A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Január:  21, 22, 28, 29
 • Február: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 6. február (streda)
 • 6. marec (streda)
 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 560
TÝŽDEŇ: 5751
CELKOM: 580766

Obsah

Odd. financií, daní a správy majetku mesta

Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru

Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v meste a potvrdenie času predaja

ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_realizacii_podnikatelskeho_zameru_v_meste.pdf Stiahnuté: 181x | 19.01.2016

Zníženie poplatku za komunálny odpad

súbor pdf

Zníženie_poplatku1.pdf Stiahnuté: 227x | 13.11.2018

Zníženie poplatku za komunálny odpad

súbor .rtf (MS WORD)

Zníženie_poplatku1.rtf Stiahnuté: 174x | 13.11.2018

Odd. organizačno-správne a MATRIKA

Čestné prehlásenie

cestne_prehlasenie.pdf Stiahnuté: 232x | 19.01.2016

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf Stiahnuté: 166x | 19.01.2016

Splnomocnenie vo veci prihlásenia jednotlivo dovezeného vozidla

splnomocnenie_vo_veci_prihlasenia_jednotlivo_dovezeneho_vozidla.pdf Stiahnuté: 187x | 19.01.2016

Všeobecné splnomocnenie

vseobecne_splnomocnenie.pdf Stiahnuté: 1462x | 19.01.2016

Žiadosť o pridelenie bytu

ziadost_o_pridelenie_bytu-mesto_poltar.pdf Stiahnuté: 380x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte

ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_trvalom_pobyte.pdf Stiahnuté: 159x | 19.01.2016

Spoločný obecný úrad - školský

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

ziadost-na-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.pdf Stiahnuté: 179x | 19.01.2016

Čo to vlastne sú tie štandardy ?

co-to-vlastne-su-tie-standardy.pdf Stiahnuté: 211x | 19.01.2016

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

pracovny_poriadok_2010-pz.pdf Stiahnuté: 265x | 19.01.2016

Príplatok za triednictvo učiteľov materských škôl

priplatok_za_triednictvo_ms.pdf Stiahnuté: 165x | 19.01.2016

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2010 – 2014

pvv-sr_msvvassr.pdf Stiahnuté: 135x | 19.01.2016

Krajský školský úrad v BB - Štatistické výkazy

statisticke-vykazy-krajsky-skolsky-urad-v-banskej-bystrici.mht Stiahnuté: 132x | 19.01.2016

Aplikácia § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov

Aplikácia § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi

usmernenie-32b_zakona_553-2003_s_prikladmi.pdf Stiahnuté: 147x | 19.01.2016

312/2010 - V Ý N O S Ministerstva financií SR z 9. júna 2010

312/2010 - V Ý N O S Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

vynos_a_prilohy_2010-312-1-.pdf Stiahnuté: 116x | 19.01.2016

Stručný komentár k financovaniu originálnych kompetencií

Stručný komentár k financovaniu originálnych kompetencií (MŠ,ZŠS,ŠKD,ŠSZČ,ŠŠS,ZUŠ) v pôsobnosti obcí a podiel obce vo výnose dane pre školstvo na rok 2008

vypocet-originalnych-kompetencii.pdf Stiahnuté: 378x | 19.01.2016

Zákon 275/2006 z 20. apríla 2006

275/2006 - ZÁKON z 20. apríla 2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zakon_275-2006_o_isvs-1-.pdf Stiahnuté: 121x | 19.01.2016

Metodické usmernenie k poskytovaniu diétnych jedál

Metodické usmernenie k poskytovaniu diétnych jedál pre deti a žiakov v školskom stravovaní

dietne-stravovanie-ksubb.pdf Stiahnuté: 178x | 19.01.2016

Stránka