A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 930
TÝŽDEŇ: 3160
CELKOM: 916481

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Materská škola - Kanadská 19, Poltár

Ul. kanadská 230/19  Poltár, tel.: 047/422 24 88, e-mail: mskanadska@poltar.sk

 


INFORMÁCIE O PERSONÁLNOM OBSADENÍ


Riaditeľka materskej školy:

 • Alica Hajdamárová

Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania učiteľkami:

 • Mgr. Jarmila Budiačová
 • Vlasta Kojnoková
 • Želmíra Čániová
 • Adriana Žilíková

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou zariadenia prevádzkovými zamestnancami:

 • Ingrid Danková

Zabezpečenie prác súvisiacich s prevádzkou školskej jedálne:

 • Tatiana Gubišová

 

Informácie pre rodičov:
Naša MŠ „ ŠTVORLÍSTOK „ je zameraná na rozvíjanie environmentálného cítenia u detí. Sídli v rodinnom dome, s vlastnou ovocnou záhradou a  dostatočne veľkým školským dvorom s preliezkami, kde majú deti  možnosť pohybového vyžitia. Má dve pieskoviska, deti majú vlastné kvetinové záhony o ktoré sa samostatne starajú. Kapacita  celej MŠ je  len  47 detí, ktoré sú podelené do troch tried podľa veku, pričom sa rešpektujú aj súrodenecké väzby a záujmy detí. Nižší počet detí  nám  dáva priestor rešpektovať  osobitosti detí, ich nadanie a možnosť individuálného prístupu počas bežných  i krúžkových činností. MŠ je vybavená modernou digitálnou technikou, kde deti získavajú základy počítačovej gramotnosti a spoznávajú nové digitálne hračky a  moderné učebné prostriedky. Materská škola dopĺňa a obohacuje rodinnú výchovu o výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rodičom poskytujú učiteľky odborné konzultácie o výchove dieťaťa.

 

V materskej škole  sa poskytuje odborná logopedická starostlivosť pre deti s poruchami reči. Je dokázané, že deti, ktoré navštevovali materskú školu (aspoň rok pred povinnou školskou dochádzkou), dosahujú v základnej škole omnoho lepšie výsledky. Na základe požiadaviek rodičov sa  môžu deti oboznamovať s cudzím jazykom. Podľa záujmu môžu deti navštevovať záujmové krúžky: hra na flautu, tanečný, výtvarný, dramatický, krúžok zameraný na rozvíjanie grafomotorických zručností, telovýchovný krúžok, ...

 

Pokiaľ sa rodič potrebuje poradiť s odborníkmi, učiteľka mu sprostredkuje odborné konzultácie v nasledovných poradniach:

 • Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Poltár
 • Súkromné  centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Poltár

 

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí počas celého dňa (celodenná výchovná starostlivosť), v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách (poldenná výchovná starostlivosť). Čas celodennej prevádzky je  od 6.30 do 16.00 hod.( je však možné ho upraviť, podľa požiadaviek rodičov). Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  je stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poltár ( v súčasnosti je to 10 až 15 eur). Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti pochádzajúce z rodiny v hmotnej núdzi príspevok neplatia.


Alica Hajdamárová
riaditeľka materskej škol