Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Osobnosti a rodáci

Ladislav Žilák - pôsobil ako príslušník RAF za II. svetovej vojny u 311 krídle vo vojenskom letectve. (celkom ich bolo 1180)

Česko-slovenskí letci v Royal Air Force boli príslušníci česko-slovenských zahraničných vojenských jednotiek, ktorí pôsobili počas druhej svetovej vojny v jednotkách britskej Royal Air Force (RAF). Ich oficiálne nasadenie sa začalo na základe dohody medzi exilovou vládou a britskou stranou 25. októbra 1940.[1][2]

Július Pástor - narodil sa 30. decembra 1887 v Lukovišti, okres Hnúšťa. Po skončení národnej školy v rodisku a strednej v Rimavskej Sobote skončil učiteľský ústav ev. kolégia v Prešove, kde obdržal učiteľský a kantorský diplom v júni r. 1907. Do učiteľskej služby vstúpil dňa 1. októbra 1907 v Poltári, kde učil až do 1. decembra 1950, keď v 44. roku učiteľovania bol penzionovaný ako riaditeľ školy.

Marta BRZIAKOVÁ, – narodila sa 31. júla 1920 v Poltári v učiteľskej rodine Júliusa Pástora a Margity, rodenej Hrkovej. Väčšinu svojho života prežila v Poltári.

Prof. PhDr. Zdenko KASÁČ, CSc. - narodil sa 15. augusta 1924 v Poltári. Ľudovú školu v rokoch 1930-1935 navštevoval v Poltári. Ďalej pokračoval vo svojich štúdiách na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci. V r. 1948 ukončil Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore slovenský jazyk, filozofia a francúzsky jazyk. Pôsobil ako stredoškolský, neskôr vysokoškolský učiteľ na UMB v B. Bystrici. Ťažiskom jeho vedecko-výskumnej činnosti sú dejiny slovenskej literatúry 20. storočia. Je autorom a spoluautorom mnohých knižných publikácií. Je čestným občanom nášho mesta a spoluautorom regionálnej monografie „Mesto Poltár“.

Ing. Július MORHÁČ, - narodil sa 25. novembra 1927 v Zelenom. Je poľnohospodárskym inžinierom. Po skončení meštianky v Kokave nad Rim. odišiel študovať na Strednú vyššiu hospodársku školu v Martine, ktorú ukončil v Košiciach. V roku 1951 ukončil Vysokú školu zemědelskú v Brne. Prakticky až do dôchodku pracoval v jednom podniku Poľnohospodársky projektový ústav – ústredie Bratislava. Bol hlavný technológ. Tu pôsobil celkom 42 rokov.

Je autorom a spoluautorom piatich knižných publikácií, v ktorých prezentoval najnovšie technológie chovov hospodárskych zvierat.  Nadobudnuté technicko-ekonomické poznatky a skúsenosti ešte aj teraz využíva ako poradca.  Rád sa vracia do rodného kraja, spomienkami vraj vždy omladne, teší sa z jeho rozvoja a je smutný zo všetkého, čo stagnuje a spôsobuje zaostávanie.  V novembri sa dožije krásneho životného jubilea. Usudzuje, že aj preto, lebo ako hovorí: „Musím vždy niečo robiť, aby som nemal čas zomrieť.“

MUDr. Adela PALANOVÁ, CSc., - sa narodila 1. júla 1929 v Zelenom. Pôsobila ako lekárka epidemiologička a internistka. Je zaslúžilou lekárkou a nositeľkou významných ocenení. Napísala mnoho odborných prác, v ktorých sa zaoberala problematikou Q-horúčky a iných ochorení. Jej životným krédom je: „Úctu a váženosť si nikto nezíska menovaním do funkcie, musí si to vydobyť svedomitou prácou.

Prof. RNDr., Ján KOŠŤÁLIK, DrSc. - narodil sa 19. augusta 1929 v Pondelku, kde navštevoval aj ľudovú školu. Meštiansku školu absolvoval v Kokave nad Rimavicou. V štúdiu pokračoval na Učiteľskej akadémii v Lučenci, vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde začal aj pracovne pôsobiť. Je geografom a vysokoškolským učiteľom. Venuje sa aj publikačnej činnosti. Žije a pôsobí v Košiciach.

PhDr. Ladislav LENG, CSc - (* 8. 10. 1930 Zelené, † 25. 7. 1973 Bratislava) etnomuzikológ, hudobný pedagóg, teoretik a organizátor v oblasti osvetovej práce a ľudovej hudobnej tvorivosti.

Doc. JUDr. Ivan GAŠPAROVIČ, – sa narodil 27. marca 1941 v Poltári. Skončil vysokoškolské štúdium práva. Pracoval na Okresnej prokuratúre v Martine a neskôr na Mestskej prokuratúre v Bratislave. Učil na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. V rokoch 1990-1992 zastával post generálneho prokurátora ČSFR v Prahe. V roku 1992 ho zvolili za poslanca SNR a vzápätí sa stal predsedom slovenského parlamentu. Podieľal sa na vzniku Ústavy SR. 17. apríla 2004 bol zvolený za prezidenta SR, je čestným občanom mesta Poltár.

Ing. Ivan SÝKORA, - narodil sa 3. januára 1943 v Poltári. Je ekonomickým inžinierom. Základnú a strednú školu ukončil v Poltári, Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval v Sklárňach v Poltári, v Tatraskle Trnava a na Úrade vlády SR. T. č. žije a pôsobí v Bratislave ako prezident Slovenskej humanitnej rady. Je nositeľom štátnej vyznamenania Pribinov krúž 3. stupňa a čestného uznania prezidenta SR 2. stupňa za humanitnú činnosť v prospech hendikepovaných ľudí.

Ing. Vladimír MAŇKA – narodil sa 19. septembra 1959 v Lučenci. Základnú školu začal navštevovať v Zelenom. Je absolventom Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Bratislave. Pracovne pôsobil v Podpolianskych strojárňach v Detve, vo firme INVESTEX Zvolen a dve volebné obdobia bol primátorom mesta Zvolen. V roku 2022 bol znovu zvolený za primátora mesta Zvolen.

Mgr. Peter PETRUS sa narodil 8. mája 1972 v Lučenci. Základnú školu navštevoval v Poltári. Stredoškolské vzdelanie ukončil na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení nastúpil pracovať ako redaktor TASR, následne pracoval v denníku Sme, v rádiu TWIST, v televízii TA3.V súčasnosti pracuje v TV JOJ.

Mgr. Peter JANKŮ sa narodil sa 12. februára 1974 v Lučenci. Je výtvarníkom, scénografom, folkovým spevákom a publicistom. Základnú školu navštevoval v Poltári, stredoškolské štúdiá ukončil v Kremnici v škole úžitkového výtvarníctva. V rokoch 1993-1998 študoval na Fakulte humanitných vied v B. Bystrici, odbor filozofia – výtvarná výchova. Od r. 1992 zložil množstvo piesní, ktoré má doteraz v repertoári a koncertne ich uvádza. Pôsobil v Štátnej opere v B. Bystrici, t. č. pracuje ako redaktor v televízii. Ďakuje za pozvanie a mysľou je stále v rodnom meste.

PaedDr. Ján SIHELSKÝ sa narodil 7. novembra 1960 v Rimavskej Sobote, Je ženatý a má dve deti  Po ukončení stredoškolských štúdií pokračoval v štúdiu na Fakulte telovýchovy a športu UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1984. Po štúdiu nastúpil na Obvodný výbor SZM Bratislava 1, kde pracoval ako vedúci oddelenia pre stredné a vysoké školy. Postupne pracoval na ONV Dunajská Streda ako vedúci odd. PPP – odb. školstva a neskôr vo funkcií riaditeľa úradu práce v Dunajskej Strede. Od roku 2004 pracoval vo funkcií projektového manažéra spoločnosti MWH k.s. Bratislava. V súčasnosti zastáva funkciu generálneho riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Vo voľnom čase sa venuje futbalu ako futbalový rozhodca a v súčasnosti pôsobí ako Delegát stretnutí súťaží riadených SFZ. V rokoch 1997- 1998 bol asistentom FIFA a UEFA na medzinárodnej listine.

V roku 2006 ukončil aktívnu činnosť ako futbalový rozhodca. Od roku 1992 pracoval vo viacerých odborných komisiách MPSVaR SR, PHARE, a bol som členom Stredoeurópskej komisie pre oblasť APZ za SR. Od roku 1992 sa zúčastňoval ako člen Hodnotiacej komisie PALMIF, na výberoch projektov podporovaných EÚ v ČSFR a na Slovensku. Od februára 2004 do mája 2004 bol členom Rady riaditeľov ÚPSVaR SR, ktorá bola poradným orgánom Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2004 pracoval v komanditnej spoločnosti MWH, kde zastával pozíciu projektového manažéra pre Štrukturálne fondy EÚ a zároveň bol riaditeľom ľudských zdrojov vo firmách, ktoré tvoria podnikateľskú skupinu HESSEL. Od mája 2006 je členom súťažného úseku Komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu a taktiež pracuje ako člen Revíznej komisie Západoslovenského futbalového zväzu.

Mgr. Michal Račko sa narodil 1. januára 1974 v Lučenci. Po absolvovaní gymnázia pokračoval v nadstavbovom štúdiu na sociálno-právnej akadémií v Košiciach. Neskôr pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte, kde popri zamestnaní získal titul magistra. Po ukončení štúdia pracoval v agentúre TASR a neskôr v rádiu Twist a 12 rokov pôsobil v rádiovej jednotke trhu – v rádiu Expres, naposledy ako zástupca šéfredaktora spravodajstva. Potom bol členom úspešného volebného tímu súčasného prezidenta Andreja Kisku. V súčasnosti pracuje v PR Clinic Bratislava.

Od malička sa venuje rôznorodým športovým aktivitám. Najviac času však venuje futbalu. Hrával za Sklotatran Poltár. Okrem futbalu sa venuje tenisu, aquashu, hokeju a plávaniu. V roku 2008 reprezentoval slovenských hercov, spevákov a umelcov pod hlavičkou mužstva MUZAFA na svetovom futbalovom šampionáte v Rusku.

Mesto

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13
1
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3 4 5

Sviatok

Meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea

Zajtra má meniny František, Edvin, Fraňo

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:2054
TÝŽDEŇ:4021
CELKOM:2538780

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať