Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Často kladené otázky

Otázku môžte zadať vyplnením formulára, alebo zanechaním hlasového odkazu na bezplatnom telefónnom čísle 0800 221 015.

Dátum vloženia: 30. 7. 2019

Dobrý deň,

Kompostéry sú vyrobené z tzv. HDPE (High density polyethylene), čo znamená polyetylén s vysokou hustotou materiálu. Je to v podstate recyklát – recyklované plasty vysokej tvrdosti. Z hdpe sa vyrábajú napríklad aj vodárenské trubky, čiže je to materiál  z hľadiska škodlivosti pre životné prostredie stabilný a nezávadný. Životnosť týchto konkrétnych kompostérov sa odhaduje na 10 rokov a viac, no závisí to aj od zaobchádzania s ním a napríklad aj od toho, kde je umiestnený. Ak by bol umiestnený niekde, kde naň bude celý deň svietiť slnko, tak je dosť možné, že sa jeho životnosť skráti. Ideálne, aj pre kompostér aj pre samotný kompostovací proces, je umiestniť ho niekde do polotieňa, pod strom a podobne.  

 

30. 7. 2019
Dátum vloženia: 16. 6. 2019

Dobrý deň,

 

Vami spomínaná zmena dopravného riešenia križovatky (Ul. poľná, Ul. družby a Ul. pionierska) bola v roku 2016 uskutočnená na základe zmeny v Pasporte dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Poltár. Zmena bola odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom v Lučenci (ODI). Na základe podnetu vedenia mesta bola vo februári tohto roku objednaná zmena pasportu dopravného značenia, ktorá rieši spätné usporiadanie hlavnej cesty v danej križovatke. Zmena opäť podliehala schvaľovaniu ODI. V súčasnosti sa môže dopravné značenie opätovne zmeniť na pôvodné spred roku 2016. Táto úloha bola zadaná Mestskému podniku služieb v Poltári a podľa našich informácii k tejto zmene už aj došlo.

25. 6. 2019
Dátum vloženia: 11. 5. 2019

Dobrý deň,

Stavbu pod názvom „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“ pripravuje Banskobystrický samosprávny kraj ako investor stavby. Podľa nám dostupných informácii bola na príslušný stavebný úrad dňa 25.04.2019 podaná žiadosť o územné rozhodnutie. Momentálne prebieha územné konanie a s ním súvisiace procesné úkony. Vyjadrenie Spoločného obecného úradu v Poltári: „Dňa 24.04.2019 podal Banskobystrický samosprávny kraj, sídlom Banská Bystrica – Nám. SNP 23, na mestskom úrade v Poltári žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár“ na pozemkoch v katastrálnych územiach Rimavská Sobota, Tomášová, Dúžava, Mojín, Husiná, Ožďany, Sušany, Hrnčiarske Zalužany, Veľká Suchá, Pondelok a Poltár. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Pretože žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky doklady potrebné na posúdenie navrhovanej stavby bol žiadateľ v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzvaný, aby nedostatky podania odstránil v lehote 60 dní a zároveň bolo územné konanie prerušené v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím zo dňa 29.04.2019. V prípade doplnenia podania sa bude pokračovať v konaní ďalej.“ V projektovej dokumentácii, ktorú pripomienkovalo aj mesto Poltár bol uvedený ako predpokladaný termín začatia stavebných prác marec 2020 s predpokladaným ukončením v novembri 2021.

Mesto Poltár nedisponuje informáciou či bude v roku 2019 realizovaná rekonštrukcia cesty II/595 spolu s predmetným chodníkom do mestskej časti Zelené. Podľa nám dostupných informácii na úrade BBSK momentálne prebieha analýza stavu ciest (aj II/595) a ich vyhodnotenie dátovým analytikom BBSK.

