A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 591
TÝŽDEŇ: 591
CELKOM: 478183

Obsah

Školské podujatia


 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

VÝLET do BRATISLAVY

Predposledný deň školského roka navštívili najstarší žiaci 1. stupňa ZŠ Školská 3 Bratislavu. Spolu s nimi sa do autobusu zavčasu ráno posadilo aj niekoľko rodičov a pedagógov. celý text

škola | 13. 7. 2018 | Autor: Mgr. Monika Malá
#

Relaxačný výlet z ŠKD

Dňa 20. júna 2018 deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári navštívili AQUAPARK AquaCity Poprad – vodný svet pod Vysokými Tatrami. celý text

škola | 29. 6. 2018 | Autor: E. Dudášová, A. Matúšová, J. Sivičeková

Deň plný zábavy

Koniec školského roka je hektický nielen pre žiakov, ale aj pedagógov. Sprevádzajú ho výstupné testy, kontrolné práce, diktáty, skúšanie a veľa písomností. celý text

škola | 29. 6. 2018 | Autor: Mgr. Eva Nociarová
#

Návšteva dopravného ihriska

V dňoch 22. a 26. júna 2018 navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ na Školskej ulici 3 v Poltári dopravné ihrisko v Lučenci. celý text

škola | 29. 6. 2018 | Autor: Mgr. Miroslava Miadoková
#

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Naša škola sa v školskom roku 2017/18 zapojila do medzinárodnej súťaže ,,English Star“, v ktorej si vybraní žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Mgr. Michal Apjar
#

Koncoročný výlet

Dňa 19. 6. 2018 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili školského výletu. Autobus ich odviezol do prekrásneho prostredia v blízkosti Liptovského Mikuláša, kde navštívili ZOO Kontakt. Uvideli množstvo živočíchov. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Mgr. M. Kochanová
#

Konverzácia v „praxi“ !

... A tak sme išli „do terénu“! Žiaci na hodinách Konverzácie v anglickom jazyku majú možnosť zdokonaliť si jazykové zručnosti formou didaktických hier, pozeraním zaujímavých videí, prácou s časopisom. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:
#

Mladí priatelia poľovníctva

Naša škola učí žiakov, že poľovníctvo nie je len o love. Hlavnou zásadou poľovníka je najskôr chov, ochrana a potom lov. celý text

škola | 29. 6. 2018 | Autor: Mgr. Michal Apjár
#

ZŠ – Školská v škola v prírode –Radava

Nastal jún, obdobie, kedy pre našich žiakov organizujeme rôzne výlety a plánujeme školy v prírode. Ani tento rok nebol výnimkou. Žiaci 2. Až 4. Ročníka sa zúčastnili školy v prírode v dedinke Radava v penzióne Iveta. celý text

škola | 29. 6. 2018 | Autor: Mgr. M. Kochanová
#

Oslavy 40. výročia založenia materskej školy

MŠ Sklárska 34 v Poltári oslávila, 15. júna 2018, 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná akadémia. Pozvanie prijali primátor mesta Poltár, pán Pavel Gavalec, poslankyňa Banskobystrického zastupiteľstva MUDr. Andrea Baníková, vedúca školského úradu Ing. Mária Pribilincová, prednosta okresného úradu Ing. Pavel Gavalec ml., poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. Radovan Baník. Pozvanie na slávnosť ďalej prijali bývalí zamestnanci MŠ, rodičia a priatelia materskej školy. O kultúrny program sa postarali deti MŠ. História školy bola predstavená prezentáciou a galériou fotografií niekdajších i terajších pracovníkov. celý text

škola, oznamy | 26. 6. 2018 | Autor: Ing. Katarína Pinková
prvá prechádzajúci
z 2
posledná