A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 446
TÝŽDEŇ: 446
CELKOM: 1055594

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Odd. výstavby, územ. plán., ŽP a dopravy

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

11_Ziadost o vydanie potvrdenia o prideleni supisneho a orientacneho cisla.pdf Stiahnuté: 85x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby

súbor (.docx)

14_Ziadost o vydanie zavazneho stanoviska.docx Stiahnuté: 38x | 13.03.2019

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby

súbor (.pdf)

14_Ziadost o vydanie zavazneho stanoviska a suhlas so spracovanim udajov.pdf Stiahnuté: 36x | 13.03.2019

Spoločný obecný úrad - stavebný

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

01-Územné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 461x | 22.11.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

02-Stavebné povolenie.rtf Stiahnuté: 521x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa §68 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §11 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

03-Zmena stavby pred jej dokončením.rtf Stiahnuté: 356x | 22.11.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

04-Predĺženie platnosti SP.rtf Stiahnuté: 404x | 22.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

05-Predĺženie termínu dokončenia stavby.rtf Stiahnuté: 385x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

06-Zmena v užívaní stavby.rtf Stiahnuté: 377x | 22.11.2018

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

07-Kolaudačné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 466x | 22.11.2018

Návrh o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

08-Dočasné užívanie stavby.rtf Stiahnuté: 69x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

09-Odstránenie stavby.rtf Stiahnuté: 453x | 22.11.2018

ŽIADOSŤ O VYDANIE DODATOČNÉHO STAVEBNÉHO POVOLENIA

(podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

10-Dodatočné SP.rtf Stiahnuté: 71x | 22.11.2018

ŽIADOSŤ O VYDANIE DODATOČNÉHO STAVEBNÉHO POVOLENIA A UŽÍVANIA STAVBY

(podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

11-Dodatočné SP a užívanie stavby.rtf Stiahnuté: 66x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby.

12-Povolenie vodnej stavby.rtf Stiahnuté: 559x | 22.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

(ďalej len „RS“), ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m², podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

13-Povolenie reklamnej stavby.rtf Stiahnuté: 56x | 22.11.2018

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

podľa § 67 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

14-Zmena doby trvania reklamnej stavby.rtf Stiahnuté: 71x | 22.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu

(ďalej len „RS“), na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m², podľa § 76 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

15-Kolaudácia reklamnej stavby.rtf Stiahnuté: 66x | 22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

16-Výrub drevín.rtf Stiahnuté: 487x | 22.11.2018

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

17-MZZO - povolenie.rtf Stiahnuté: 251x | 22.11.2018

Stránka