A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 530
TÝŽDEŇ: 979
CELKOM: 537289

Obsah

Imatrikulácia v ZUŠ

Typ: škola | oznamy | kultúra
„Haló haló, čo sa to tu v našej Zuš-ke opäť deje?
Každý učiteľ sa na nás milo smeje.
Každý nás tu s otvorenou náručou víta,
na ťažké otázky sa nás pýta.
Prečo sa nás to pýtali?
Pretože nás do Zuškárkej rodinky vítali!“

Ďalší nápad, ktorý vznikol z radu tvorivých učiteľov našej  školy sa tešil obrovskému úspechu. Čo ním bolo? Milé uvítanie tých najmenších žiakov našej Základnej umeleckej školy. Imatrikulačná slávnosť sa uskutočnila 5.10.2018 v priestoroch koncertnej sály.

Malých zuškárikov vítali naše štyri múzy – výtvarná, tanečná, hudobná a literárno-dramatická. Úlohy, ktoré naši najmenší dostali zvládli na výbornú a boli prijatí do cechu zuškárskeho. Zároveň boli obdarovaní malými darčekmi  zo SRRZ – pri ZUŠ a imatrikulačným listom na pamiatku.

Slávnostné privítanie mali na starosti učitelia jednotlivých odborov a pani riaditeľka. Veľmi sme sa tešili účasti imatrikulovaných žiačikov, ale aj ich rodičov. Verím, že program ktorý si pripravili ich starší spolužiaci pod vedením ich triednych učiteľov sa páčil nie len Vám milí rodičia, ale zároveň motivačne  „nakopol“ našich najmenších vpred.

Veľmi nás teší, že sa táto akcia ujala a potešila nejedného žiačika.

Tešíme sa, ako budúci rok opäť privítame najmenšiu zložku našej veľkej rodinky umenia!

 

p. uč. Veronika Berkyová DiS. art.


Vytvorené: 22. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2018 11:28
Autor: Veronika Berkyová DiS. art.