A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 373
TÝŽDEŇ: 1228
CELKOM: 508022

Obsah

17.09.2018

Udelenie CENY MESTA „ starej škole“ na Ulici školskej v Poltári pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

Udelenie CENY MESTA „ starej škole“ na Ulici školskej v Poltári pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

Dňa 7. septembra 2018 v sobášnej sieni mestského úradu na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva na návrh pani poslankyne Mgr. Martiny Brísudovej a schválením pánom primátorom Pavlom Gavalcom a poslancami mestského zastupiteľstva bola „starej škole“ na Ulici školskej v Poltári odovzdaná CENA MESTA pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

Detail

17.09.2018

MsZ

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. zvolávam dňa 21. 9. 2018, t.j. v piatok o 10.00 hod. do zasadačky MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

Detail

13.09.2018

Športový deň v ZO SZPB v Poltári

Športový deň v ZO SZPB v Poltári

Spomienky, stretnutia a kúsok ľudských slov boli náplň športového dňa, ktorý zorganizovala ZO SZPB v Poltári. Výbor za dobrej podpory predsedu Ladislava Kamenského a tajomníka Jána Iždinského športovú aktivitu pre svojich členov ZO SZPB sústredil do objektu kúpaliska v Poltári.

Detail

12.09.2018

ilustračný obr.

D O T A Z N Í K

Názor občanov mesta Poltár na plánovanú výstavbu zariadenia na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou.

Detail

03.09.2018

plagát

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár riaditeľka ZUŠ Poltár vyhlasuje pre školský rok 2018/19 DODATOČNÉ PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY

Detail

03.09.2018

plagát

UPOZORNENIE

chceme Vás upozorniť, že vo Vašom meste bola nahlásená aktivita podomových predajcov.

Detail

23.08.2018

ilustračný obrázok

Kultúrno-spoločenské podujatia v meste Poltár

V zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zabezpečiť v rámci svojich povinností aj výkon kultúrno-osvetovej činnosti, presnejšie „Obec pri výkone samosprávy najmä: zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu kultúrnych obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,“ ako aj „utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť.“

Detail

20.08.2018

Výstraha

APELUJEME NA VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Detail

07.08.2018

Sestry Sihelské

Odeté do Novohradu...

Po úspešnom nahratí CD Piesne z Novohradu a vydarenej reprezentácii regiónu Novohrad v relácii Zem Spieva, pokračujeme v šírení a zachovávaní piesní z našich dedín všade naokolo. No keďže chceme spievať a hrať piesne prevažne z tejto oblasti, tak aby to už aj nejako vyzeralo, začali sme si zaobstarávať kroje, resp. krojové súčasti.

Detail

16.07.2018

ilustračný obrázok

O Z N A M

TEPELNÉ ČERPADLÁ na Mestskom kúpalisku.

Detail

29.06.2018

Návšteva dopravného ihriska

Návšteva dopravného ihriska

V dňoch 22. a 26. júna 2018 navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ na Školskej ulici 3 v Poltári dopravné ihrisko v Lučenci.

Detail

29.06.2018

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Naša škola sa v školskom roku 2017/18 zapojila do medzinárodnej súťaže ,,English Star“, v ktorej si vybraní žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku.

Detail

10.05.2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa.

Detail

15.02.2018

page2

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

29.06.2018

Návšteva dopravného ihriska

Návšteva dopravného ihriska

V dňoch 22. a 26. júna 2018 navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ na Školskej ulici 3 v Poltári dopravné ihrisko v Lučenci.

Detail

29.06.2018

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Perfektné výsledky v medzinárodnej anglickej súťaži

Naša škola sa v školskom roku 2017/18 zapojila do medzinárodnej súťaže ,,English Star“, v ktorej si vybraní žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku.

Detail

10.05.2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa.

Detail

17.09.2018

Udelenie CENY MESTA „ starej škole“ na Ulici školskej v Poltári pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

Udelenie CENY MESTA „ starej škole“ na Ulici školskej v Poltári pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

Dňa 7. septembra 2018 v sobášnej sieni mestského úradu na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva na návrh pani poslankyne Mgr. Martiny Brísudovej a schválením pánom primátorom Pavlom Gavalcom a poslancami mestského zastupiteľstva bola „starej škole“ na Ulici školskej v Poltári odovzdaná CENA MESTA pri príležitosti jej jubilejného 60. výročia vzniku.

Detail

23.08.2018

ilustračný obrázok

Kultúrno-spoločenské podujatia v meste Poltár

V zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zabezpečiť v rámci svojich povinností aj výkon kultúrno-osvetovej činnosti, presnejšie „Obec pri výkone samosprávy najmä: zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu kultúrnych obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,“ ako aj „utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť.“

Detail

07.08.2018

Sestry Sihelské

Odeté do Novohradu...

Po úspešnom nahratí CD Piesne z Novohradu a vydarenej reprezentácii regiónu Novohrad v relácii Zem Spieva, pokračujeme v šírení a zachovávaní piesní z našich dedín všade naokolo. No keďže chceme spievať a hrať piesne prevažne z tejto oblasti, tak aby to už aj nejako vyzeralo, začali sme si zaobstarávať kroje, resp. krojové súčasti.

Detail

13.09.2018

Športový deň v ZO SZPB v Poltári

Športový deň v ZO SZPB v Poltári

Spomienky, stretnutia a kúsok ľudských slov boli náplň športového dňa, ktorý zorganizovala ZO SZPB v Poltári. Výbor za dobrej podpory predsedu Ladislava Kamenského a tajomníka Jána Iždinského športovú aktivitu pre svojich členov ZO SZPB sústredil do objektu kúpaliska v Poltári.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail