Menu
Mesto Poltár
MestoPoltár

Osobnosti a rodáci

Ladislav Žilák - pôsobil ako príslušník RAF za II. svetovej vojny u 311 krídle vo vojenskom letectve. (celkom ich bolo 1180)

Česko-slovenskí letci v Royal Air Force boli príslušníci česko-slovenských zahraničných vojenských jednotiek, ktorí pôsobili počas druhej svetovej vojny v jednotkách britskej Royal Air Force (RAF). Ich oficiálne nasadenie sa začalo na základe dohody medzi exilovou vládou a britskou stranou 25. októbra 1940.[1][2]

Július Pástor - narodil sa 30. decembra 1887 v Lukovišti, okres Hnúšťa. Po skončení národnej školy v rodisku a strednej v Rimavskej Sobote skončil učiteľský ústav ev. kolégia v Prešove, kde obdržal učiteľský a kantorský diplom v júni r. 1907. Do učiteľskej služby vstúpil dňa 1. októbra 1907 v Poltári, kde učil až do 1. decembra 1950, keď v 44. roku učiteľovania bol penzionovaný ako riaditeľ školy.

Marta BRZIAKOVÁ, – narodila sa 31. júla 1920 v Poltári v učiteľskej rodine Júliusa Pástora a Margity, rodenej Hrkovej. Väčšinu svojho života prežila v Poltári.

Prof. PhDr. Zdenko KASÁČ, CSc. - narodil sa 15. augusta 1924 v Poltári. Ľudovú školu v rokoch 1930-1935 navštevoval v Poltári. Ďalej pokračoval vo svojich štúdiách na gymnáziách v Lučenci a v Tisovci. V r. 1948 ukončil Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore slovenský jazyk, filozofia a francúzsky jazyk. Pôsobil ako stredoškolský, neskôr vysokoškolský učiteľ na UMB v B. Bystrici. Ťažiskom jeho vedecko-výskumnej činnosti sú dejiny slovenskej literatúry 20. storočia. Je autorom a spoluautorom mnohých knižných publikácií. Je čestným občanom nášho mesta a spoluautorom regionálnej monografie „Mesto Poltár“.

Ing. Július MORHÁČ, - narodil sa 25. novembra 1927 v Zelenom. Je poľnohospodárskym inžinierom. Po skončení meštianky v Kokave nad Rim. odišiel študovať na Strednú vyššiu hospodársku školu v Martine, ktorú ukončil v Košiciach. V roku 1951 ukončil Vysokú školu zemědelskú v Brne. Prakticky až do dôchodku pracoval v jednom podniku Poľnohospodársky projektový ústav – ústredie Bratislava. Bol hlavný technológ. Tu pôsobil celkom 42 rokov.

Je autorom a spoluautorom piatich knižných publikácií, v ktorých prezentoval najnovšie technológie chovov hospodárskych zvierat.  Nadobudnuté technicko-ekonomické poznatky a skúsenosti ešte aj teraz využíva ako poradca.  Rád sa vracia do rodného kraja, spomienkami vraj vždy omladne, teší sa z jeho rozvoja a je smutný zo všetkého, čo stagnuje a spôsobuje zaostávanie.  V novembri sa dožije krásneho životného jubilea. Usudzuje, že aj preto, lebo ako hovorí: „Musím vždy niečo robiť, aby som nemal čas zomrieť.“

MUDr. Adela PALANOVÁ, CSc., - sa narodila 1. júla 1929 v Zelenom. Pôsobila ako lekárka epidemiologička a internistka. Je zaslúžilou lekárkou a nositeľkou významných ocenení. Napísala mnoho odborných prác, v ktorých sa zaoberala problematikou Q-horúčky a iných ochorení. Jej životným krédom je: „Úctu a váženosť si nikto nezíska menovaním do funkcie, musí si to vydobyť svedomitou prácou.

Prof. RNDr., Ján KOŠŤÁLIK, DrSc. - narodil sa 19. augusta 1929 v Pondelku, kde navštevoval aj ľudovú školu. Meštiansku školu absolvoval v Kokave nad Rimavicou. V štúdiu pokračoval na Učiteľskej akadémii v Lučenci, vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde začal aj pracovne pôsobiť. Je geografom a vysokoškolským učiteľom. Venuje sa aj publikačnej činnosti. Žije a pôsobí v Košiciach.

PhDr. Ladislav LENG, CSc - (* 8. 10. 1930 Zelené, † 25. 7. 1973 Bratislava) etnomuzikológ, hudobný pedagóg, teoretik a organizátor v oblasti osvetovej práce a ľudovej hudobnej tvorivosti.

Doc. JUDr. Ivan GAŠPAROVIČ, – sa narodil 27. marca 1941 v Poltári. Skončil vysokoškolské štúdium práva. Pracoval na Okresnej prokuratúre v Martine a neskôr na Mestskej prokuratúre v Bratislave. Učil na katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. V rokoch 1990-1992 zastával post generálneho prokurátora ČSFR v Prahe. V roku 1992 ho zvolili za poslanca SNR a vzápätí sa stal predsedom slovenského parlamentu. Podieľal sa na vzniku Ústavy SR. 17. apríla 2004 bol zvolený za prezidenta SR, je čestným občanom mesta Poltár.

Ing. Ivan SÝKORA, - narodil sa 3. januára 1943 v Poltári. Je ekonomickým inžinierom. Základnú a strednú školu ukončil v Poltári, Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracoval v Sklárňach v Poltári, v Tatraskle Trnava a na Úrade vlády SR. T. č. žije a pôsobí v Bratislave ako prezident Slovenskej humanitnej rady. Je nositeľom štátnej vyznamenania Pribinov krúž 3. stupňa a čestného uznania prezidenta SR 2. stupňa za humanitnú činnosť v prospech hendikepovaných ľudí.

Ing. Vladimír MAŇKA – narodil sa 19. septembra 1959 v Lučenci. Základnú školu začal navštevovať v Zelenom. Je absolventom Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Bratislave. Pracovne pôsobil v Podpolianskych strojárňach v Detve, vo firme INVESTEX Zvolen a dve volebné obdobia bol primátorom mesta Zvolen. V roku 2022 bol znovu zvolený za primátora mesta Zvolen.

Mgr. Peter PETRUS sa narodil 8. mája 1972 v Lučenci. Základnú školu navštevoval v Poltári. Stredoškolské vzdelanie ukončil na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení nastúpil pracovať ako redaktor TASR, následne pracoval v denníku Sme, v rádiu TWIST, v televízii TA3.V súčasnosti pracuje v TV JOJ.

Mgr. Peter JANKŮ sa narodil sa 12. februára 1974 v Lučenci. Je výtvarníkom, scénografom, folkovým spevákom a publicistom. Základnú školu navštevoval v Poltári, stredoškolské štúdiá ukončil v Kremnici v škole úžitkového výtvarníctva. V rokoch 1993-1998 študoval na Fakulte humanitných vied v B. Bystrici, odbor filozofia – výtvarná výchova. Od r. 1992 zložil množstvo piesní, ktoré má doteraz v repertoári a koncertne ich uvádza. Pôsobil v Štátnej opere v B. Bystrici, t. č. pracuje ako redaktor v televízii. Ďakuje za pozvanie a mysľou je stále v rodnom meste.

PaedDr. Ján SIHELSKÝ sa narodil 7. novembra 1960 v Rimavskej Sobote, Je ženatý a má dve deti  Po ukončení stredoškolských štúdií pokračoval v štúdiu na Fakulte telovýchovy a športu UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1984. Po štúdiu nastúpil na Obvodný výbor SZM Bratislava 1, kde pracoval ako vedúci oddelenia pre stredné a vysoké školy. Postupne pracoval na ONV Dunajská Streda ako vedúci odd. PPP – odb. školstva a neskôr vo funkcií riaditeľa úradu práce v Dunajskej Strede. Od roku 2004 pracoval vo funkcií projektového manažéra spoločnosti MWH k.s. Bratislava. V súčasnosti zastáva funkciu generálneho riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  Vo voľnom čase sa venuje futbalu ako futbalový rozhodca a v súčasnosti pôsobí ako Delegát stretnutí súťaží riadených SFZ. V rokoch 1997- 1998 bol asistentom FIFA a UEFA na medzinárodnej listine.

V roku 2006 ukončil aktívnu činnosť ako futbalový rozhodca. Od roku 1992 pracoval vo viacerých odborných komisiách MPSVaR SR, PHARE, a bol som členom Stredoeurópskej komisie pre oblasť APZ za SR. Od roku 1992 sa zúčastňoval ako člen Hodnotiacej komisie PALMIF, na výberoch projektov podporovaných EÚ v ČSFR a na Slovensku. Od februára 2004 do mája 2004 bol členom Rady riaditeľov ÚPSVaR SR, ktorá bola poradným orgánom Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2004 pracoval v komanditnej spoločnosti MWH, kde zastával pozíciu projektového manažéra pre Štrukturálne fondy EÚ a zároveň bol riaditeľom ľudských zdrojov vo firmách, ktoré tvoria podnikateľskú skupinu HESSEL. Od mája 2006 je členom súťažného úseku Komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu a taktiež pracuje ako člen Revíznej komisie Západoslovenského futbalového zväzu.

Mgr. Michal Račko sa narodil 1. januára 1974 v Lučenci. Po absolvovaní gymnázia pokračoval v nadstavbovom štúdiu na sociálno-právnej akadémií v Košiciach. Neskôr pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte, kde popri zamestnaní získal titul magistra. Po ukončení štúdia pracoval v agentúre TASR a neskôr v rádiu Twist a 12 rokov pôsobil v rádiovej jednotke trhu – v rádiu Expres, naposledy ako zástupca šéfredaktora spravodajstva. Potom bol členom úspešného volebného tímu súčasného prezidenta Andreja Kisku. V súčasnosti pracuje v PR Clinic Bratislava.

Od malička sa venuje rôznorodým športovým aktivitám. Najviac času však venuje futbalu. Hrával za Sklotatran Poltár. Okrem futbalu sa venuje tenisu, aquashu, hokeju a plávaniu. V roku 2008 reprezentoval slovenských hercov, spevákov a umelcov pod hlavičkou mužstva MUZAFA na svetovom futbalovom šampionáte v Rusku.

Mesto

Tip pre nepočujúcich

Logo

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.

Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:65
TÝŽDEŇ:7923
CELKOM:2843442

Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať