A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 721
TÝŽDEŇ: 5570
CELKOM: 556474

Obsah

Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Typ: škola | oznamy | kultúra
Flautové trio v novom zložení Radka, Daniela, Anka po svojom umeleckom výkone celoslovenskej súťaže sa bodovo umiestnili na 2.mieste v striebornom pásme. To, že patrili k najmladším v tretej kategórii si zaslúži aj pochvalu. Naše dua Miriama a Timea v 2.kategóriia a v 1.kategórií Lea a Bronka sa umiestnili bodovo na 3.mieste v bronzovom pásme, získali na prvýkrát cenné skúsenosti v tak silnej konkurencii mladých umelcov.

Úroveň umeleckej súťaže bola naozaj vynikajúca, čo zhodnotil predseda súťaže Mgr. Art. Peter Zajíček, ktorého potešilo každé vystúpenie žiakov. Súčasťou podujatia bol i seminár Oľgy Frederiksen o umeleckom školstve v Dánsku, ako sa rozvíja komorná hra v hudobných i základných školách a jej význam pre spoločnosť. Krátky dokumentárny film nás zoznámil s odkazom Jána Albrechta, hud. skladateľ, zakladateľ súboru starej hudby Muzica aeterna, profesor a šíriteľ komornej hudby.

Dievčatá si odniesli zo súťaže ministerský diplom, vecné ceny, finančné poukážky a hlavne umelecké zážitky a skúsenosti. Poďakovanie bolo i p. učiteľom za prípravu svojich zverencov, ktorí boli tiež odmenení Ďakovným listom a spomienkovým darčekom. ZUŠ J. ALBRECHTA zvládla organizáciu celosl. súťaže na výbornú, vytvorili všetkým príjemnú atmosféru. GRATULUJEME dievčatám ZUŠ Poltár za výborné výkony a reprezentáciu školy i mesta Poltár.

 Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.
riaditeľka ZUŠ Poltár


Vytvorené: 29. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2018 16:44
Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková