A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 34
TÝŽDEŇ: 34
CELKOM: 556513

Obsah

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Typ: oznamy | ostatné | kultúra
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Dňa 07. novembra 2018 navštívili Domov sociálnych služieb Tilia v Slanej Lehote deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári. Spolu so svojimi pani vychovávateľkami si pripravili veselý program a milé darčeky, ktoré vlastnoručne vytvorili, môžete si ich pozrieť vo fotogalérii. Pri ich výrobe sme mysleli na babičky a dedkov. Boli to malí papieroví ježkovia s takýmto vinšom: „Starí rodičia, to je dar z neba, dávajú viacej ako nám treba. Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia, vďaka nim sa nebojíme žiadneho skúšania. Aj, keď nás zabolí päťka z diktátu, vždy nás chránia od rodičovského záchvatu. Za to Vám ĎAKUJEM babka i dedko, že ste mi z lásky vždy dali všetko...“

Každoročne si pripomíname, že október je mesiacom úcty k starším, že staroba sa nás týka a je prirodzenou súčasťou nášho života. Preto sme sa opäť aj tento rok rozhodli zavítať medzi seniorov a darovali im kus nás, dali sme im najavo svoju náklonnosť prostredníctvom, toho čo vieme najlepšie: recitáciou, spevom a tancom. Nechýbala ani modlitba za starkú od M. Rúfusa. Ľudové piesne: Z východnej dievčatá, Keď sa sýkorčička vydávala, Keď som ja húsky pásala, Spievanky, Trhala som bazaličku, Tečie voda skokom, Pod horou, pod horou, Svieti mesiac o pol noci, Zaleť sokol biely vták. Moderný tanec od šikovných štvrtákov. Vypočuli si Gaelský nápev v podaní pani vychovávateľky Matúšovej: Vďaka Ti, Bože, nebeský otče. Nuž a na konci si niektorí seniori aj trošku s nami zaspievali a zatancovali.

Láska a úcta má byť stála. Veríme, že babičky a dedkovia, aj zdravotnícky personál pocítili lásku a úctu od nás. Popriali sme im v závere veľa zdravia, radosti a životného optimizmu a sľúbili, že o rok sa opäť stretneme.  

 

S pozdravom deti a pani vychovávateľky zo starej školy


Vytvorené: 20. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2018 09:09
Autor: Vychovávateľky, ZŠ Školská 3