A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 120
TÝŽDEŇ: 2482
CELKOM: 666227

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obsah

logá-projekt

Fotogaléria

01.04.2019

Deň učiteľov 2019

Deň učiteľov 2019

V piatok 29. marca nebolo počuť v školách detský ďžavot. Stíchli všetky školské zariadenia v meste. Deti sa potešili z jedného dňa neplánovaného voľna a učitelia cítili, že sú pre niekoho výnimoční a dôležití viac ako inokedy.

Detail

01.04.2019

Dobšinského rozprávková noc v ZŠ Školská

Dobšinského rozprávková noc v ZŠ Školská

V piatok , 22.marca 2019 podvečer, sa svietilo z budovy Základnej školy, Školská 3 v Poltári. Pre deti sa začínala DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÁ NOC – podujatie plné hier, zábavy a literatúry.

Detail

V najbližšej dobe pripravujeme

AKTUÁLNE OZNAMY

17.04.2019 16:07

Oznámenie o nastúpení náhradníčky za poslankyňu MsZ v Poltári

Poslanec mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16.04.2019 stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva.

Detail

16.04.2019 13:06

Pre krajší vzhľad mesta chceme získať mimorozpočtové zdroje 3

Pre krajší vzhľad mesta chceme získať mimorozpočtové zdroje

Naše mesto plánujeme postupne obnovovať aj prostredníctvom získavania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Jednou z možností je podávanie projektov. Za posledné tri mesiace sme pripravili jedenásť projektov, ktoré postupne predstavíme.

Detail

12.04.2019 07:16

Vypúšťanie a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp

Mesto Poltár upozorňuje občanov, že od 15. septembra 2018 platí novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorá v § 36 ods. 4 ustanovuje podrobnosti vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp.

Detail

10.04.2019 22:27

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 18.04.2019

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. zvolávam dňa 18. 4. 2019, t. j. vo štvrtok o 16, 00 hod. zasadnutie MsZ v zasadacej miestnosti MsÚ

Detail

10.04.2019 20:24

Medzníky druhej svetovej vojny

Medzníky druhej svetovej vojny

Dnes sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári uskutočnilo okresné kolo súťaže „Medzníky druhej svetovej vojny“. Odborníci na históriu a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov komunikovali s mladými ľuďmi nielen o strastiplnom živote vo vojne, ale skladali aj ucelenú mozaiku historických udalostí tak, aby z nej vznikol výnimočný celok. Výnimočný pre uvedomenie si, že padlí, vojnoví veteráni či ľudia šíriaci myšlienky pokoja a mieru si zaslúžia našu vďaku a uznanie. Som presvedčená o tom, že téma dnešných rozhovorov či preverovania vedomostí žiakov piatich súťažných družstiev bola inšpiratívna a všetci zúčastnení naďalej zachovajú svoju náklonnosť dáme menom História. Napokon vavrín víťazstva zostal na domácej pôde a získali ho žiaci Základnej školy na Ul. slobody v Poltári, ktorým srdečne blahoželám. Moje poďakovanie však patrí všetkým zúčastneným družstvám, pedagógom, rovnako ako aj organizátorom súťaže za ich záujem šíriť posolstvo a spomienky aktívnych účastníkov druhej svetovej vojny mladým ľuďom.

Detail

10.04.2019 08:23

Z usporených financií nakúpime techniku 1

Z usporených financií nakúpime techniku

Mesto Poltár každoročne v prvom kalendárnom štvrťroku distribuuje do domácností rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad. Tento rok bolo vydaných 4 172 ks obálok, z ktorých 3 963 ks doručili do domácností občania vykonávajúci verejno-prospešné práce. 209 ks obálok, ktoré sa nepodarilo osobne doručiť adresátom, bolo zaslaných prostredníctvom Slovenskej pošty. S využitím pomoci aktivačných pracovníkov mesto ušetrilo na poštových poplatkoch 7 331,55 Eur, ktoré sa použijú na nákup technického vybavenia pre mestský podnik služieb.

Detail

09.04.2019 07:51

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Mesto Poltár oznamuje občanom, že dňa 12. apríla 2019, to je v piatok, bude v meste Poltár prebiehať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

Detail

07.04.2019 16:50

Výluka železničnej dopravy medzi ŽST Breznička - Zlatno 08. apríla 2019

Železničná spoločnosť Slovensko, a, s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi Železničnými stanicami Breznička – Zlatno dňa 8. apríla 2019 v čase od 7:25 do 12:30 hod. budú osobné vlaky Os 6608, Os 6611, Os 6612 a Os 6615 nahradené autobusmi.

