A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Január: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • Február: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 9. január (streda)
 • 6. február (streda)
 • 6. marec (streda)
 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 19
DNES: 602
TÝŽDEŇ: 2283
CELKOM: 577298

Obsah

16.01.2019

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na

Detail

16.01.2019

ilustračný obrázok

Dočasné uzavretie parkovísk

Mesto Poltár oznamuje občanom, že pri príležitosti podujatia pod názvom Hasiči Hasičom, ktoré sa bude konať dňa 18. januára 2019 v Kultúrnom dome v Poltári budú uzavreté parkoviská pred Mestským úradom na Železničnej ulici a pred reštauráciou Krištáľ na Ulici slobody.

Detail

16.01.2019

Projekt IT Akadémia na Novej škole

Projekt IT Akadémia na Novej škole

V tomto školskom roku sa žiaci 4. A triedy z „Novej školy“ zapájajú do aktivít v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Cieľom národného projektu je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Detail

16.01.2019

MO vo volejbale chlapcov.

MO vo volejbale chlapcov.

15.januára 2019 sa uskutočnili MO vo volejbale chlapcov v telocvični ZŠ Poltár Slobody.

Detail

15.01.2019

plagát

HASIČI HASIČOM 2018

Mesto Poltár Vás srdečne pozýva na podujatie

Detail

15.01.2019

pieta

Július Oláh

Smútiaca rodina Oláhová s hlbokým žiaľom oznamuje občanom, že dňa 11.01.2019 zomrel ich syn, otec, starý otec, brat a príbuzný, náš občan Július Oláh, nar. 05.02.1952 v Rovňanoch. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 13.01.2019 t.j. v nedeľu o 13.00 hodine v Rovňanoch.

Detail

09.01.2019

pieta

Karol Koróni

Smútiace rodiny Koróniová a Chrtianska s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 8.01.2019 zomrel ich manžel, otec, starý a prastarý otec, príbuzný a náš občan Karol Koróni vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 10. 1. 2019 t.j. vo štvrtok o 14.00 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené 9. 1. 2019 o 17.00 hod. v DS v Poltári.

Detail

09.01.2019

chodník

Poďakovanie občanom mesta Poltár

V januári nám príroda dopriala snehovú nádielku. O odstraňovanie snehu z ciest a chodníkov sa počas tohtoročnej zimy nemusia starať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých budov.

Detail

09.01.2019

BURZA HRAČIEK 2018

BURZA HRAČIEK 2018

V tomto školskom roku sa Základná škola Slobody 2, Poltár zapojila do kampane Unicef Školy pre Afriku prostredníctvom burzy hračiek, ktorá sa konala dňa 14. decembra 2018.

Detail

09.01.2019

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY 2018

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY 2018

V tomto školskom roku sa v mesiaci november a december Základná škola Slobody 2 zúčastnila kampane Červené stužky, ktorá bola zameraná na prevenciu AIDS.

Detail

09.01.2019

Vzdelávací projekt Fenomény sveta na Novej škole

Vzdelávací projekt Fenomény sveta na Novej škole

Naša škola sa snaží čo najviac priblížiť svojím edukačným procesom ku požiadavkám moderného vzdelávania v 21. storočí. Naším úsilím je, aby výchova a vzdelávanie bolo pre žiakov našej školy vysoko motivačné, pútavé, inšpirujúce a najmä využiteľné pre ich budúci osobný život.

Detail

07.01.2019

illustračné foto

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Poltár upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2018, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní

Detail

03.01.2019

ilustračný obrázok-separovanie odpadu

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek pre rok 2019

Mesto Poltár oznamuje občanom, že zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2019 sa uskutoční podľa zberového harmonogramu, ktorý sa nachádza v prílohe. Separované(vytriedené) zložky odpadu je potrebné umiestňovať osobitne do jednotlivých farebne rozlíšených kontajnerov.

Detail

02.01.2019

foto

Novoročný príhovor primátorky mesta Poltár Martiny Brisudovej.

Milí Poltárčania, je pre mňa mimoriadnou príležitosťou prihovoriť sa Vám prvý deň nového roka a popriať všetko najlepšie Vám i nášmu mestu. Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň v rodinnom prostredí so svojimi najbližšími a rovnako aj Vám, ktorí ste dnes v práci, staráte sa o naše mesto, jeho bezpečnosť, čistotu či sviatočnú pohodu. Všetkým želám v novom roku veľa zdravia, lásky, životnej energie, optimizmu, osobnej pohody a vzájomného porozumenia.

Detail

02.01.2019

POLTÁRSKA ENERGETICKÁ - BIOMASOVÁ TOMBOLA

POLTÁRSKA ENERGETICKÁ - BIOMASOVÁ TOMBOLA

Neviete čo s vianočným stromčekom po sviatkoch? Myslíte si, že už poslúžil svojmu účelu a je súci tak akurát na smetisko?

Detail

28.12.2018

ilustračné foto

Ľudevít Oláh

Smútiace rodiny Oláhová a Berkyová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 28.12.2018 zomrel ich otec, starý a prastarý otec, príbuzný a náš občan Ľudevít Oláh, nar.10.07.1936 v Poltári. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 31.12.2018 t.j. v pondelok o 12.00 hodine v DS v Poltári.

