A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 344
TÝŽDEŇ: 6016
CELKOM: 859325

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Odd. financií, daní a správy majetku mesta

Prihláška do množstvového zberu TKO

súbor .pdf

prihláška.pdf Stiahnuté: 204x | 01.02.2019

Vznik-zánik daňovej povinnosti - FO

vznik-zanik_danovej_povinnosti-fo.pdf Stiahnuté: 259x | 19.01.2016

Vznik-zánik daňovej povinnosti - PO

vznik-zanik_danovej_povinnosti-po.pdf Stiahnuté: 219x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru

Žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii podnikateľského zámeru v meste a potvrdenie času predaja

ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_realizacii_podnikatelskeho_zameru_v_meste.pdf Stiahnuté: 208x | 19.01.2016

Zníženie poplatku za komunálny odpad

súbor pdf

Zníženie_poplatku1.pdf Stiahnuté: 273x | 13.11.2018

Zníženie poplatku za komunálny odpad

súbor .rtf (MS WORD)

Zníženie_poplatku1.rtf Stiahnuté: 208x | 13.11.2018

Odd. organizačno-správne a MATRIKA

Čestné prehlásenie

cestne_prehlasenie.pdf Stiahnuté: 456x | 19.01.2016

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf Stiahnuté: 204x | 19.01.2016

Splnomocnenie vo veci prihlásenia jednotlivo dovezeného vozidla

splnomocnenie_vo_veci_prihlasenia_jednotlivo_dovezeneho_vozidla.pdf Stiahnuté: 573x | 19.01.2016

Všeobecné splnomocnenie

vseobecne_splnomocnenie.pdf Stiahnuté: 1607x | 19.01.2016

Žiadosť o pridelenie bytu

ziadost_o_pridelenie_bytu-mesto_poltar.pdf Stiahnuté: 436x | 19.01.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte

ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_trvalom_pobyte.pdf Stiahnuté: 197x | 19.01.2016

Spoločný obecný úrad - školský

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

ziadost-na-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.pdf Stiahnuté: 207x | 19.01.2016

Čo to vlastne sú tie štandardy ?

co-to-vlastne-su-tie-standardy.pdf Stiahnuté: 348x | 19.01.2016

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

pracovny_poriadok_2010-pz.pdf Stiahnuté: 369x | 19.01.2016

Príplatok za triednictvo učiteľov materských škôl

priplatok_za_triednictvo_ms.pdf Stiahnuté: 210x | 19.01.2016

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2010 – 2014

pvv-sr_msvvassr.pdf Stiahnuté: 159x | 19.01.2016

Krajský školský úrad v BB - Štatistické výkazy

statisticke-vykazy-krajsky-skolsky-urad-v-banskej-bystrici.mht Stiahnuté: 153x | 19.01.2016

Aplikácia § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov

Aplikácia § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi

usmernenie-32b_zakona_553-2003_s_prikladmi.pdf Stiahnuté: 180x | 19.01.2016

312/2010 - V Ý N O S Ministerstva financií SR z 9. júna 2010

312/2010 - V Ý N O S Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

vynos_a_prilohy_2010-312-1-.pdf Stiahnuté: 138x | 19.01.2016

Stránka