A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 328
TÝŽDEŇ: 6000
CELKOM: 859309

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Odd. výstavby, územ. plán., ŽP a dopravy

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

11_Ziadost o vydanie potvrdenia o prideleni supisneho a orientacneho cisla.docx Stiahnuté: 34x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

11_Ziadost o vydanie potvrdenia o prideleni supisneho a orientacneho cisla.pdf Stiahnuté: 57x | 14.03.2019

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby

súbor (.docx)

14_Ziadost o vydanie zavazneho stanoviska.docx Stiahnuté: 26x | 13.03.2019

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby

súbor (.pdf)

14_Ziadost o vydanie zavazneho stanoviska a suhlas so spracovanim udajov.pdf Stiahnuté: 24x | 13.03.2019

Spoločný obecný úrad - stavebný

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

01-Územné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 441x | 22.11.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

02-Stavebné povolenie.rtf Stiahnuté: 492x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa §68 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a §11 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

03-Zmena stavby pred jej dokončením.rtf Stiahnuté: 342x | 22.11.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

04-Predĺženie platnosti SP.rtf Stiahnuté: 392x | 22.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.

05-Predĺženie termínu dokončenia stavby.rtf Stiahnuté: 374x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

06-Zmena v užívaní stavby.rtf Stiahnuté: 363x | 22.11.2018

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

07-Kolaudačné rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 445x | 22.11.2018

Návrh o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

08-Dočasné užívanie stavby.rtf Stiahnuté: 57x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

09-Odstránenie stavby.rtf Stiahnuté: 442x | 22.11.2018

ŽIADOSŤ O VYDANIE DODATOČNÉHO STAVEBNÉHO POVOLENIA

(podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

10-Dodatočné SP.rtf Stiahnuté: 59x | 22.11.2018

ŽIADOSŤ O VYDANIE DODATOČNÉHO STAVEBNÉHO POVOLENIA A UŽÍVANIA STAVBY

(podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

11-Dodatočné SP a užívanie stavby.rtf Stiahnuté: 55x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby.

12-Povolenie vodnej stavby.rtf Stiahnuté: 478x | 22.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby

(ďalej len „RS“), ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m², podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

13-Povolenie reklamnej stavby.rtf Stiahnuté: 46x | 22.11.2018

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

podľa § 67 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

14-Zmena doby trvania reklamnej stavby.rtf Stiahnuté: 56x | 22.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu

(ďalej len „RS“), na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m², podľa § 76 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

15-Kolaudácia reklamnej stavby.rtf Stiahnuté: 54x | 22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

16-Výrub drevín.rtf Stiahnuté: 440x | 22.11.2018

Stránka