Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019/083

dodatok č.1 k zmluver č. 2019/083

0,00 EUR

MANOS CONSULTING, s.r.o.

Mesto Poltár

19.02.2020

Zmluva č. 2020/36 - poskytnutie fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby - ZSS

2020/036

0,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Poltár

19.02.2020

Zmluva č. 2020/35 - o nájme nebytového priestoru /bývalý hotel Krištáľ/

2020/035

0,00 EUR

Jana Knechtová

Mesto Poltár

17.02.2020

Zmluva č.2020/34 o spracovaní osobných údajov

2020/034

0,00 EUR

RASAX alfa spol.s.r.o.

Mesto Poltár

17.02.2020

Dohoda o spolupráci "Sieň krištaľového krídla"

2020/033

0,00 EUR

OOCR Turistický Novohrad a Poďakovanie

Mesto Poltár

13.02.2020

Nájomná zmluva na užívanie bytu

2020/032

0,00 EUR

Peter Kamenský

Mesto Poltár

13.02.2020

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 217016773

2020/031

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková

Mesto Poltár

13.02.2020

Dohoda č. 20/29/054/64 - o poskytnutí fin. príspevkov na podporu vytv. prac. miest

2020/030

0,00 EUR

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Mesto Poltár

05.02.2020

Zmluva č.202029 - prenájom nebytového priestoru KD

2020/029

0,00 EUR

OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola

Mesto Poltár

05.02.2020

Zmluva č. 2020/28 - úprav zmluvných podmienok Podpora a zvyš. kvality TSP

2020/028

0,00 EUR

Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR

Mesto Poltár

04.02.2020

Dohoda č. 20/29/054/19 - poskyt. fin. prísp. na podporu vytvárania prac. miest

2020/027

0,00 EUR

ÚPSVaR

Mesto Poltár

30.01.2020

Zmluva č. 2020/26 - účel použitia dotácie a doba použitia dotácie

2020/026

0,00 EUR

Mestský volejbalový klub

Mesto Poltár

30.01.2020

Zmluva č. 2020/25 - Zmluva o spracovaní osobných údajov

2020/025

0,00 EUR

Galileo Corporaton s.r.o.

Mesto Poltár

20.01.2020

Zmluva č. 2020/24 prenájom nebytových priestorov KD

2020/024

0,00 EUR

Ing. Jozef Žilík

Mesto Poltár

20.01.2020

Zmluva č. 2020/23 - o združenej dodávke elektriny Továrenská 14/412

2020/023

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Mesto Poltár

20.01.2020

Zmluva č.2020/22 - o združenej dodávke elektriny Slobody 495

2020/022

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Mesto Poltár

20.01.2020

Zmluva č. 2020/21 o združenej dodávke elektriny - Zelené 28/MOP 1

2020/021

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Mesto Poltár

20.01.2020

Zmluva č. 2020/ 20 o združenej dodávke plynu

2020/020

0,00 EUR

innogy Slovensko s.r.o.

Mesto Poltár

15.01.2020

Dohoda o nájme nebytových priestorov - voľby NR SR

2020/019

0,00 EUR

Ján Eliáš

Mesto Poltár

15.01.2020

Zmluva o výpožičke 2020/18 - notebook HP Laptop

2020/018

0,00 EUR

JUDr. Bronislava Garajová

Mesto Poltár

15.01.2020

Darovacia zmluva 2020/17 - peňažný dar

2020/017

0,00 EUR

Mesto Prešov

Mesto Poltár

15.01.2020

Zmluva č. 2020/16 - o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poltár

2020/016

0,00 EUR

OZ Ranč Megi

Mesto Poltár

15.01.2020

Zmluva č. 2020/15 - KC

2020/015

0,00 EUR

Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodiny SR

Mesto Poltár

11.01.2020

Zmluva č. 12/2020 - o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poltár

2020/014

0,00 EUR

Mestský volejbalový klub

Mesto Poltár

11.01.2020

Zmluva č. 13/2020 - o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poltár

2020/013

0,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Poltár

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK