Kontakt

Kontakt

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Mestský úrad Poltár, Železničná  489/1, 987 01 Poltár


predvoľba: 047/ 430 84 XX - klapka 


 

Primátorka

Mgr. Martina Brisudová

430 84 23

 

mesto@poltar.sk

Sekretariát

Mária Šnúriková

430 84 23   mesto@poltar.sk

Prednosta MsÚ

 

430 84 22

 

prednosta@poltar.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Tomáš Škrabák

430 84 32

 

hlavny.kontrolor@poltar.sk

Registratúra

Marta Kupčeková

430 84 12

 

marta.kupcekova@poltar.sk

Správa IT

Peter Herbaček

430 84 35

 

informatik@poltar.sk

Projektový manažér a civilná ochrana

Ing. Alena Marková

430 84 17

0902
904 524

alena.markova@poltar.sk

Klientske centrum

Bc. Andrea Wiednerová,
vedúca odd.

430 84 18

 

andrea.wiednerova@poltar.sk

Elena Macove,
evidencia obyvateľstva

430 84 13

  

evidencia@poltar.sk

Ľuba Šálková,
matrika

 

matrika@poltar.sk

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

 

430 84 15

 

 

Ing. Lenka Mokošová,
referent

430 84 16

 

lenka.mokosova@poltar.sk

Ľudmila Sihelská,
referent

 

ludmila.sihelska@poltar.sk

Milan Lipták
referent

 

milan.liptak@poltar.sk

Ing. Matej Kudlák
ŠFRB, ŽP

430 84 34

 

matej.kudlak@poltar.sk

Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

 

430 84 21

 

 

Mgr. Nina Kuráková,
učtovníctvo
430 84 26   nina.kurakova@poltar.sk

Eva Oravcová,
majetok mesta

430 84 26

 

eva.oravcova@poltar.sk 

Eva Skruteková,
učtovníctvo

 

eva.skrutekova@poltar.sk

Adriana Talpašová

430 84 26  

adriana.talpasova@poltar.sk

Ing. Štefan Kaličiak
miestne dane a poplatky

430 84 19

 

stefan.kaliciak@poltar.sk

Ing. Danica Švantnerová,
miestne dane a poplatky

 

danica.svantnerova@poltar.sk

Agnesa Kelemenová,
pokladňa MsÚ

430 84 18

 

agnesa.kelemenova@poltar.sk

Miestna občianska poriadková služba

Ing.Milan Kelement

381 16 42

0948 373 850

MOPS@poltar.sk

 

Komunitné centrum Mgr. Iveta Brndiarová,
vedúca KC
  0948
 584 500
kc.brndiarova@poltar.sk

 

  kc@poltar.sk

Kult. stredisko

Peter Slavkovský

422 38 58

 

kultura@poltar.sk

Mst. knižnica

 

422 37 14

 

kniznica@poltar.sk

Mestský podnik služieb

Natália Teichnerová
riaditeľ

422 22 63

 

mpspt@stonline.sk

Alena Budaiová,
hl. učtovníčka

 


 

0905 407 492

Bytherm

Ing. Miroslav Hájiček,
riaditeľ

422 35 35

0905 724 017

bytherm@mail.t-com.sk

Z S S

Lívia Lomanová,
riaditeľka

411 13 40

0905 147 808

zsspoltar@mail.t-com.sk

Mgr. Adriana Horváthová

451 15 08

0907 416 502

adriana.horvathova@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - školský

Mgr. Denisa Lénártová

430 84 33

 

skolskyurad@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - stavebný

Ing. Ivan Barkáč

430 84 14

 

ivan.barkac@poltar.sk 

Mgr. Želmíra Kuzmániová

 

zelmira.kuzmaniova@poltar.sk 

 
 

MESTSKÝ ÚRAD POLTÁR

Železničná 489/1, 987 01 Poltár   •   tel./fax: 047/ 430 84 23  •  e-mail: mesto@poltar.sk  •   web: www.poltar.sk


ÚRADNÉ  HODINY


Pondelok          7.00  -  15.30 hod.

Utorok               7.00  -  15.30 hod.

Streda               7.00  -  16.00 hod.

Štvrtok              7.00  -  15.30 hod.

Piatok               7.00  -  15.00 hod.

 

POKLADNIČNÉ  HODINY


                          Pondelok          7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

                          Utorok               7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

                          Streda               7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  16.00 hod.

                          Štvrtok              7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

                          Piatok               7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  14.00 hod.

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK