Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Terénni sociálni pracovníci

foto

logá

Terénna sociálna práca v meste Poltár začala opäť fungovať od 1.2.2021 v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ !!!

Účelom projektu je zabezpečenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénnych
pracovníkov poskytujúcich nevyhnutnú pomoc obyvateľom mesta Poltár, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Projekt je zameraný na predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení.

Terénnu prácu zabezpečujú:

Terénni sociálni pracovníci:

 • Mgr. Simona Šnúriková
 • Mgr. Jana Zdútová-Šťastná

Terénni pracovníci:

 • Mgr. Marcela Golianová
 • Dávid Mušuka

Kontakt:

 • tel: 0940 627 099

Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza v budove Mestského úradu Poltár a je otvorená pre služby verejnosti každý pracovný deň od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00. V prípade, že sa TSP, TP nezdržiavajú v kancelárii, pracujú v teréne a môžete ich kontaktovať na uvedených tel. číslach.

Poskytované služby:

Poradenstvo v oblasti zamestnania

 • vyhľadávanie voľných pracovných miest, asistencia pri písaní životopisov, motivačných listov, žiadostí do zamestnania, príprava na pracovný pohovor
 • konzultácie a odporúčania týkajúce sa menších obecných  služieb, aktivačných prác, sezónnych brigád
 • asistencia pri vyhľadávaní a sprostredkovaní rekvalifikácie, doplnkového vzdelania

Poradenstvo v oblasti bývania - smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania

asistencia pri

 • žiadosti o trvalý, alebo prechodný pobyt
 • vyhotovení žiadosti o nájomé byty
 • získaní stavebného povolenia atď.

administratíva spojená s bežným chodom domácnosti

 • riešenie poplatkov za vodné, stočné
 • asistencia pri zapojení dodávok vody, energií
 • komunikácia so správcami obytných domov

praktický chod domácnosti a skvalitňovanie podmienok bývania

 • poradenstvo v oblasti starostlivosti o bývanie
 • poradenstvo pri zveľaďovaní príbytkov atď.

kvalita bývania - medziľudské vzťahy

 • poradenstvo pri riešení problémových vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi

Poradenstvo v oblasti zdravia

 • spolupráca so zdravotnými zariadeniami (konzultácie s lekármi)
 • sprevádzanie k odborníkom
 • asistencia a poradenstvo v oblasti zdravia a hygieny

Poradenstvo a intervencie zamerané na prevenciu sociálono-patologických javov

 • asistencia pri riešení problémov súvisiacich so závislosťami
 •  prevencia v oblasti kriminality
 • poradenstvo, asistencia,  sprevádzanie počas trestných konaní a občiansko právnych sporov
 • poradenstvo, prevenčné aktivity a sprostredkovanie kontaktov na odborníkov v súvislosti s domácim násilím
 • prevencia pri probléme s nelegálnym odberom energie
 • prevenčné aktivity a poradenstvo súvisiace s problémami zanedbávania starostlivosti o deti
 • prevencia pri probléme záškoláctva
 • prevencia problémového správania  atď.

Poradenstvo v oblasti financií

 • poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom
 • poradenstvo pri zostavovaní splátkového kalendára
 • poradenstvo pri riešení finančných problémov vyplývajúcich z úžery a pod.

Poradenstvo v oblasti vzdelávania

 • poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí
 • spolupráca so školou
 • sprostredkovanie k ďalšiemu vzdelávaniu atď.

Poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia

 • poradenstvo a intervencie v súvislosti so stratou zamestnania
 • asistencia pri evidencii, vyradení na ÚPSVaR
 • asistencia pri výpovedi pracovnej zmluvy
 • asistencia pri vybavovaní príspevku na bývanie
 • asistencia pri vyhľadávaní náhradného bývania (napr. zariadenia pre seniorov, ZSS atď.)
 • asistencia pri vybavovaní kompenzačného, opatrovateľského príspevku
 • poradenstvo a asistencia v súvislosti s príspevkami soc. zabezpečenia (rodičovský príspevok, dávky v HN, starobný a invalidný dôchodok atď.)
 • poradenstvo v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb (napr. pri zabezpečení stravy, odevu)

Iné

 • vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení, rozsudkov a pod.
 • pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí
 • spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite, konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi.
 • sprevádzanie klienta pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti, komunikačná bariéra
 • individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných problémov, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách
 • preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy a ochrany práv detí

Iné aktivity TSP

 • príprava projektov samosprávy sociálneho zamerania
 • mapovanie lokality, zber demografických údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte

Dokumenty a tlačivá k stiahnutiu

Pre občanov

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1

Sviatok

Meniny má Izabela, Dalila, Leokádia

Zajtra má meniny Radúz, Herbert

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:803
TÝŽDEŇ:7890
CELKOM:2615170

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať