A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 36
TÝŽDEŇ: 1286
CELKOM: 508080

Obsah

Športový deň v ZO SZPB v Poltári

Typ: šport | oznamy
Spomienky, stretnutia a kúsok ľudských slov boli náplň športového dňa, ktorý zorganizovala ZO SZPB v Poltári. Výbor za dobrej podpory predsedu Ladislava Kamenského a tajomníka Jána Iždinského športovú aktivitu pre svojich členov ZO SZPB sústredil do objektu kúpaliska v Poltári.

Všetky tri športové disciplíny mali počet možností trikrát a dosť. Súťažili mladí aj starší. Čo bolo podstatné, že všetci súťažiaci boli víťazi a to v disciplínach : vrh guľou na presnosť do jamky, vrh loptou do basketbalového koša a kop futbalovou loptou na malú bránku. Všetci mali chuť do práce lebo takúto akciu bolo treba pripraviť. Občerstvenie v podobe veľmi chutného guľaša mali na starosti viac ženy a o tovar na prípravu sa starali chlapi.Všetko sa vydarilo.

Počasie prialo, pripravené malé darčeky pre tých najlepších súťažiacich potešili. Zanôtila aj harmonika a prekrásne slovenské piesničky sa ozývali v priestore kúpaliska.Obyčajný deň 14.august 2018, utorok od 8.00 hodiny do 15.00 hodiny bol kúskom radosti pre členov ZO SZPB v Poltári a pozvaných hostí medzi ktorými boli – primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, prednosta mestského úradu Pavel Olšiak a podpredsedníčka Obl. výboru SZPB v Lučenci Mária Švikruhová.

Všetci sa zapojili do súťaže, ochutnali guľáš a v spomienkach zablúdili aj do histórie nášho Povstania. Nie v nostalgii, ale ako o skutočnosti, že aj športový deň mohol byť pekný vďaka aj tejto tak dôležitej dejinnej udalosti pre naše drahé Slovensko. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí na cestách životom hľadajú pekné, účelné stretnutia a spomienky. Život je prejavom aj v niečom takomto a vôbec nezáleží na veku. Na ďalšie stretnutia sa teší

Výbor ZO SZPB v Poltári


Vytvorené: 13. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2018 14:52
Autor: Janka Švikruhová