Detail

ŠKOLSTVO

10.04.2019 09:25

ZUŠ Poltár

Rodinný koncert

Rodinný koncert 26.3.2019 v koncertnej sále ZUŠ Poltár spojil hudbou rodičov, ich deti, súrodenecké páry, staré mamy, či sesternice a bratrancov z 2.kolena a učiteľov v jednu veľkú muzikantskú rodinu.

Detail

10.04.2019 09:19

Tvorivý Superar workshop

Tvorivý Superar workshop

Občianske združenie SUPERAR Slovakia Bratislava pripravilo pre pani učiteľky, vychovávateľky tvorivý Superar workshop, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár

Detail

09.04.2019 15:00

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia

Celoslovenský 14. snem Asociácie ZUŠ EMU Slovakia sa konal v Banskej Bystrici 12.a 13.3.2019,kde sa zišlo skoro 170 riaditeľov štátnych ZUŠiek.

Detail

20.03.2019 11:09

foto

Šaliansky Maťko- krajské kolo, ZŠ Školská Poltár

Dňa 12. 3. 2019 sa v priestoroch novej radnice Mestského úradu v Lučenci konalo krajské kolo v prednese povestí – Šaliansky Maťko.

Detail

15.03.2019 08:36

Deň otvorených dverí v ZŠ Slobody – 12. marec 2019

Deň otvorených dverí v ZŠ Slobody – 12. marec 2019

V utorok po jarných prázdninách Novú školu navštívili milí a zvedaví predškoláci z obidvoch materských škôl v Poltári.

Detail

14.03.2019 10:14

Deň otvorených dverí v ZŠ, Školská 3 v Poltári (13. 3. 2019)

Deň otvorených dverí v ZŠ, Školská 3 v Poltári (13. 3. 2019)

V našej škole sme privítali milú návštevu – deti a rodičov z MŠ Sklárska a MŠ Kanadská – predškolákov – budúcich prvákov. Pani učiteľky, vychovávateľky, asistentky, zamestnanci školy a naši starší žiaci si pre nich pripravili pestrý program.

Detail

01.03.2019 16:01

Celoslovenská súťaž Stančekova Prievidza 2019

Celoslovenská súťaž Stančekova Prievidza 2019

Dátum 15. február 2019 bol pre mnohých z nás úplne obyčajný... A pre iných nie... V tejto piatkový deň sa v ZUŠ Prievidzi konala celoslovenská súťaž v sólovom speve. Stančekova Prievidza patrí podľa mnohých pedagógov spevu k náročnej súťaži nielen preto, že má dlhú tradíciu – konal sa 22. ročník, prichádzajú na ňu najlepší speváci z celého Slovenska, ale spievať pred takými významnými osobnosťami ako je Martin Babjak, Martin Malachovský, Dagmar Livorová či Katarína Procházková si vyžaduje odvahu...

Detail

KULTÚRA

16.04.2019 16:49

Pódium mladých umelcov 2019 - drevené dychové nástroje

Pódium mladých umelcov 2019 - drevené dychové nástroje

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2019 v hre na sopránovú a altovú zobcovú flautu, ktorej sa pravidelne zúčastňujú základné umelecké školy z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont.

Detail

16.04.2019 16:43

Krajské kolo "mládež spieva"

Krajské kolo "mládež spieva"

V Základnej umeleckej škole J.Cikkera v Banskej Bystrici sa po roku opäť rozozneli hlasy mladých spevákov. Konalo sa tu krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva.

Detail

16.04.2019 16:11

KSP april

Kultúrne a spoločenské podujatia mesta Poltár

na mesiac APRÍL 2019

Detail

10.04.2019 09:05

súťaž "Eniky beniky" 1

1. miesto pre DFS Kukučky v súťaži "Eniky beniky"

Dňa 4.4.2019 sa deti z DFS Kukučky-veľká skupina, zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky choreografií detských folklórnych súborov nesúcich názov: Eniky beniky.

Detail

10.10.2018 13:44

ilustračné foto

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018

Priatelia, opäť ubehol rok a blíži sa čas na vydanie nového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zborník nemôže vzniknúť bez vašej pomoci.

Detail

ŠPORT

17.10.2018 14:52

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.09.2017 09:00

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

Úradná tabuľa

12.04.2019 - 28.04.2019

oznámenie miesta uloženia písomností

Mesto Poltár z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania vykonáva podľa § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Detail

03.04.2019 - 19.04.2019

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Detail