A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 531
TÝŽDEŇ: 980
CELKOM: 537290

Obsah

20.11.2018

Prvácka pasovačka

Prvácka pasovačka

Prváci zo ZŠ Slobody v Poltári sa vo štvrtok 25. októbra na chvíľu vrátili do dávnych, priam rozprávkových čias.

Detail

20.11.2018

Pozvánka

ADVENTNÉ STRETNUTIE

Mesto Poltár, primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, pozýva všetkých občanov na ADVENTNÉ STRETNUTIE, ktoré sa uskutoční prvú adventnú nedeľu - 2. decembra 2018, v čase od 16:00 hod., na tribúne, na Námestí oslobodenia pred budovou Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

20.11.2018

Pozvánka

KOSTUROV VÝTVARNÝ POLTÁR

Mesto Poltár a Komisia pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári Vás pozývajú na vernisáž výstavy a vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Detail

20.11.2018

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Detail

20.11.2018

Pozvánka

Pozvánka na krst a prezentáciu publikácie „Posledný Turek

„Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Vás pozýva na krst a prezentáciu publikácie „Posledný Turek. Stavovské povstania a koniec osmanských vojen.“

Detail

19.11.2018

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

19.11.2018

Plagát

Pozvánka na JESENNÝ KONCERT 2018

DOM KULTÚRY POLTÁR 29. 11. 2018 o 15:45 hod.

Detail

19.11.2018

PORTRÉTY 2018

PORTRÉTY 2018

PORTRÉTY 2018 koncert hudby skladateľov 20.a 21.st,ktorý sa 13.11.uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár. Všetkých zaujala aj pekná prezentácia o skladateľoch a hlavne o výrazových prostriedkoch hudby, ktorú interpretovali mladí sólisti hrou na klavíri, zobcovej flaute, gitare, saxofónne, speve, husliach...

Detail

12.11.2018

KOLIESKODRAVEC

KOLIESKODRAVEC

Dňa 16.októbra 2018 v ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári prebiehala športová súťaž „KOLIESKODRAVEC“, ktorá sa koná každoročne.

Detail

05.11.2018

Nové knižné tituly pre čitateľov

Nové knižné tituly pre čitateľov

Na základe Výzvy č. 9/2018 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, Program 5.1.3 – Akvizícia knižníc, sme vypracovali projekt s názvom: Nové knižné tituly pre čitateľov.

Detail

25.10.2018

METODICKÝ DEŇ – KLAVÍR 20. A 21. STOROČIA PRE 14 ZUŠ V POLTÁRI

METODICKÝ DEŇ – KLAVÍR 20. A 21. STOROČIA PRE 14 ZUŠ V POLTÁRI

Zuš Poltár 2 4.10.2018 zorganizovala pre Zušky Novohradu, Gemera, Malohontu, Hontu a širšieho okolia METODICKÝ DEŇ „Klavír 20.a 21.storočia, alebo KLAVÍR NA Ruby? Súčasťou bol aj workshop nielen pre deti zameraný na improvizáciu a elementárnu kompozíciu Skladačky. Hovorilo sa o grafických partitúrach, otvorených konceptoch, notovanej hudbe a novej zbierke Tomáša Borša, hudba G. Kurtága,A. Pärta, P. Glassa, M. Adamčiaka….

Detail

23.10.2018

Spevácky zbor LETOKRUHY

Spevácky zbor LETOKRUHY

Spevácky ženský zbor LETOKRUHY z Poltára 21.10.2018 v nedeľu spríjemnili svojím spevom, poetickým slovom krásne stretnutie seniorov i verejnosti obci Rovňany.

Detail

22.10.2018

Imatrikulácia v ZUŠ

Imatrikulácia v ZUŠ

„Haló haló, čo sa to tu v našej Zuš-ke opäť deje? Každý učiteľ sa na nás milo smeje. Každý nás tu s otvorenou náručou víta, na ťažké otázky sa nás pýta. Prečo sa nás to pýtali? Pretože nás do Zuškárkej rodinky vítali!“

Detail

17.10.2018

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.10.2018

ilustračný obrázok

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Detail

10.10.2018

ilustračné foto

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018

Priatelia, opäť ubehol rok a blíži sa čas na vydanie nového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zborník nemôže vzniknúť bez vašej pomoci.

Detail

12.09.2018

ilustračný obr.

D O T A Z N Í K

Názor občanov mesta Poltár na plánovanú výstavbu zariadenia na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou.

Detail

23.08.2018

ilustračný obrázok

Kultúrno-spoločenské podujatia v meste Poltár

V zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zabezpečiť v rámci svojich povinností aj výkon kultúrno-osvetovej činnosti, presnejšie „Obec pri výkone samosprávy najmä: zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu kultúrnych obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,“ ako aj „utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť.“

Detail

15.02.2018

page2

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

20.11.2018

Prvácka pasovačka

Prvácka pasovačka

Prváci zo ZŠ Slobody v Poltári sa vo štvrtok 25. októbra na chvíľu vrátili do dávnych, priam rozprávkových čias.

Detail

20.11.2018

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Detail

19.11.2018

PORTRÉTY 2018

PORTRÉTY 2018

PORTRÉTY 2018 koncert hudby skladateľov 20.a 21.st,ktorý sa 13.11.uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár. Všetkých zaujala aj pekná prezentácia o skladateľoch a hlavne o výrazových prostriedkoch hudby, ktorú interpretovali mladí sólisti hrou na klavíri, zobcovej flaute, gitare, saxofónne, speve, husliach...

Detail

12.11.2018

KOLIESKODRAVEC

KOLIESKODRAVEC

Dňa 16.októbra 2018 v ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári prebiehala športová súťaž „KOLIESKODRAVEC“, ktorá sa koná každoročne.

Detail

25.10.2018

METODICKÝ DEŇ – KLAVÍR 20. A 21. STOROČIA PRE 14 ZUŠ V POLTÁRI

METODICKÝ DEŇ – KLAVÍR 20. A 21. STOROČIA PRE 14 ZUŠ V POLTÁRI

Zuš Poltár 2 4.10.2018 zorganizovala pre Zušky Novohradu, Gemera, Malohontu, Hontu a širšieho okolia METODICKÝ DEŇ „Klavír 20.a 21.storočia, alebo KLAVÍR NA Ruby? Súčasťou bol aj workshop nielen pre deti zameraný na improvizáciu a elementárnu kompozíciu Skladačky. Hovorilo sa o grafických partitúrach, otvorených konceptoch, notovanej hudbe a novej zbierke Tomáša Borša, hudba G. Kurtága,A. Pärta, P. Glassa, M. Adamčiaka….

Detail

23.10.2018

Spevácky zbor LETOKRUHY

Spevácky zbor LETOKRUHY

Spevácky ženský zbor LETOKRUHY z Poltára 21.10.2018 v nedeľu spríjemnili svojím spevom, poetickým slovom krásne stretnutie seniorov i verejnosti obci Rovňany.

Detail

10.10.2018

ilustračné foto

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018

Priatelia, opäť ubehol rok a blíži sa čas na vydanie nového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zborník nemôže vzniknúť bez vašej pomoci.

Detail

23.08.2018

ilustračný obrázok

Kultúrno-spoločenské podujatia v meste Poltár

V zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zabezpečiť v rámci svojich povinností aj výkon kultúrno-osvetovej činnosti, presnejšie „Obec pri výkone samosprávy najmä: zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu kultúrnych obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,“ ako aj „utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť.“

Detail

17.10.2018

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail