A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 592
TÝŽDEŇ: 592
CELKOM: 478184

Obsah

Oslavy 40. výročia založenia materskej školy

Typ: škola | oznamy
MŠ Sklárska 34 v Poltári oslávila, 15. júna 2018, 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná akadémia. Pozvanie prijali primátor mesta Poltár, pán Pavel Gavalec, poslankyňa Banskobystrického zastupiteľstva MUDr. Andrea Baníková, vedúca školského úradu Ing. Mária Pribilincová, prednosta okresného úradu Ing. Pavel Gavalec ml., poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. Radovan Baník. Pozvanie na slávnosť ďalej prijali bývalí zamestnanci MŠ, rodičia a priatelia materskej školy. O kultúrny program sa postarali deti MŠ. História školy bola predstavená prezentáciou a galériou fotografií niekdajších i terajších pracovníkov.

17.  júla 1978 sa otvorila pestrá kniha života tejto materskej školy. V týchto dňoch máme možnosť listovať v nej, hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za tie roky urobilo, ako aj zaspomínať si na tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj rukopis. Prvou riaditeľkou MŠ bola Zdena Kojnoková, ktorá to nemala jednoduché. Veď nábytkom, učebnými pomôckami a hračkami zariadila a vybavila nielen interiér školy, ale i školský dvor s preliezkami, pieskoviskami a, na ten čas, moderným dopravným ihriskom. Jej nasledovníčkami boli Katarína Aličová, Emília Adamová, Viera Kindernajová, Andrea Rončáková, Katarína Kačániová, Bc.

Od roku 2010 je riaditeľkou materskej školy Jana Abelovská. Za túto dobu materská škola prešla rôznymi organizačnými zmenami, no jej poslanie bolo vždy rovnaké. Poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie, dávať im kvalitné základy do budúceho života. Práca vymenovaných riaditeliek by nebola možná bez ich zástupkýň, učiteliek, kuchárok, upratovačiek, školníkov, údržbárov, pracovníčok v práčovni, ktorí sa za tých 40 rokov v tomto predškolskom zariadení vystriedali. Nemožno opomenúť ani výdatnú pomoc rodičov a hlavne zriaďovateľa – Mesta Poltár, poslancov a všetkých, ktorým na predškolskom vzdelávaní v našom meste záležalo a záleží.

Čo znamená 40 rokov v živote jednej materskej školy?

Sú to tisíce malých človiečikov, ktorí cupotali chodníčkom do materskej školy, tisíce malých životov. Tisíce detských ručičiek, ktoré hľadali oporu u pani učiteliek, keď rodičia odchádzali. Tisíce drobných slzičiek kotúľajúcich sa po detských líčkach. Ale je to aj množstvo pani učiteliek s veľkým srdcom, ktoré vedeli byť deťom oporou v nových neznámych situáciách, keď sa učili svoju prvú básničku. Neodmysliteľnou súčasťou  materskej školy boli  aj pracovité tety kuchárky, ktoré sa starali o jedlo, o to, aby deťom chutilo a tety upratovačky, ktoré sa denne starali o čistotu v triedach. Okrem toho však deťom často dodali dôveru v dospelých svojím úsmevom, pohladením či pofúkaním boľačiek.

Dnes sú z nich už dospelí ľudia, ktorí majú svoje deti umiestnené v tejto materskej škole.

Ja pevne verím, milí prítomní, že sa Vám náš slávnostný program páčil, že vo vás zostali milé spomienky na pripravenú  slávnosť a že  ste si odniesli pocit úcty k našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli jej súčasťou po celý čas jej existencie.

Našej škole, jubilantke, prajem, aby sa vždy úspešne rozvíjala, aby ju neustále navštevovalo dostatok detí. Želám jej spolupracujúcich rodičov, učiteľov so zmyslom pre zodpovednosť, flexibilitu, tímovú prácu a naďalej dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a Radou školy, ktorej členke Mgr. Michaele Škodovej ďakujeme za príhovor na slávnostnej akadémii.

Poďakovanie zároveň patrí aj sponzorom, bez ktorých by sa akadémia uskutočniť nemohla : Pán Chovanec Poltár, ATC JR Púchov, Koliba Hriňová, CZ Market Kubaliaková, Tatranská mliekáreň.

Za zriaďovateľa, mesto Poltár, riaditeľke, Jane Abelovskej, poďakoval primátor mesta Pavel Gavalec a pri tejto príležitosti Materskej škole Sklárska 34, Poltár udelil Cenu mesta Poltár, ktorú mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 207/2018, v ktorom ju schvaľuje  za kvalitnú výchovu a vzdelávanie, za podporu a rozvoj mladých talentov, za vytváranie podmienok pre propagáciu tradičných hodnôt, za uchovávanie špecifík a zvláštností regionálnych tradícií, za kultúrny rozvoj a šírenie dobrého mena mesta Poltár.

Na záver by som chcela prejaviť poďakovanie Vám všetkým. Bez Vašej pomoci a podpory by sme sa nezaobišli. Vám všetkým patrí moja vďaka.


Vytvorené: 26. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2018 12:07
Autor: Ing. Katarína Pinková