S pozdravom

Oddelenie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a dopravy
 

MsÚ Poltár, 20. 5. 2019
Dátum vloženia: 29. 3. 2019

Dobrý deň,

Mesto Poltár naposledy v roku 2015 odovzdalo do užívania bytový dom po prestavbe z bývalého internátu na Sklárskej ulici. V súčasnosti nepripravujeme projekt výstavby bytového domu, avšak pripravujeme lokality, ktoré by v prípade záujmu boli vhodné aj pre nové bytové domy. Vedenie mesta ani mestské zastupiteľstvo však nemá kompetenciu "uzákoniť" Vašu požiadavku - môže ale preferovať riešenia v príprave projektových dokumentácií, ktoré budú zahŕňať výstavbu nadzemných alebo podzemných parkovacích domov. Je potrebné zvážiť aj fakt, že výstavba takýchto parkovacích domov pre bytové domy by sa "premietla" do kúpnej ceny bytov v danom bytovom dome, čo by (na rozdiel od bytových domov vo väčších mestách, kde sa toto riešenie postupne uplatňuje) v Poltári pravdepodobne spravilo tieto byty nepredajnými.

Nácviky divadelného súboru „OPONA“, detského rómskeho súboru „SLNIEČKO“, Základnej umeleckej školy a detského folklórneho súboru „KUKUČKY“ sa uskutočňujú v Kultúrnom dome v Poltári na základe vypracovaného harmonogramu, pričom zohľadňujeme požiadavky vedúcich súborov a rodičov, ktorí túto prácu dobrovoľne vykonávajú. Kultúrny dom v mestskej časti Slaná Lehota slúži predovšetkým pre potreby miestnych obyvateľov. V prípade, že by bola žiadosť o prenájom týchto priestorov, prípadným záujemcom radi vyjdeme v ústrety.

V súčasnosti BBSK pripravuje cyklotrasu Rimavská Sobota - Poltár v trase bývalej železničnej trate. Mesto Poltár spolupracuje pri príprave tejto stavby a zároveň zvažuje možnosti, ako a ktorými smermi naviaže na túto cyklotrasu možnými odbočkami, prípadne menšími cyklotrasami v okolí. Momentálne nepripravujeme žiadny chodník pre peších do Vami spomínaných mestských častí. Váš podnet však zvážime.

S pozdravom

Oddelenie organizačno-správne

a

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy

9. 4. 2019
Dátum vloženia: 3. 3. 2019

Dobrý deň pani Talánová!

Na základe Vašej otázky ohľadom zavedenia služby sociálneho taxíka Vám oznamujeme, že vedenie mesta má záujem zaviesť poskytovanie služby sociálneho taxíka pre občanov mesta. Podľa dostupných informácií má byť v mesiaci júl 2019 zverejnená výzva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Opatrenie 5.1.2. – B3 – Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb.
Mesto sa bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nákup vozidla, ktoré by spĺňalo požiadavky pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie.

 

S pozdravom

 

Ing. Alena Marková
projektový manažér
Sekretariát primátorky

Ing. Alena Marková, 5. 3. 2019
Dátum vloženia: 13. 2. 2019

 

Dobrý deň,

Mesto Poltár už dlhšiu dobu pripravuje priestor pre individuálnu bytovú výstavbu v dvoch lokalitách – Skalica a Poltár smer České Brezovo. Momentálne sú v riešení vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom a možnosti rozšírenia nových vetiev inžinierskych sietí s ich správcami. Vzhľadom k tomu, že príprava prebieha aj v spolupráci so súkromnými spoločnosťami a nie je závislá iba od činnosti mesta, nie je možné určiť časový horizont pripravenosti stavebných pozemkov. Mesto Poltár si uvedomuje dopyt po stavebných pozemkoch určených na individuálnu bytovú výstavbu a robí všetko pre to, aby dané lokality boli pripravené pre možných záujemcov čo najskôr.

 

Oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, 14. 2. 2019

Pre občanov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Vanda, Romuald

Zajtra má meniny Zoja, Aranka

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:18
DNES:1202
TÝŽDEŇ:3041
CELKOM:2234358

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať