A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 1283
CELKOM: 508077

Obsah

Stránka

 • 1

Milan Gubier

Milan GubierSmútiace rodiny Kojnoková, Kováčová, Mojžišová a Kántorová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 8. 9. 2018 po ťažkej chorobe v nemocnici v Lučenci zomrel ich otec, starý otec, priateľ a príbuzný, náš občan Milan Gubier, nar. 30. 1. 1944 v Poltári.
Občianska rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 11. 9. 2018 t.j. v utorok o 15.30 hodine v DS v Poltári.

10. 9. 2018

Jozef Lehocký

Jozef LehockýSmútiace rodiny Lehocká, Beňušová, Melicherová a Zvarová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 6. 9. 2018 zomrel v nemocnici v Lučenci ich manžel, otec, starý a prastarý otec, príbuzný a náš občan Jozef Lehocký, vo veku 87 rokov.
Občianska rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 10. 9. 2018 t.j. v pondelok o 14.00 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené hodinu pred pohrebom.

7. 9. 2018

Anna Turoňová rod. Pisoňová

Anna Turoňová rod. PisoňováSmútiace rodiny Turoňová, Kamenská a Kancková s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 3. 9. 2018 zomrela ich matka, stará a prastará matka, sestra, príbuzná a naša občianka Anna Turoňová rod. Pisoňová, vo veku nedožitých 97 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 5. 9. 2018 t.j. v stredu o 13.30 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené hodinu pred pohrebom.

4. 9. 2018

Tibor Talán

Tibor TalánSmútiace rodiny Talánová, Majerová a Sýkorová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 1. 9. 2018 v popoludňajších hodinách v nemocnici v Lučenci zomrel ich manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný, náš občan Tibor Talán, nar. 6. 11. 1941 v Poltári.
Občianska rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 4. 9. 2018 t.j. v utorok o 15.00 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené hodinu pred pohrebom.

3. 9. 2018

Božena Kupčeková

Božena KupčekováSmútiace rodiny Kupčeková, Hadad, Findrová a Kamenská s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 20. 8. 2018 vo večerných hodinách doma v kruhu svojej rodiny zomrela ich matka, stará a prastará matka, sestra, príbuzná a naša občianka Božena Kupčeková rod. Kamenská, nar. 5. 7. 1935 v Poltári – osade Červeň.
Občianska rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 23. 8. 2018 t.j. vo štvrtok o 15.00 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené hodinu pred pohrebom.

22. 8. 2018

Stránka

 • 1