A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 305
TÝŽDEŇ: 5977
CELKOM: 859286

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Spoločný obecný úrad - stavebný

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

17-MZZO - povolenie.rtf Stiahnuté: 217x | 22.11.2018

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)– podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (po zrealizovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia).

18-MZZO - užívanie.rtf Stiahnuté: 227x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka komunikácie) a na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávka mestskej zelene).

19-Rozkopávkové povolenie MK - povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.rtf Stiahnuté: 286x | 22.11.2018

Ohlásenie poruchy

Ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie miestnej komunikácie, resp. rozkopaného miesta do pôvodného stavu (odstránenie poruchy na inžinierskej sieti).

20-Rozkopané miesto MK - ohlásenie poruchy a žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopaného miesta do pôvodného stavu.rtf Stiahnuté: 242x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie uzávierky (čiastočnej) a obchádzka cesty. Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení

Žiadosť o povolenie uzávierky (čiastočnej) a obchádzka cesty. Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení

21-Uzávierka MK - povolenie uzávierky a obchádzka cesty.rtf Stiahnuté: 218x | 22.11.2018

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.

22-Pripojenie MK - povolenie pripojenia pozemnej komunikácie.rtf Stiahnuté: 202x | 22.11.2018

Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

23-Žiadosť o poskytnutie informácií.rtf Stiahnuté: 220x | 22.11.2018

POTVRDENIE O VODOTESNOSTI ŽUMPY.

24-Potvrdenie o vodotesnosti žumpy.rtf Stiahnuté: 635x | 22.11.2018

Potvrdenie o prevzatí

25-Potvrdenie o prevzatí.rtf Stiahnuté: 40x | 22.11.2018

26-Potvrdenie o prevzatí - vzdanie sa odvolania

26-Potvrdenie o prevzatí - vzdanie sa odvolania.rtf Stiahnuté: 40x | 22.11.2018

Prehlásenie o stavbyvedúcom.

27-Prehlásenie o stavbyvedúcom.rtf Stiahnuté: 187x | 22.11.2018

Prehlásenie o stavbyvedúcom.

(odstránenie stavby)

28-Prehlásenie o stavbyvedúcom (odstránenie stavby).rtf Stiahnuté: 44x | 22.11.2018

Prehlásenie o stavebnom dozore.

29-Prehlásenie o stavebnom dozore (uskutočnenie stavby).rtf Stiahnuté: 225x | 22.11.2018

Prehlásenie o stavebnom dozore.

30-Prehlásenie o stavebnom dozore (odstránenie stavby).rtf Stiahnuté: 192x | 22.11.2018

Odd. financií, daní a správy majetku mesta

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Poltár na rok .....

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta PT.pdf Stiahnuté: 122x | 12.09.2018

Odhlásenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu

odhlasenie_odvozu_a_zneskodnenia_komunalneho_odpadu.pdf Stiahnuté: 190x | 19.01.2016

Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti

Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ohlasenie_vzniku_poplatkovej_povinnosti_.pdf Stiahnuté: 275x | 19.01.2016

Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva

súbor *.rtf* pre spracovanie na PC

Oznámenie o osobitnom užívaní VP.rtf Stiahnuté: 108x | 25.10.2017

Oznámenie o osobitnom užívaní verejného priestranstva

Oznámenie o osobitnom užívaní VP.pdf Stiahnuté: 217x | 25.10.2017

PRIHLÁŠKA do množstvového zberu TKO

súbor .odt

prihláška.odt Stiahnuté: 28x | 01.02.2019

Stránka