A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 49
TÝŽDEŇ: 3617
CELKOM: 521246

Obsah

Návrh participatívneho rozpočtu č.5

Mgr. Michaela Škodová

PR-MsU-2018_05.pdf Stiahnuté: 90x | 20.06.2018

Návrh participatívneho rozpočtu č.4

JUDr. Bronislava Garajová

PR-MsU-2018_04.pdf Stiahnuté: 94x | 20.06.2018

Návrh participatívneho rozpočtu č.3

Katarína Hvozďáková

PR-MsU-2018_03.pdf Stiahnuté: 61x | 20.06.2018

Návrh participatívneho rozpočtu č.2

Mária Fehérpatakyová

PR-MsU-2018_02.pdf Stiahnuté: 51x | 20.06.2018

Návrh participatívneho rozpočtu č.1

Ladislav Kamenský

PR-MsU-2018_01.pdf Stiahnuté: 65x | 20.06.2018

Zásady participatívneho rozpočtu Mesta Poltár

súbor MS-WORD

2018-ZPR.rtf Stiahnuté: 82x | 03.05.2018

Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár

ZPR 2018.pdf Stiahnuté: 82x | 26.03.2018

Návrh participatívneho rozpočtu č.14

Elena Hanusková

2017-14_pr.pdf Stiahnuté: 255x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.13

Mgr. Eva Dirbáková

2017-13_pr.pdf Stiahnuté: 251x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.12

Mgr. Marek Szabó

2017-12_pr.pdf Stiahnuté: 227x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.11

Karol Švingál

2017-11_pr.pdf Stiahnuté: 228x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.10

Katarína Hvozďáková

2017-10_pr.pdf Stiahnuté: 217x | 15.06.2017

Zásady participatívneho rozpočtu Mesta Poltár

súbor MS-WORD

2017-zásady participatívneho rozpočtu mesta poltár.docx Stiahnuté: 163x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.9

Roman Kret

2017-09_pr.pdf Stiahnuté: 176x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.8

Milan Macalák

2017-08_pr.pdf Stiahnuté: 170x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.7

Matej Šáli

2017-07_pr.pdf Stiahnuté: 166x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.6

Vladimír Longaj

2017-06_pr.pdf Stiahnuté: 156x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.5

Helena Stanková

2017-05_pr.pdf Stiahnuté: 144x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.4

Štefan Šenkár

2017-04_pr.pdf Stiahnuté: 148x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.3

Mária Fehérpatakyová

2017-03_pr.pdf Stiahnuté: 172x | 14.06.2017

Stránka