Poltár - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Mestský úrad Poltár, Železničná  489/1, 987 01 Poltár


predvoľba: 047/ 430 84 XX - klapka 


 

Primátorka

Mgr. Martina Brisudová

430 84 23

 

mesto@poltar.sk

Sekretariát

Mária Šnúriková

430 84 23  

mesto@poltar.sk

Prednosta MsÚ

Mgr. Stanislava Čepková
zastupujúca prednostka

430 84 25

 

prednosta@poltar.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Tomáš Škrabák

430 84 32

 

hlavny.kontrolor@poltar.sk

Registratúra

Marta Kupčeková

430 84 12

 

marta.kupcekova@poltar.sk

Správa  mestských informačných systémov Ing. Peter Čertík 430 84 35   informatik@poltar.sk

Správa informačných technológií

Ing. Peter Čertík

430 84 35

 

informatik@poltar.sk

Projektový manažér a civilná ochrana

Ing. Jana Hájičková

430 84 17

 

jana.hajickova@poltar.sk

Klientske centrum

Mgr. Stanislava Čepková
 vedúca oddelenia

430 84 25

 

stanislava.cepkova@poltar.sk

Elena Macove
evidencia obyvateľstva

430 84 13

  

elena.macove@poltar.sk

Ľuba Šálková
matrika

 

matrika@poltar.sk

Agnesa Kelemenová,
pokladňa MsÚ
430 84 18   agnesa.kelemenova@poltar.sk

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

Milan Lipták
vedúci oddelenia

430 84 15

 

milan.liptak@poltar.sk

Ing. Peter Čerpák
referent

430 84 16

 

peter.cerpak@poltar.sk

Ľudmila Sihelská
referent

 

ludmila.sihelska@poltar.sk

Ing. Ján Kančo
zastupujúci vedúci

 

jan.kanco@poltar.sk

Ing. Adela Palíková
referent
  adela.palikova@poltar.sk

Ing. Matej Kudlák
ŠFRB, ŽP

430 84 34

 

matej.kudlak@poltar.sk

Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

Mgr. Nina Kuráková
 vedúca finančného oddelenia

430 84 21

 

nina.kurakova@poltar.sk

Ing. Milana Hroncová účtovníctvo

430 84 26   milana.hroncova@poltar.sk

Eva Oravcová
majetok mesta

430 84 26

 

eva.oravcova@poltar.sk 

Eva Skruteková
účtovníctvo

 

eva.skrutekova@poltar.sk

Emília Blahutová
mzdy a personalistika

430 84 28  

emilia.blahutova@poltar.sk

Ing. Štefan Kaličiak
miestne dane

430 84 19

 

stefan.kaliciak@poltar.sk

Ing. Danica Švantnerová
miestne poplatky, nájomné

 

danica.svantnerova@poltar.sk

Komunitné centrum Mgr. Iveta Brndiarová
vedúca KC
  0948
 584 500
kc.brndiarova@poltar.sk

Bc. Beata Berkyová

kc@poltar.sk

Daniela Výberčíová

 
Mgr. Stanislava Vrábľová  
Terénna sociálna práca Mgr. Marcela Golianová  

0940 627 099

marcela.golianova@poltar.sk
Bc. Simona Šnúriková simona.snurikova@poltar.sk
Monika Danková monika.dankova@poltar.sk
Mgr. Jana Zdútová - Šťastná jana.stastna@poltar.sk

Kult. stredisko

Peter Slavkovský

422 38 58

 

kultura@poltar.sk

Ing. Andrea Rekšáková 430 84 34 andrea.reksakova@poltar.sk

Mst. knižnica

 

422 37 14

 

kniznica@poltar.sk

Technické služby Poltár s.r.o.

Karol Švingál
riaditeľ

 

  0919   454 999

tspoltar@gmail.com

Bytherm

Mgr. Branislav Matúška
riaditeľ

422 35 35

 

bythermpt@gmail.com

Z S S

Mgr. Alexandra Oboňová
riaditeľka

 

0911 369 200

zss@poltar.sk

Mgr. Adriana Horváthová

451 15 08

0907 416 502

adriana.horvathova@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - školský

 

430 84 33

 

skolskyurad@poltar.sk

Spoločný obecný úrad - stavebný

Viera Bahledová

430 84 14

 

viera.bahledova@poltar.sk

Mgr. Želmíra Kuzmániová

 

zelmira.kuzmaniova@poltar.sk 

 
 

MESTSKÝ ÚRAD POLTÁR

Železničná 489/1, 987 01 Poltár   •   tel./fax: 047/ 430 84 23  •  e-mail: mesto@poltar.sk  •   web: www.poltar.sk


ÚRADNÉ  HODINY


 

Pondelok          7.00  -  15.30 hod.

Utorok               7.00  -  15.30 hod.

Streda               7.00  -  16.00 hod.

Štvrtok              7.00  -  15.30 hod.

Piatok               7.00  -  15.00 hod.

 

POKLADNIČNÉ  HODINY


 

Pondelok        7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

Utorok             7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

Streda             7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  16.00 hod.

Štvrtok            7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  15.00 hod.

Piatok             7.00  -  11.30 hod.      12.00  -  14.00 hod.