A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Január:  21, 22, 28, 29
 • Február: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 6. február (streda)
 • 6. marec (streda)
 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 27
DNES: 597
TÝŽDEŇ: 5788
CELKOM: 580803

Obsah

Vzdelávací projekt Fenomény sveta na Novej škole

Typ: škola
Naša škola sa snaží čo najviac priblížiť svojím edukačným procesom ku požiadavkám moderného vzdelávania v 21. storočí. Naším úsilím je, aby výchova a vzdelávanie bolo pre žiakov našej školy vysoko motivačné, pútavé, inšpirujúce a najmä využiteľné pre ich budúci osobný život.

V napĺňaní týchto cieľov nám vo veľkom pomohol aj nový projekt, ktorý sa na Slovensku rozbehol približne od októbra 2018 s názvom Fenomény sveta a naša škola sa do neho aktívne zapojila. Vybrali sme preň žiakov 7.A triedy. Pre tento projekt sme sa rozhodli aj preto, lebo vzdelávacie aktivity obsiahnuté vo Fenoménoch sveta nestoja na pasívnom odovzdávaní informácií a memorovaní. Aktivity využívajú inovatívne metódy, ktoré rezonujú v diskusiách o školstve v 21. storočí. Atraktívne vzdelávanie je také, ktoré žiaka motivuje svojím obsahom a cieľmi. Pretože chceme, aby boli žiaci zvedaví a aby získali odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú. K tomu im pomôžu kvalitné vzdelávacie aktivity a špičkové videá z dielne BBC. Zážitkové vyučovanie presúva ťažisko učenia na žiaka a jeho vlastnú skúsenosť. Pretože spoločným menovateľom je vlastná skúsenosť žiaka s využitím kritického myslenia, čítania s porozumením či kreativity.
 

Jednotlivé témy vo Fenoménoch sveta sú medzipredmetové – preberané z rôznych perspektív tak, aby sa žiaci učili v súvislostiach a kontexte. Tento projekt je považovaný aj za nový vyučovací predmet pre 2. stupeň základných škôl. Materiály obsiahnuté v tomto projekte pokrývajú 5 javov, ktoré každodenne ovplyvňujú náš život: voda, slnko, vzduch, kultúra a komunikácia. Spomenuté video – materiály spoločnosti BBC, ktoré sú vo Fenoménoch sveta sú prehľadne rozdelené po ročníkoch do jednotlivých vyučovacích predmetov pre 2. stupeň. Vyučujúci, tak môže svoje vyučovacie témy priamo prepájať s týmito videami. Ku všetkým videám sú pripravené aj cvičenia, ktoré žiaci môžu využívať, či už v škole na precvičovanie a upevňovanie vedomostí alebo aj v domácej príprave.
 

Okrem toho sa žiaci zúčastňujú každý druhý týždeň novej súťaže s youtuberom Bačom. Ten, ich oboznamuje vždy s novým štátom, či krajinou. Žiaci potom odpovedajú na súťažné otázky a kto dosiahne úspešnosť aspoň 50 bodov je automaticky zapojený do súťaže o hlavnú cenu. Tou je expedícia pre celú triedu s Bačom do nórskych fjordov.
 

Veríme, že zapojením našich žiakov do tohto projektu bude vyučovací proces pre nich zaujímavejší a pútavejší. A v prípade, že sa na nich usmeje šťastie, bude to znásobené zaujímavou expedíciou do Nórska.

PaedDr. P. Kostka


Vytvorené: 9. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2019 08:47
Autor: PaedDr. Peter Kostka