A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 470
TÝŽDEŇ: 470
CELKOM: 478062

Obsah

Úradná tabuľa

13.07.2018

plagát

Dotkni sa Novohradu; objav keramiku 2018

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec 21.7.2018 od 13.00 do 19.00 hod.

Detail

13.07.2018

VÝLET do BRATISLAVY

VÝLET do BRATISLAVY

Predposledný deň školského roka navštívili najstarší žiaci 1. stupňa ZŠ Školská 3 Bratislavu. Spolu s nimi sa do autobusu zavčasu ráno posadilo aj niekoľko rodičov a pedagógov.

Detail

13.07.2018

Juniorské preteky v love kapra a amura.

Juniorské preteky v love kapra a amura.

Dňa 6-8. júla 2018 sa na jazere PRP Pohoda Veľká nad Ipľom konali juniorské preteky v love kapra a amura.

Detail

04.07.2018

ilustračné foto

OTVORENIE mst. kúpaliska v letnej sezóne 2018

Mestský podnik služieb v Poltári týmto oznamuje občanom, že zahájenie letnej sezóny na mst. kúpalisku začína dňom 5. 7. 2018 (štvrtok) o 9.00 hod.

Detail

29.06.2018

Relaxačný výlet z ŠKD

Relaxačný výlet z ŠKD

Dňa 20. júna 2018 deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári navštívili AQUAPARK AquaCity Poprad – vodný svet pod Vysokými Tatrami.

Detail

29.06.2018

Deň plný zábavy

Koniec školského roka je hektický nielen pre žiakov, ale aj pedagógov. Sprevádzajú ho výstupné testy, kontrolné práce, diktáty, skúšanie a veľa písomností.

Detail

29.06.2018

Návšteva dopravného ihriska

Návšteva dopravného ihriska

V dňoch 22. a 26. júna 2018 navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ na Školskej ulici 3 v Poltári dopravné ihrisko v Lučenci.

Detail

29.06.2018

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Naša škola sa v školskom roku 2017/18 zapojila do medzinárodnej súťaže ,,English Star“, v ktorej si vybraní žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku.

Detail

29.06.2018

Koncoročný výlet

Koncoročný výlet

Dňa 19. 6. 2018 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili školského výletu. Autobus ich odviezol do prekrásneho prostredia v blízkosti Liptovského Mikuláša, kde navštívili ZOO Kontakt. Uvideli množstvo živočíchov.

Detail

29.06.2018

Konverzácia v „praxi“ !

Konverzácia v „praxi“ !

... A tak sme išli „do terénu“! Žiaci na hodinách Konverzácie v anglickom jazyku majú možnosť zdokonaliť si jazykové zručnosti formou didaktických hier, pozeraním zaujímavých videí, prácou s časopisom.

Detail

29.06.2018

Mladí priatelia poľovníctva

Mladí priatelia poľovníctva

Naša škola učí žiakov, že poľovníctvo nie je len o love. Hlavnou zásadou poľovníka je najskôr chov, ochrana a potom lov.

Detail

29.06.2018

ZŠ – Školská v škola v prírode –Radava

ZŠ – Školská v škola v prírode –Radava

Nastal jún, obdobie, kedy pre našich žiakov organizujeme rôzne výlety a plánujeme školy v prírode. Ani tento rok nebol výnimkou. Žiaci 2. Až 4. Ročníka sa zúčastnili školy v prírode v dedinke Radava v penzióne Iveta.

Detail

26.06.2018

Oslavy 40. výročia založenia materskej školy

Oslavy 40. výročia založenia materskej školy

MŠ Sklárska 34 v Poltári oslávila, 15. júna 2018, 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná akadémia. Pozvanie prijali primátor mesta Poltár, pán Pavel Gavalec, poslankyňa Banskobystrického zastupiteľstva MUDr. Andrea Baníková, vedúca školského úradu Ing. Mária Pribilincová, prednosta okresného úradu Ing. Pavel Gavalec ml., poslanec mestského zastupiteľstva MUDr. Radovan Baník. Pozvanie na slávnosť ďalej prijali bývalí zamestnanci MŠ, rodičia a priatelia materskej školy. O kultúrny program sa postarali deti MŠ. História školy bola predstavená prezentáciou a galériou fotografií niekdajších i terajších pracovníkov.

Detail

20.06.2018

Mladí chcú poznať históriu, aj medzníky 2. svetovej vojny

Mladí chcú poznať históriu, aj medzníky 2. svetovej vojny

Vedomostná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny, okresné kolo, ktorú metodicky pripravil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa konala 21.5.2018 aj v okresnom meste Poltár.

Detail

20.06.2018

Magická noc

Magická noc

Ako je už zvykom aj tento školský rok sa v dňoch 25.-26.mája konala na našej škole „MAGICKÁ NOC“.

Detail

10.05.2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa.

Detail

15.02.2018

page2

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

13.07.2018

VÝLET do BRATISLAVY

VÝLET do BRATISLAVY

Predposledný deň školského roka navštívili najstarší žiaci 1. stupňa ZŠ Školská 3 Bratislavu. Spolu s nimi sa do autobusu zavčasu ráno posadilo aj niekoľko rodičov a pedagógov.

Detail

29.06.2018

Relaxačný výlet z ŠKD

Relaxačný výlet z ŠKD

Dňa 20. júna 2018 deti z ŠKD pri ZŠ Školská 3 v Poltári navštívili AQUAPARK AquaCity Poprad – vodný svet pod Vysokými Tatrami.

Detail

29.06.2018

Deň plný zábavy

Koniec školského roka je hektický nielen pre žiakov, ale aj pedagógov. Sprevádzajú ho výstupné testy, kontrolné práce, diktáty, skúšanie a veľa písomností.

Detail

29.06.2018

Návšteva dopravného ihriska

Návšteva dopravného ihriska

V dňoch 22. a 26. júna 2018 navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ na Školskej ulici 3 v Poltári dopravné ihrisko v Lučenci.

Detail

29.06.2018

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Naša škola sa v školskom roku 2017/18 zapojila do medzinárodnej súťaže ,,English Star“, v ktorej si vybraní žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail