A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 27
TÝŽDEŇ: 1277
CELKOM: 508071

Obsah

Volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Poltár

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: bývalá fotoslužba na Ulici družby

pre občanov  bývajúcich na Uliciach:

 • Jarmočná,
 • Kvetná,
 • Obrancov mieru,
 • Poľná,
 • Pionierska,
 • Partizánska,
 • Družby,
 • Revolučná,
 • Kanadská,
 • Lúčna,
 • Nová

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Spojená škola na Ulici železničnej

pre občanov bývajúcich na Uliciach:

 • Sklárska 580/25-33  bl. P
 • 9.mája
 • Podhorská
 • Továrenská
 • Železničná
 • Záhradná
 • Prievrana
 • Hájiky – Maky
 • občania s trvalým pobytom na obci

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť : základná škola na Ulici školskej (stará škola)

pre občanov bývajúcich na Uliciach:   

 • Školská
 • Fučíkova 612/01 - 05  bl. J
 • Fučíkova 618/11 - 12  bl. L
 • Fučíkova 619/09 - 10  bl. M
 • Fučíkova 620/07 - 08  bl. N
 • Fučíkova 626/13 - 18  bl. R
 • Fučíkova 628/19 - 21  bl. S
 • Fučíkova 636/22 - 24  bl. T
 • Fučíkova 649/25 - 27  bl. U

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: základná škola na Ulici slobody  (nová škola)

pre občanov bývajúcich na Uliciach:

 • 13. januára
 • Sklárska 507/12
 • Sklárska 503/13 - 15   bl. A
 • Sklárska 504/16 - 18   bl. B
 • Sklárska 505/19 - 21   bl. C
 • Sklárska 506/22 - 24   bl. D
 • Sklárska 508/10 - 11   20 b.j.
 • Sklárska 574/01 - 09   bl. E
 • Sklárska 579/36 - 40   bl. O
 • Sklárska 593/41 - 49   bl. K

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Kultúrny dom na Ulici slobody

pre občanov  bývajúcich na Uliciach:

 • Slobody
 • Sklárska 594/56 - 62  bl. I
 • Sklárska 592/53         bl. F
 • Sklárska 577/54         bl. H
 • Sklárska 608/55         bl. Z
 • Sklárska 576/52         bl. G

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Pohostinstvo v Zelenom

pre občanov bývajúcich

 • v mestskej časti Zelené

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Kultúrny dom v Slanej Lehote

pre občanov bývajúcich

 • mestskej časti Slaná Lehota