx Stiahnuté: 149x | 15.01.2019

Vyjadrenie správcu bytového domu

k stavebným úpravám bytu a bytového jadra v bytovom dome

05_Vyjadrenie spravcu bytoveho domu k stavebnym upravam bytu a bytoveho jadra.pdf Stiahnuté: 173x | 15.01.2019

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy.

podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov.

07_Ziadost o vyjadrenie k odnatiu polnohospodarskej pody.docx Stiahnuté: 158x | 14.03.2019

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy.

podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov.

07_Ziadost o vyjadrenie k odnatiu polnohospodarskej pody.pdf Stiahnuté: 177x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

08_Ziadost o vydanie potvrdenia o veku stavby.docx Stiahnuté: 162x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

08_Ziadost o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf Stiahnuté: 571x | 14.03.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

09_Ziadost o urcenie supisneho cisla a orientacneho na stavbu.docx Stiahnuté: 153x | 14.03.2019

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla

09_Ziadost o urcenie supisneho cisla a orientacneho na stavbu.pdf Stiahnuté: 159x | 14.03.2019

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, žiadam o zmenu , zrušenie

10_Ziadost o zmenu zrusenie supisneho a orientacneho cisla na stavbu.docx Stiahnuté: 154x | 14.03.2019

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Podľa § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov, žiadam o zmenu , zrušenie

10_Ziadost o zmenu zrusenie supisneho a orientacneho cisla na stavbu.pdf Stiahnuté: 154x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

11_Ziadost o vydanie potvrdenia o prideleni supisneho a orientacneho cisla.docx Stiahnuté: 87x | 14.03.2019

Stránka