Poltár - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Mestský úrad Poltár

Železničná 489/1, 987 01 Poltár

tel.: 047/ 430 84 XX - klapka

IČO: 00316342

DIČ: 2021250968

e-mail: mesto@poltar.sk

web: www.poltar.sk

Primátor

Peter Sitor

Kancelária primátora

Mária Šnúriková
vedúca kanc. primátora

Mgr. Gabriela Gaberová
referent kanc. primátora

Ing. Jozefína Očenášová
asistentka

Ing. Peter Čertík
informatik

Hlavný kontrolór

Ing. Tomáš Škrabák

Klientske centrum

Mgr. Alena Karasová
vedúca klientského centra

Jana Maceková
evidencia obyvateľstva

Ľuba Šálková
matrika

Miroslava Badinková
registratúra a bytová politika

Peter Slavkovský
kultúra a ZPOZ

Július Imrovič
programový zamestnanec pre kultúru

Milan Vojtek
PR manažér

Miriam Karáseková
správca KD

Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

Ing. Marcel Sabó
referent

Ľudmila Sihelská
referent

Ing. Adela Palíková
referent

Ing. Matej Kudlák
ŠFRB, ŽP

Mgr. Nikola Cienik Karlíková
projekty

Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

Dajana Čičmancová
vedúca oddelenia

Ing. Milana Hroncová
účtovníctvo

Eva Oravcová
majetok mesta

Jaroslava Kudláková
účtovníctvo

Martina Paálová
mzdy a personalistika

Agnesa Kelemenová
pokladňa MsÚ

Ing. Štefan Kaličiak
dane a verejné obstarávanie

Ing. Danica Švantnerová
miestne dane, poplatky, nájomné

Komunitné centrum

Daniela Výberčíová

Bc. Stanislava Vrábľová

Terénna sociálna práca

Mgr. Marcela Golianová

Bc. Simona Šnúriková

Dávid Mušuka

Mgr. Jana Zdútová - Šťastná

Mst. knižnica

Monika Remperová

Technické služby Poltár s.r.o.

Karol Švingál
riaditeľ

Bytherm

Mgr. Branislav Matúška
riaditeľ

Z S S

Mgr. Alexandra Kapcová
riaditeľka

Mgr. Adriana Horváthová

Spoločný obecný úrad - školský

Mgr. Michaela Romanovová

Spoločný obecný úrad - stavebný

Viera Bahledová

Mgr. Želmíra Kuzmániová

Úradné hodiny

  • Pondelok 7.00 - 15.30 hod.
  • Utorok 7.00 - 15.30 hod.
  • Streda 7.00 - 16.00 hod.
  • Štvrtok 7.00 - 15.30 hod.
  • Piatok 7.00 - 15.00 hod.

Pokladničné hodiny

  • Pondelok 7.00 - 11.30 hod., 12.00 - 15.00 hod.
  • Utorok 7.00 - 11.30 hod., 12.00 - 15.00 hod.
  • Streda 7.00 - 11.30 hod., 12.00 - 16.00 hod.
  • Štvrtok 7.00 - 11.30 hod., 12.00 - 15.00 hod.
  • Piatok 7.00 -  11.30 hod., 12.00 - 14.00 hod.