A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 29
TÝŽDEŇ: 29
CELKOM: 556508

Obsah

Školské podujatia


 

Správy

foto

Športový úspech najmladších žiakov a žiačok ZŠ Slobody Poltár

Vybíjaná je veľmi obľúbená športová hra u žiakov na základných školách. Hravou formou rozvíja rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Je to ideálna a najľahšia športovej hra pre túto vekovú kategóriu. Je nenáročná na priestor a na materiálne vybavenie. celý text

šport, škola, oznamy | 12. 12. 2018 | Autor: Mgr. Radoslav Urbančok
#

MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

V predvečer sladkého sviatku sa naši žiaci snažili aktívnym pohybom so stolnotenisovou raketou vyhrať pre seba čo najbohatšiu odmenu. celý text

šport, škola, oznamy | 6. 12. 2018 | Autor: Mgr. Ivan Urda
#

Pohybom k zdravému životnému štýlu

,,Nech sa pohneme kamkoľvek, pôjdu s nami dve najkrajšie veci: príroda a zdravie.“

(Seneca)
celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: PhDr. D. Kminiaková
#

PAN 2018

25. výročie tichého prednesu hlásilo nie len krásne jubileum, ale opäť nezabudnuteľný týždeň strávený s úžasnými ľuďmi. celý text

škola, oznamy, kultúra | 29. 11. 2018 | Autor: Veronika Berkyová Dis. art.
#

Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Flautové trio v novom zložení Radka, Daniela, Anka po svojom umeleckom výkone celoslovenskej súťaže sa bodovo umiestnili na 2.mieste v striebornom pásme. To, že patrili k najmladším v tretej kategórii si zaslúži aj pochvalu. Naše dua Miriama a Timea v 2.kategóriia a v 1.kategórií Lea a Bronka sa umiestnili bodovo na 3.mieste v bronzovom pásme, získali na prvýkrát cenné skúsenosti v tak silnej konkurencii mladých umelcov. celý text

škola, oznamy, kultúra | 29. 11. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Prvácka pasovačka

Prváci zo ZŠ Slobody v Poltári sa vo štvrtok 25. októbra na chvíľu vrátili do dávnych, priam rozprávkových čias. celý text

škola, oznamy | 20. 11. 2018 | Autor: Mgr.Jana Miková
#

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. celý text

oznamy, ostatné, kultúra | 20. 11. 2018 | Autor: Vychovávateľky, ZŠ Školská 3
#

PORTRÉTY 2018

PORTRÉTY 2018 koncert hudby skladateľov 20.a 21.st,ktorý sa 13.11.uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár. Všetkých zaujala aj pekná prezentácia o skladateľoch a hlavne o výrazových prostriedkoch hudby, ktorú interpretovali mladí sólisti hrou na klavíri, zobcovej flaute, gitare, saxofónne, speve, husliach... celý text

škola, oznamy, kultúra | 19. 11. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková