A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 21
DNES: 814
TÝŽDEŇ: 4446
CELKOM: 1950094

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

O nás

Coat of arms of Poltár.png

Spoločný školský úrad Poltár

 

Spoločný školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť v zmysle zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa §6 odsek 1 a §9 odsek 1 citovaného zákona

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblastiach

-prijatia žiaka,

-povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej  dochádzky žiaka,

-oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa  v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

-povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

-uloženia výchovných opatrení,

-povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,

-povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom  školy,

-určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť  poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ,

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec    zriaďovateľom

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy. 

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade      s platnými právnymi predpismi.

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

 

Kontaktné údaje: 

Mestský úrad Poltár

Spoločný obecný úrad – školský

Železničná 489/1

987 01 Poltár

odborný zamestnanec : PhDr. Martin Karásek

pevná linka: 047/430 84 33

e- mail : skolskyurad@poltar.sk