Poltár - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 6. 2021

Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

2021/083

0,00 EUR

Ministerstvo investícií, region. rozvoja

Mesto Poltár

11. 6. 2021

Zmluva č.2021/86 o poskytovaní telekomunikačnej služby

2021/086

0,00 EUR

Ma - NET s. r. o.

Mesto Poltár

11. 6. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zberný dvor v meste Poltár

2021/084

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia

Mesto Poltár

10. 6. 2021

Zmluva č. 2021/85 - Služba Mobile Voice

2021/085

0,00 EUR

O2 Slovakia s. r. o.

Mesto Poltár

8. 6. 2021

Zmluva č.2021/82 - Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora

2021/082

0,00 EUR

PROMOST - ST s. r. o.

Mesto Poltár

8. 6. 2021

Zmluva č.2021/81 o nájme stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasových stĺpov

2021/081

0,00 EUR

VEGO MARKETING s. r. o.

Mesto Poltár

7. 6. 2021

Zmluva č. 2021/80 - o elektronickom zasielaní faktúr

2021/080

0,00 EUR

MADE s. r. o.

Mesto Poltár

7. 6. 2021

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1358/2013

2021/079

0,00 EUR

MADE s. r. o.

Mesto Poltár

7. 6. 2021

Zmluva č.2021/75 - o nájme koncového zariadenia č. 704_03

2021/075

0,00 EUR

Ma - NET s. r. o.

Mesto Poltár

3. 6. 2021

Zmluva č. 2021/78 - o nájme nebytových priestorov

2021/078

0,00 EUR

Matej Kuvik

Mesto Poltár

3. 6. 2021

Zmluva č. 321 0676 - o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2021/077

0,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Mesto Poltár

3. 6. 2021

Zmluva č. 34/2021 - o poskytnutí dotácie

2021/076

0,00 EUR

Obec Uhorské

Mesto Poltár

19. 5. 2021

Zmluva č.2021/73 - Dažďová kanalizácia

2021/073

0,00 EUR

M - SIP, s. r. o.

Mesto Poltár

11. 5. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 17.08.2020

2021/072

0,00 EUR

Daffer spol. s. r. o.

Mesto Poltár

5. 5. 2021

Zmluva č.2021/71 - PD "Zníženie energetickej náročnosti Knižnice Zelené"

2021/071

0,00 EUR

Ing. Ján Kubaliak - KUBAarch.

Mesto Poltár

5. 5. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

2021/070

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia

Mesto Poltár

29. 4. 2021

Zmluva č. 2021/69 -o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2021/069

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Poltár

29. 4. 2021

Dodatok k zmluve o dielo č. 1 "Zabránenie úniku splaškových vôd výmenou technologického vybavenia ČOV mestského kúpaliska v meste Poltár"

2021/068

0,00 EUR

Technické služby Poltár s. r. o.

Mesto Poltár

27. 4. 2021

Zmluva č. 2021/67 - odkúpenie pozemku pod byt. domom

2021/067

0,00 EUR

Obyvatelia byt. domu 639

Mesto Poltár

23. 4. 2021

Zmluva č. 02/2021 o poskytnutí dotácie

2021/066

0,00 EUR

Obec Málinec

Mesto Poltár

23. 4. 2021

Zmluva č.1/2021 o poskytnutí dotácie

2021/065

0,00 EUR

Obec Rovňany

Mesto Poltár

23. 4. 2021

Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti

2021/062

0,00 EUR

Vlastníci bytov

Mesto Poltár

22. 4. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Energetický audit pre projekt "Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia"

2021/064

0,00 EUR

OON Desing s. r. o.

Mesto Poltár

22. 4. 2021

Zmluva č.2021/63 - o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2021/063

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Poltár

19. 4. 2021

Zmluva č.2021/61 - Zmluva o dielo

2021/061

0,00 EUR

Technické služby Poltár s. r. o.

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 1671