Detail

24.12.2018

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav primátorky mesta Poltár

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019

Detail

19.12.2018

December začal v Poltári stolným tenisom

December začal v Poltári stolným tenisom

V sobotu 1. decembra sa uskutočnil 3. ročník Mikulášskeho turnaja v stolnom tenise. Zúčastnili sa na ňom hráči z troch okresov: z Lučenca, Rimavskej Soboty a Poltára. Turnaj začal zápasmi v skupinách a neskôr pokračoval vo vyraďovacom pavúku.

Detail

19.12.2018

Moderné vyučovanie prírodovedných predmetov na Novej škole vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Moderné vyučovanie prírodovedných predmetov na Novej škole vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Nová škola je aj v tomto školskom roku naďalej zapojená do projektu IT Akadémia, ktorého hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Detail

19.12.2018

Lucia – u nás bosorka, v Európe nositeľka svetla ............

Lucia – u nás bosorka, v Európe nositeľka svetla ............

Štvrtok, 13.12.2018 zavítala na našu školu Lucia v prestrojení ...........

Detail

19.12.2018

Snehová kráľovná

Snehová kráľovná

Premiera "Snehovej Kráľovnej"..je úspešne za nami. V Kráľovstve zimy sa odohrával príbeh o súrodeneckej láske, o víťazstve dobra nad zlom.

Detail

19.12.2018

Koncert speváckeho zboru Letokruhy

Koncert speváckeho zboru Letokruhy

Ženský spevácky zbor LETOKRUHY rozdávali svojím spevom Lásku, radosť, šťastie venované všetkým a hlavne tým, ktorí prišli do Evanjelického kostola v Poltári.

Detail

17.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári

Dňa 10. decembra 2018 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári po voľbách do orgánov samosprávy mesta.

Detail

19.11.2018

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

17.10.2018

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.10.2018

ilustračný obrázok

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Detail

10.10.2018

ilustračné foto

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018

Priatelia, opäť ubehol rok a blíži sa čas na vydanie nového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zborník nemôže vzniknúť bez vašej pomoci.

Detail

12.09.2018

ilustračný obr.

D O T A Z N Í K

Názor občanov mesta Poltár na plánovanú výstavbu zariadenia na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou.

Detail

15.02.2018

Plagát

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

16.01.2019

Projekt IT Akadémia na Novej škole

Projekt IT Akadémia na Novej škole

V tomto školskom roku sa žiaci 4. A triedy z „Novej školy“ zapájajú do aktivít v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Cieľom národného projektu je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Detail

16.01.2019

MO vo volejbale chlapcov.

MO vo volejbale chlapcov.

15.januára 2019 sa uskutočnili MO vo volejbale chlapcov v telocvični ZŠ Poltár Slobody.

Detail

09.01.2019

BURZA HRAČIEK 2018

BURZA HRAČIEK 2018

V tomto školskom roku sa Základná škola Slobody 2, Poltár zapojila do kampane Unicef Školy pre Afriku prostredníctvom burzy hračiek, ktorá sa konala dňa 14. decembra 2018.

Detail

09.01.2019

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY 2018

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY 2018

V tomto školskom roku sa v mesiaci november a december Základná škola Slobody 2 zúčastnila kampane Červené stužky, ktorá bola zameraná na prevenciu AIDS.

Detail

09.01.2019

Vzdelávací projekt Fenomény sveta na Novej škole

Vzdelávací projekt Fenomény sveta na Novej škole

Naša škola sa snaží čo najviac priblížiť svojím edukačným procesom ku požiadavkám moderného vzdelávania v 21. storočí. Naším úsilím je, aby výchova a vzdelávanie bolo pre žiakov našej školy vysoko motivačné, pútavé, inšpirujúce a najmä využiteľné pre ich budúci osobný život.

Detail

19.12.2018

Snehová kráľovná

Snehová kráľovná

Premiera "Snehovej Kráľovnej"..je úspešne za nami. V Kráľovstve zimy sa odohrával príbeh o súrodeneckej láske, o víťazstve dobra nad zlom.

Detail

19.12.2018

Koncert speváckeho zboru Letokruhy

Koncert speváckeho zboru Letokruhy

Ženský spevácky zbor LETOKRUHY rozdávali svojím spevom Lásku, radosť, šťastie venované všetkým a hlavne tým, ktorí prišli do Evanjelického kostola v Poltári.

Detail

10.10.2018

ilustračné foto

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018

Priatelia, opäť ubehol rok a blíži sa čas na vydanie nového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zborník nemôže vzniknúť bez vašej pomoci.

Detail

16.01.2019

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na

Detail

19.12.2018

December začal v Poltári stolným tenisom

December začal v Poltári stolným tenisom

V sobotu 1. decembra sa uskutočnil 3. ročník Mikulášskeho turnaja v stolnom tenise. Zúčastnili sa na ňom hráči z troch okresov: z Lučenca, Rimavskej Soboty a Poltára. Turnaj začal zápasmi v skupinách a neskôr pokračoval vo vyraďovacom pavúku.

Detail

17.10.2018

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail