Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Poltár

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Poltár

Mestské zastupiteľstvo v Poltári v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 55/2023 zo dňa 20.04.2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Poltár nasledovne:

1. Predpoklady na výkon funkcie:

a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

a) osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
b) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§10 a nasl. zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na účely spracovania žiadosti a vykonania voľby.

3. Termín a spôsob podania prihlášky:

Lehota na doručenie prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra mesta Poltár je najneskôr do 14.06.2023 do 15.00 hod.

Prihlášku je možné podať:

a) osobne - do podateľne Mestského úradu v Poltári, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, prízemie, kanc. č. 1
b) poštou – na adresu:
Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1
987 01 Poltár

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.
Uzatvorená obálka s požadovanými dokladmi musí byť označená textom „VOĽBA HK NEOTVÁRAŤ“.

4. Dátum konania voľby

Dátum konania voľby je stanovený na 28.06.2023 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári.

5. Pracovný pomer

Pracovný pomer je stanovený na plný pracovný úväzok s nástupom od 01.08.2023 na funkčné obdobie šesť rokov.

6. Rôzne

a) kandidát má právo pred vykonaním voľby hlavného kontrolóra vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva a prezentovať koncepciu výkonu funkcie hlavného kontrolóra, a to v časovom rozsahu maximálne 5 minút,
b) po vystúpení a odprezentovaní jednotlivých kandidátov, môžu poslanci dávať jednotlivým kandidátom otázky,
c) voľbu hlavného kontrolóra mesta Poltár riadi volebná komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom v Poltári na tento účel, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári (ďalej aj ako „MsZ“), ktorá bude zriadená na zasadaní MsZ v deň konania volieb pred samotnou voľbou,
d) voľba hlavného kontrolóra mesta Poltár sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov MsZ v Poltári.

Dátum vloženia: 11. 5. 2023 11:10
Autor: MsÚ Poltár

Pre občanov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1

Sviatok

Meniny má Izabela, Dalila, Leokádia

Zajtra má meniny Radúz, Herbert

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:850
TÝŽDEŇ:7937
CELKOM:2615217

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať